XVI. Benedek pápa a hitről

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2023. január 06. péntek

„A  hit nem egyszerűen valamiféle önmagában tökéletes dogmarendszer átvétele, ami megszünteti a minden emberben meglévő szomjúságot Istenre. Éppen ellenkezőleg: a hit a zarándokútját járó embert Istenhez vezeti, aki a maga végtelenségében mindig új. Ezért a keresztény ember egyaránt kereső és megtaláló, és éppen ez teszi az egyházat fiatallá, a jövő felé nyitottá és az egész emberiségben reménykedővé.

Ma sok a kereső ember. Mi magunk is azok vagyunk: keresők és megtalálók egyszerre. Isten arcán mindig lesz valami új fölfedezhető. Minél jobban behatolunk az isteni szeretet fényességébe, annál nagyobb fölfedezéseket tehetünk; annál szebb lesz tovább haladni, és tudni, hogy a keresésnek nincs vége, ezért a megtalálásnak sincs vége. Az örökkévalóság a keresés és a megtalálás együttes öröme.”

(XVI. Benedek pápa)

You have no rights to post comments