Szellemi harc zajlik a világban, nagyon fontos az imádság! – Szeretetláng Fesztivál Máriaremetén 1.

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2023. augusztus 27. vasárnap

Augusztus 26-án, szombaton a máriaremetei kegytemplom kertjében immár nyolcadik alkalommal rendezték meg a Szeretetláng Fesztivált, mintegy kétezer hívő jelenlétében. Az idei lelki nap mottója Az Úrral való egységimából vett idézet volt: „Szívünk együtt dobbanjon!” Az eseményről két részletben számolunk be (Magyar Kurir):

A Szeretetláng Mozgalom a Katolikus Egyházon belüli lelkiségi mozgalom. Kindelmann Károlyné Erzsébet, egy hatgyermekes özvegyasszony 1961–1983 között Jézustól és Szűz Máriától magán-kinyilatkoztatásokat kapott, melyeket Jézus Krisztus kérésére lejegyzett. A Szent István Társulat 2010-ben jelentette meg Erzsébet asszony Lelki Naplóját. A mozgalom mára az egész világon elterjedt, hétmillió követője van, különösen sokan csatlakoztak Brazíliában. Magyarországon 130 imacsoport létezik. Erdő Péter bíboros, prímás 2009. június 6-án, Erzsébet asszony születésnapján a Kispesti Jézus Szíve-templomban hirdette ki a „Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalom” jóváhagyását.

A lelkinap a Szűzanya énekes köszöntésével indult. A résztvevőket az esemény moderátora, Kindelmann Győző, Erzsébet asszony unokája, a Szeretetláng nemzetközi koordinátora és Kemenes Gábor atya, a mozgalom papi vezetője üdvözölte.

A szertartást követően férfiak tanúságtétele hangzott el a Rózsafüzér imádságról. Az egyes tizedeket is férfiak mondták.

Délelőtt Fábry Kornél kinevezett esztergom-budapesti segédpüspök mutatott be koncelebrált szentmisét.

Délután Fábry Kornél Magyarország lelki-szellemi védelméről, hazánk prófétai küldetéséről és a Szeretetláng-üzenetekben olvasható Úrral való egység imájának fontosságáról tartott előadást. Leszögezte: szellemi harcban vagyunk, ez már az emberiség kezdetétől így van, hiszen a sátán megkísértette az első emberpárt, azóta zajlik a küzdelem Isten bizalmáért, illetve az Isten bizalmától való elszakításért. A Sátán legfőbb célja, hogy mindent szétszórjon, egymás ellen fordítsa az embereket, hogy minél távolabb kerüljünk Istentől.

A világban zajló folyamatok, háborúk, gazdasági nehézségek és egyéb megpróbáltatások mind ennek a szellemi harcnak a megnyilvánulásai. Jézus a kereszten a szellemi hatalmasságot, fejedelemséget győzte le, és mi, krisztusiak, keresztények folytatjuk ezt a küldetést: küzdünk a gonosz ellen, a lelkek megmentéséért.

A Sátán megpróbálja elhitetni, hogy ő nem is létezik, és bűn sincsen. Pedig jelen van, mindennap megtapasztaljuk a világban. Jézus nem hiába tanította meg nekünk a Miatyánkban: „Szabadíts meg a gonosztól…”

Többször űzött ördögöt is. A mostani helyzetben, ami világszinten is nagyon bonyolult, még többet kell imádkoznunk, és alaposan végiggondolni, hogy kinek mi a célja, mit akar elérni. Így rájöhetünk: minden mögött ott dúl a szellemi harc, a Sátán küzdelme Isten ellen a lelkek megszerzéséért.

A kinevezett segédpüspök négy olyan misztikus ember szemszögéből beszélt a világban zajló események szellemi hátteréről, akik „igencsak forró dróton vannak az égiekkel, mondhatjuk, hogy korunk prófétái”.

Az egyik személy Elke Mölle, az Augsburgi Imádság Házának vezetőségi elnöke, aki 2014 szeptemberében a következő üzenetet kapta a magyarokról: „Harcosok nemzete vagytok, úgy, ahogy Dávid hősei. A közbenjárás a ti legerősebb fegyveretek és hivatásotok. Az Úr útját fogjátok készíteni, hogy vissza tudja nyerni Európát Isten országa számára. A ti közbenjárásotokkal hozzá fogtok járulni, hogy a spirituális légtér ellenőrzés alá vonódjék, és így az Úr földi csapatai bevehessék Európát. A spirituális vezetők a királyságban, a prédikátorok és a tanítók ismét tisztán fognak látni a Szentlélekben. Többé már nem fogja őket félrevezetni semmi, hanem egyedül a Királyra figyelnek majd a ti imáitok hatására.”

