Az új orosz tankönyv fasisztának nevezi az 56-os forradalmárokat

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2023. augusztus 28. hétfő

Oroszország új 11.-es tankönyvében, amely megírását Putyin tanácsadójára, Vlagyimir Megyinszkijre bízta, több történelmi ferdítés van. Bár a történelemtankönyv inkább a „hazafias nevelés” erősítését célzó propagandakiadvány lett, szeptembertől Oroszországban mégis ez válik kötelezővé az iskolákban. A G7-hez a Meduza szerkesztőségén keresztül eljutott a tankönyv, amelyben:

    közel 100 oldal foglalkozik Putyin uralkodásával,
    18 oldal a „különleges katonai művelettel”, azaz a háborúval,
    és fasisztáknak nevezik benne az '56-os magyarokat.
A magyar vonatkozást leghangsúlyosabban 1956-nál tárgyalja az új tankönyv, bár csak két bekezdés szól erről, a ledöntött Sztálin-szoborral illusztrálták azt. A szöveg szerint
„Sztálin személyi kultuszának kritikáját számos kelet-európai országban felhasználták a szovjetellenes erők. (…) A magyar válságot a nyugati titkosszolgálatok és az általuk támogatott belső ellenzék akciói katalizálták. A Szovjetunió csapatokat vezényelt Magyarországra, és segített a magyar hatóságoknak a tiltakozás elfojtásában.”
Ahogy Ukrajnában a narancsos forradalomnál is Amerika és a fasizmus a főellenség az orosz narratívában, úgy 1956-ban is hasonlóan.
Az orosz gyerekek ezalapján fasiszta múltú radikálisokról és nyugati operatív műveletekről tanulnak majd a magyar forradalom kapcsán.
A putyini Oroszország ezzel visszatért a szovjet '56-os értelmezéshez. Hasonlóan áll Oroszország a csehszlovákiai bevonuláshoz is, itt „polgári engedetlenség zavargásairól” írnak.
A tankönyv első fele nagyrészt a szovjet örökséget rehabilitálja, a második fele Putyint ünnepli. Az „ukrán neonácizmus” című alfejezet azt taglalja, hogy Ukrajnában a '90-es évek óta több generáció „Oroszországgal szembeni ellenszenvvel, neonáci eszméken nevelkedett”, az ukrán hadsereg pedig a NATO parancsait követi, hogy „saját polgárait emberi pajzsnak használja”. Oroszország alternatív háborús valóságában azt is állítja, hogy az orosz hadsereg „kategorikus parancsa”, hogy nem lőhet civilek lakta területre. A brüsszeli szankciók pedig?    „Oroszország ellenállt a csapásnak, és gyorsan tudott alkalmazkodni az új körülményekhez. A külföldi cégek távozása után számos piac nyílt meg előtted. Lehetőségek nyíltak egy fantasztikus üzleti karrierre a saját startup vállalkozásodban. Ne hagyd ki ezt a lehetőséget! Ma Oroszország a lehetőségek igazi földje.”

Rossz Gorbacsov, jó Szovjetunió
A keleti blokk szovjetizálása sem megszállás a tankönyvben, hanem a hála eredménye lényegében. „A szovjetbarát erők győzelme a kelet-európai országokban a Szovjetuniótól kapott hatalmas anyagi segítségnek is köszönhető. De a döntő tényező a Szovjetunió nemzetközi presztízse volt, amely a náci zsarnokságtól való megszabadulást hozta el az európai népeknek”, írják. Meghamisított választásokról, versenytársak kizárásáról, szalámitaktikáról, elhurcolásokról nem szólnak.
A Szovjetunió, kiemelten az ‘50-es és ’70-es években egy igazi sikertörténet a tankönyvben, ahol „megnyitották az emberiség előtt az utat az űrbe, lenyűgöző eredményeket ért el a tudomány, az orvostudomány és az oktatás fejlődésében.” A putyini világban a XX. század tragédiája a Szovjetunió halála, ennek antihőse Gorbacsov, aki a nyugati népszerűséget hajhászta.
„1989-ben megkezdődött a szovjet csapatok egyoldalú kivonása Kelet- és Közép-Európából. Ez egy különösen átgondolatlan döntés volt, mert a szovjet katonai jelenlét gyengülése a szövetséges országokban a nacionalista és szovjetellenes érzelmek erősödését okozta”, írja a szovjet szatelitállamok, például Magyarország elengedéséről a könyv.
Putyin tankönyvfelelős tanácsadója, Megyinszkij maga nem történész, de van mégis doktorija történettudományból. Bár kiderült, hogy bibliográfiája kamu, a lehivatkozott saját publikációi nem léteznek, mégis megtarthatta címét.
A háború alapeleme a putyini értelmezésben a Nyugat árulása, Oroszország semmibevétele volt. Az ő értelmezésükben a nemzetközi megaláztatások és a zavaros '90-es évek után Putyin felemelte újra Oroszországot. Ennek betetőzése volt az ukrajnai háború és „az orosz földek gyűjtése”: „A modern történelem legfontosabb eseménye volt a csatlakozás, vagy inkább történelmi földjeink visszatérése a Föderációhoz. Kétségtelen, hogy a Nyugat által támasztott kihívás erősebbé teszi országunkat, és még egységesebbé a soknemzetiségű orosz népet.” -írja a könyv hozzátéve: „legyen Oroszország történelme igazi támaszotok és segítsen benneteket a sikerben!”. A propagandisztikus történelemkönyv, melynek funkciója a hűséges kormánypárti nevelése, orosz narratívában egyébként azzal érvel, hogy a “nyugati dezinformációs műveletek” ellen lép fel az új történelemkönyvvel. A gonosz nyugati főhős ebben a narratívában is Soros György, aki például a putyini narratíva szerint még Sztálin tetteit is elferdítette – arra van az új könyv, hogy “objektívan” mutassa ezt be.
A korábbi évfolyamok új egységes tankönyvei jövőre jönnek ki, így nem tudni, Sztálinhoz hogy áll majd a putyini rezsim: a mostani tankönyvben szó esik a katonatisztek elleni ötvenes évekbeli koncepciós eljárásokról és a csak Sztálin halála miatt félbehagyott orvosperekről, Sztálinnal kapcsolatban jóval több a pozitív értékelés...
(telex.hu)

You have no rights to post comments