A Máriás Papi Mozgalom keletkezéséről és munkájáról

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2012. augusztus 26. vasárnap

A Mozgalom 1972. május 8-án született, amikor Stefano Gobbi Fatimában a Jelenések kápolnájában hivatásukat elhagyott papokért imádkozott. Belsõ hangot kapott a Szûzanyától, hogy õt, mint alázatos és szegényes eszközt használja fel egy fontos szeretet mûvének elterjesztésére az egész világon. Gobbi atya a Szûzanyától azóta kap szívében üzeneteket belsõ hang formájában. Nem a fülével hallja, nem értelmével gondolja ki, hanem belsõ hangot hall a szívében.

Ez a szentek életében gyakran elõfordult. Ezek az üzenetek a világ minden nyelvén megjelentek.

A Mozgalom célja

1. Ajánljuk fel magunkat a Szûzanya Szeplõtelen Szívének. Ez az a biztos menedék, amire ma mindenkinek, de különösen a papoknak nagy szükségük van, akiket az ördög a legjobban támad.

2. Maradjunk egységben a Szentatyával, mert a sok tévtanító és álpróféta között egyedül õ kapta meg a tévedhetetlen tanítás karizmáját. Ma csak azok fognak megmaradni a katolikus hitben, akik mindenben követik a Szentatya biztos útmutatását.

"...elnyertem Istentõl az Egyház számára azt a pápát, akit én készítettem fel és én neveltem.
Õ felajánlotta magát Szeplõtelen Szívemnek és ünnepélyesen rámbízta az Egyházat, amelynek Anyja és Királynõje vagyok.
A Szentatyában, II. János Pál személyében és munkásságában én tükrözöm vissza nagy fényemet, amely annál erõsebbé válik, minél jobban elborít mindent a sötétség."
1979. január 1.

3. Vezessük el a híveket Máriához és mélyítsük el életünkben a Szûzanya tiszteletét. Ez elsõsorban két dolgot jelent:

Imádkozzuk naponta a rózsafüzért és tartsunk cönákulumot.

Mi a cönákulum?
Az utolsó vacsora terme, ahol a Szûzanya maga köré gyûjtötte az apostolokat és imádkozva várták a Szentlelket. Ma, amikor egyre jobban kiélezõdik és döntõ szakaszába érkezett a harc a Szûzanya és a gonosz lélek között, fontos, hogy elfogadjuk a Szûzanya meghívását a cönákulumba.
1.A cönákulumban a Szûzanyával együtt imádkozzuk a rózsafûzért.

2.Imádkozzunk a Szentatyáért /Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsõség/.

3.Olvassuk a Szûzanya üzeneteit(Gobbi atya kék könyvéből), arról elmélkedünk és beszélgetünk.

4.Fölajánljuk magunkat közösen a Szûzanya Szeplõtelen Szívének. Testvéri együttlétben iparkodunk egymást megismerni és egymáson segíteni.
Égi Édesanyánk azt ígéri, hogy a cönákulumban köztünk van.

"Amikor ketten-hárman összegyûlnek az én nevemben, köztük vagyok" - mondta Fiam, Jézus.
Amikor Mozgalmam két vagy három papja összegyûlik kedvemért, magam is köztük vagyok. Általuk és bennük nyilvánítom ki magam, elsõsorban akkor, amikor e papok imában egyesülnek.
Emiatt szükséges, hogy Mozgalmam papjai kezdjenek találkozni, egybegyûlni." (1974. január 17. )

A cönákulumban az Õ Szeplõtelen Szíve által kiárasztja ránk a Szentlélek ajándékait. Így képessé válunk arra, hogy félelem nélkül, bátran tanúskodjunk az evangéliumról. A Szûzanya lassan rá akar nevelni arra, hogy mindenkor Vele éljünk, mindent Vele tegyünk. A legnagyobb ellentmondások közben is eláraszt az Õ Szívének békéjével. Föl akar készíteni a nagy megtisztulás és szorongattatás Idejére, ami megelõzi az Õ Szeplõtelen Szívének gyõzelmét. Ezért sürgeti a Szûzanya "lépjetek be Szeplõtelen Szívem biztos menedékébe", ezért ígéri a Szûzanya "Én mindig veletek vagyok", ezért kéri a Szûzanya " Terjedjenek el és
szaporodjanak a cönákulumok az egész világon". Különös hangsúllyal kéri a családi cönákulumok elterjedését.

A mozgalom magyarországi elterjedése

1984. augusztusában Altöttingben talalkozott dr. Erdõs Mátyás Gobbi atyával, aki azonnal megbízta, hogy legyen a Mozgalom magyarországi felelõse. Már akkor bátorított minket: "Közel van a szabadulástok". Azt tanácsolta, hogy a kommunizmus alatt "Testközelben" /személyes beszélgetéssel/ terjesszük a Mozgalmat.
A kommunizmus bukása után 1990. augusztusában és 1991. szeptemberében járt Magyarországon, Leányfalun 40 pap részvételével tartott háromnapos lelkigyakorlatot. Budapesten, több vidéki városban és faluban tartott cönákulumokat, amin 4 püspök, több, mint száz pap és többezer hivõ vett részt. 1991. szeptemberében megbízta Gellért Ottó mátraverebélyi plébánost, hogy dr. Erdõs Mátyás mellett társ-felelõs legyen, terjessze a Mozgalmat egész Magyarországon és a határon túl élõ magyarok körében is. Megbízta azzal is, hogy jelöljön ki területi felelõsöket.

Jelenleg Sóti János jezsuita atya az országos vezető.

Hozzászólások   

#1 Kozma Zsuzsanna 2015-06-04 18:05
Sóti János SJ atya .

Kérem János atyát a @ levél cimen legyen szíves meg keresni . Köszönöm .

You have no rights to post comments