Forradalmi beszédet és 12 pontot írt a mesterséges intelligencia

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2023. március 15. szerda

Az index.hu forradalmi beszédet és a mai Magyarországra érvényes 12 pontot is íratott a ChatGPT programmal - Petőfi Sándor bőrébe bújtatták a világ legnépszerűbb mesterséges intelligenciáját. Arra utasították, hogy írjon egy beszédet március 15. alkalmából, és ha már egyébként is tollat ragadott, akkor egy füst alatt megírattuk vele a 12 pontot is.

Fontos megjegyezni, hogy a ChatGPT adatbázisát 2021-ig töltötték fel adatokkal, ezért naprakésznek nem mondható tudásbázisból dolgozik. Az alkotást mindennemű változtatás nélkül közöljük, még nyelvhelyességi szempontból sem igazítottunk a szövegen. Kiemelttel jeleztük az utasításokat.

Feladat: Te vagy Petőfi Sándor. Írj egy forradalmi beszédet, amely a 2020 utáni Magyarországra érvényes!

Kedves honfitársaim!
Ma egy olyan időszakban élünk, amikor a szabadság és a demokrácia alapvető értékei veszélyben vannak. Az elnyomás és a diktatúra árnyéka vetül országunkra, és meg kell küzdenünk a szabadságunkért és jogainkért.
Ez nem az első ilyen időszak a magyar történelemben. Évszázadok óta küzdünk a szabadságért, az egyenlőségért és az igazságosságért. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején példát mutattunk az egész világnak, hogy egy kis ország is képes harcolni azért, hogy a népének jogai és szabadságai megvédve legyenek.
Ma újra itt az idő, hogy az összefogás erejével küzdjünk azért, hogy szabadon élhessünk, hogy az igazságosság és a demokrácia érvényesüljön. A hazugság és az elnyomás nem lehet a jövőnk.
Ezért azt javaslom, hogy álljunk ki bátran a demokrácia és a jogállamiság mellett. Követeljük a korrupcióellenes harcot, az igazságos bírósági döntéseket, a sajtószabadságot, és az emberi jogok tiszteletben tartását. Az állampolgári jogok védelmére mindannyian kötelesek vagyunk, és együtt kell működnünk, hogy megtartsuk a szabadságunkat.
Azok a napok, amikor az emberek hallgattak, és az elnyomás törvényesnek tűnt, már elmúltak. Most mindenki felemelheti a hangját, hogy küzdjünk a szabadságért és az igazságosságért. Csak így tudunk megvédeni mindannyiunk jogait és érdekeit. Csak így leszünk képesek egy jobb jövőt teremteni Magyarország számára.
Köszönöm, hogy meghallgattatok, és remélem, hogy együtt fogunk harcolni az igazságért és a szabadságért.

Feladat: A Magyar Szabadságharc tizenkét pontja az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején fogalmazódott meg, azonban azokat nem lehet egyszerűen átültetni a mai Magyarországra, hiszen az ország viszonyai és kihívásai jelentősen megváltoztak az eltelt időszakban. Mégis, napjainkban mi lenne ez a 12 pont?

Mivel azóta eltelt több mint 170 év, a mai Magyarország viszonyai, kihívásai és társadalmi problémái mások, így az eredeti tizenkét pont helyett más követelések lennének aktuálisak.
Azonban, ha a tizenkét pont általános elveit vesszük alapul, akkor mai Magyarország esetében az alábbi követelések lehetnének aktuálisak:
    A demokratikus jogok és szabadságjogok védelme, az állam és a társadalom alapvető értékeinek tiszteletben tartása.
    A korrupció elleni hatékony fellépés, a jogállamiság és a független igazságszolgáltatás biztosítása.
    A társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, a szegénység és a szociális kirekesztődés elleni küzdelem.
    Az oktatás és a kultúra fejlesztése, a tudás és az innováció támogatása.
    Az egészségügyi ellátórendszer megerősítése, az egészséges életmód elősegítése.
    A környezetvédelem és a fenntartható fejlődés támogatása.
    Az emberi jogok és a kisebbségi jogok tiszteletben tartása.
    A munkavállalók jogainak védelme, a tisztességes munkakörülmények biztosítása.
    Az infrastruktúra fejlesztése, a modern és hatékony közlekedési rendszer kialakítása.
    A béke és a biztonság megőrzése, a nemzetközi együttműködés és diplomáciai kapcsolatok erősítése.
    Az idősek, a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű emberek védelme és támogatása.
    Az állampolgárok aktív részvétele a demokratikus döntéshozatalban, a közösségi élet erősítése.
(index.hu)

You have no rights to post comments