Ferenc pápa: Jézus magával visz bennünket a mennybe!

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2024. május 13. hétfő

Május 12-én délben a Szentatya a vatikáni Apostoli Palotában lévő dolgozószobájának ablakából imádkozta el a Regina caeli kezdetű imádságot a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal. Beszédében arról elmélkedett, hogy a mennybemenetel nem annyira Jézus távozásáról szól, hanem arról, hogy Jézus elénk tárja a célt, amely felé tartanunk kell. Ferenc pápa teljes beszédének fordítását közreadjuk.

Kedves testvéreim, szép vasárnapot!

Most szeretnék szép vasárnapot kívánni a genovai fiataloknak is! Ma Olaszországban és más országokban az Úr mennybemenetelének főünnepe van. A mise evangéliuma kijelenti, hogy Jézus, miután az apostolokra bízta művének folytatását, „felvétetett a mennybe, és helyet foglalt Isten jobbján” (Mk 16,19). Az evangélium tehát ezt mondja: „Felvétetett a mennybe, és helyet foglalt Isten jobbján.”

Jézus visszatérése az Atyához nem tőlünk való távozásként jelenik meg, hanem előttünk való célba, a mennybe érkezésként.

Mint amikor a hegyekben egy csúcs felé haladunk: kapaszkodunk, kapaszkodunk s végre az ösvény egyik kanyarjában megnyílik a láthatár, elénk tárul a panoráma. Ekkor az egész test erőre kap, hogy nekivágjon az utolsó emelkedőnek. Az egész test – a karok, a lábak és minden izom – arra törekszik és arra összpontosít, hogy elérje a csúcsot.

És pontosan mi, az Egyház vagyunk az a test, amelyet a mennybe emelkedve Jézus mintegy „kötélen” magával vonszol.

Ő az, aki igéjével és a szentségek kegyelmével feltárja előttünk és közvetíti számunkra annak a hazának a szépségét, amely felé úton vagyunk. Így mi is, az ő tagjai – Jézus tagjai vagyunk! – örömmel kapaszkodunk vele, a mi vezetőnkkel, tudva, hogy az egyikünk lépésével mindannyian előrébb lépünk, és hogy senki sem veszhet el vagy maradhat le, mert egy test vagyunk (vö. Kol 1,18; 1Kor 12,12–27).

Jól jegyezzük meg: lépésről lépésre, fokról fokra, Jézus mutatja nekünk az utat. Melyek ezek a lépések? A mai evangélium azt mondja: hirdessétek az evangéliumot, kereszteljetek, űzzétek ki az ördögöket, szálljatok szembe a kígyókkal, gyógyítsátok a betegeket (vö. Mk 16,16–18); egyszóval a szeretet cselekedeteit végezzétek:

adjatok életet, vigyetek reményt, tartsatok távol magatoktól minden gonoszságot és aljasságot, a rosszra jóval válaszoljatok, legyetek felebarátai a szenvedőknek. Ez a „lépésről lépésre”.

És minél inkább ezt tesszük, minél inkább hagyjuk, hogy a Lélek átalakítson bennünket, minél inkább követjük Jézus példáját, annál inkább azt érezzük, hogy – mint a hegyekben – a levegő körülöttünk könnyűvé és tisztává válik, a látóhatár kiszélesedik, és a cél közeledik, a szavak és a tettek helyessé válnak, az elme és a szív kitágul, lélegzik.

Megkérdezhetjük hát magunktól: él-e bennem az Isten iránti vágy, az Ő végtelen szeretete, az Ő élete iránti, vagyis az örök élet iránti vágy? Vagy kissé ellaposodtam és leragadtam a mulandó dolgoknál, vagy a pénznél, a sikernél, az élvezeteknél? És a menny iránti vágyam elszigetel-e, elzár-e, vagy arra késztet, hogy nagy és önzetlen lélekkel szeressem testvéreimet, hogy társaimnak érezzem őket a paradicsom felé vezető úton?

Mária segítsen nekünk, aki már célba érkezett, hogy örömmel együtt haladjunk a mennyei dicsőség felé!

*

A Szentatya szavai a Regina caeli elimádkozása után:

Kedves testvéreim!

Miközben a feltámadt Úr mennybemenetelét ünnepeljük, aki szabaddá tesz bennünket és azt akarja, hogy szabadok legyünk, ismét megfogalmazom felhívásomat az összes fogoly általános cseréjére Oroszország és Ukrajna között; a Szentszék kész arra, hogy támogasson minden erőfeszítést e tekintetben, különösen a súlyos sérültek és a betegek esetében. És továbbra is imádkozzunk a békéért Ukrajnában, Palesztinában, Izraelben, Mianmarban…! Imádkozzunk a békéért!

Ma van a tömegtájékoztatás világnapja, melynek idei témája: „A mesterséges intelligencia és a szív bölcsessége”. Csak a szív bölcsességének visszaszerzésével tudjuk értelmezni korunk követelményeit, és újra felfedezni a teljesen emberi kommunikációhoz vezető utat. Köszönetet mondunk a tömegtájékoztatásban dolgozók munkájáért!

Ma sok országban az anyák napját ünnepeljük. Gondoljunk hálával az összes édesanyára, és imádkozzunk azokért az édesanyákért is, akik már a mennyben vannak! Bízzuk őket Máriának, mennyei édesanyánknak az oltalmára! Nagy tapsot minden édesanyának!

Köszöntöm a Rómából, Olaszország és a világ különböző részeiből érkezett zarándokokat. Külön is köszöntöm azokat, akik Magyarországról és Máltáról jöttek, a lisszaboni Colégio de São Tomás diákjait; az Ausztriából és Németországból érkezett zenekarokat, akik XVI. Benedek pápa emléke előtt tisztelegnek. Szépen muzsikálnak! Köszönjük! Köszöntöm továbbá a pesarói, cagliari, Giulianova Lidó-i és a Ponti sul Minció-i híveket, akik kerékpáron érkeztek; az AVIS véradókat, a torinói „Giovane Montagna” Egyesületet, a genovai bérmálkozó fiatalokat és a fibromyalgiás betegeket, az ennek a betegségnek szentelt napon.

Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik a Szent Péter téren az oszlopsorok alatt felállított, Changes [Változások] című fotókiállítást szervezték. A világ minden tájáról érkezett fotósok közös otthonunk szépségéről mesélnek. Közös otthonunk a Teremtő ajándéka, melyet őriznünk kell. Biztatlak benneteket, hogy nézzétek meg a kiállítást!

Köszöntelek mindannyiótokat, és a Szeplőtlen Szűzanya-plébánia fiataljait! Szép vasárnapot kívánok mindannyiótoknak, a genovaiaknak pedig jó utat! Kérlek benneteket, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Jó étvágyat az ebédhez! Viszontlátásra!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír

You have no rights to post comments