 A második személy Anthony Parankimalil, Szent Vince-rendi szerzetes atya Indiából, aki idén járt Magyarországon, és nagyon érdekes dolgot mondott Trianonnal kapcsolatban: „Ne szomorkodjatok Trianon miatt, mert ez Isten titokzatos tervének része volt azért, hogy a körülöttünk élő népek megmeneküljenek. Isten a lelkek javát nézi. Magyarország csak földi területet vesztett, de a mi hazánk a mennyben van. Minél többet imádkozunk másokért, annál áldottabbak leszünk mi magunk is, s így menekülünk meg mi magyarok is.”

Kornél atya felidézte Erdő Péter bíboros szavait, aki augusztus 20-án azt mondta: „Van egy álmom, hogy Európa népei békében, szeretetben élnek együtt.” – Ennek első lépése, hogy elkezdünk imádkozni egymásért – fűzte hozzá Fábry Kornél. Kiemelkedő jelentősége van a közbenjáró imának.

Magyarországról a Szeretetlángnak is köszönhetően kiindulhat egy megújulás, hogy imádkozzuk vissza Európát Istenhez, Krisztushoz, hogy békében, Isten országában tudjunk élni.    

A harmadik személy Jim Blount amerikai katolikus pap, aki negyven éve ördögűző. Amikor tavaly augusztusban itt járt Magyarországon, látta a kommunizmus démonát, „mint egy nagy, rejtőzködő kígyót Magyarország alatt”, és azt mondta: „itt van, és arra készül, hogy visszavegye a hatalmat, de Isten ezt nem akarja, ezért figyelmeztet, hogy imádkozzunk ez ellen is”. Kornél atya rámutatott: az újmarxista irányzatok terjednek mindenfelé, és a kommunizmus kígyója újra elő akar bújni. Isten országa azonban nem kommunizmus.

Blount atya azt is látta, hogy Magyarország veszélyben van, ez sokaknak az érdekét szolgálja. A fegyverkezés folyamatos, vannak olyan körök, akik a háborút fenn akarják tartani, sőt ha lehet, kiszélesíteni. Jim atya szerint azonban ebből a háborúból ki lehet maradni, és Magyarország kivétel lehet. Fábry Kornél figyelmeztetett: nekünk nem szabad senkire sem haragudnunk, az egység lelkületét kell elvinnünk mindenhová, imádkoznunk kell mindenkiért, a nem hívőkért, az ateistákért is, hogy ők is találkozzanak Isten végtelen szeretetével. Mert ha találkoznak ezzel, többé már nem azt akarják, mint most. Őszinte szívvel kell imádkoznunk mindazokért, akik a háborút akarják, akik a gazdasági hatalmat akarják, mindazokért, akik hasznot húznak az inflációból, abból, hogy emberek százezrei halnak meg. Jézus parancsban adta ki: „Imádkozzatok ellenségeitekért!”

A negyedik személy a négygyermekes horvát családapa, Mijo Barada, aki megerősítette, hogy Magyarország belesodródhat a háborúba. Ő az orosz–ukrán háború kitörése előtt három évvel Ukrajnában tartott lelkigyakorlatot. Azt mondta akkor: látja a háború szellemét Ukrajna és Oroszország, valamint Európa fölött. Sok más, komoly próféciája is beteljesedett, például a párizsi Notre Dame leégése.

Kornél atya leszögezte: az Úrral való egység imája védelmet nyújt a szellemi és fizikai támadások ellen. El kell terjeszteni, hogy minél többen imádkozzák országszerte. Ez a legerőteljesebb szellemi fegyver, mert a gyakorló exorcisták tapasztalata szerint rendkívül hatékony a szellemi harcban. Ha egész Magyarország (legalábbis a hívők) imádkozni fogják, Magyarország védelem alatt lesz, és nem sodródik bele a háborúba. Ez olyan ima, amelyet katolikusok és protestánsok egyaránt, egységben tudnak mondani. Fábry Kornél felhívta a figyelmet: természetesen minden más ima is jó, a lényeg, hogy

Magyarország térjen vissza Istenhez és Isten kerüljön az első helyre, és hogy célzottan imádkozzunk minél többen Magyarország védelméért, békéjéért.

Kornél atya a közelmúltban megzenésítette az Úrral való egység imát, s kezdeményezésére az ima szövege másfél millió példányban megjelent.

A lelkinapon a zenei szolgálatot végző Exodus együttes a hívekkel együtt elénekelte az imádságot:

„Lábunk együtt járjon.
Kezünk együtt gyűjtsön.
Szívünk együtt dobbanjon.
Bensőnk együtt érezzen.
Elménk gondolata egy legyen.
Fülünk együtt figyeljen a csöndességre.
Szemünk egymásban nézzen és tekintetünk összeforrjon.
Ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért.
Ámen.”

Szerző: Bodnár Dániel

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

You have no rights to post comments