Természetvédelem alatt álló területeink nagysága

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2023. november 09. csütörtök

Egész számokra kerekítve, hazánk területének egy százaléka (1,4%) áll fokozott természetvédelmi oltalom alatt. Ennyi az a terület, amire az ember csak kivételesen és csak szakmailag jól megindokolt céllal lép be. További mintegy nyolc százalékot (7,9%) véd valamilyen, kevésbé szigorú mértékben hazai természetvédelmi jogszabály. Az ország 91 százaléka (90,7%) tehát nincs hazai jogi (területi) védelem alatt.

Az Európai Uniós Natura 2000 hálózat része az ország mintegy 21 százaléka, de itt fontos rögtön megjegyezni, hogy ezeken a területeken megengedett a gazdálkodás, csak kisebb korlátozások vannak érvényben. Az ilyen "enyhén védett" "Naturás" területek mintegy ötöde a gyepterület, tehát összességében az ország felületének csupán négy százaléka. Nagyon kevés természetes gyep maradt az országban, és ezek is rossz, törékeny állapotban vannak: még a fokozottan védett gyepeknek is csak 15%-a jó ökológiai állapotú!
Magyarországon mára alig maradt jó ökológiai állapotú természetes élőhely. Különösen kevés a gyepterület, és ezen belül is alig van fokozottan védett terület. Ezek a mozaikdarabocskák általában igen sérülékenyek, például taposásra igen érzékenyek. Ugyanakkor több ilyen terület őriz a világon egyedülálló növény- és állatfajokat.

Alaptörvényünk - jogrendünk alapja - Magyarországot jogállamként határozza meg, ahol "a Kárpát-medence természet adta (...) értékeit ápoljuk és megóvjuk", ahol "a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, (...) a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége".

You have no rights to post comments