Ezer éves kézirattöredéket is őrző, humanista könyvtárat találtak

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2022. szeptember 20. kedd

Több mint ezer éves dokumentumot is tartalmaz az a könyv- és iratgyűjtemény, amelyet a medgyesi Szent Margit evangélikus templom padlásán talált a Babeş-Bolyai Tudományegyetem kutatócsapata. Az archívum feltárását a gyulafehérvári Batthyáneum Facebook-oldalán Indiana Joneshoz méltó felfedezésnek nevezte.

A kutatócsapatot vezető Adinel Dincă történész az Agerpresnek elmondta, hogy nem érte őket teljesen váratlanul a felfedezés, a 19. századi szövegekben ugyanis volt utalás a templom tornyában őrzött könyvgyűjteményre, de arra nem számítottak, hogy 50 kötetnél több kerülhet elő. Ehhez képest több mint 150 nyomtatványt és további iratokat is felfedeztek.
A medgyesi parókia és a mellette működő egykori iskola könyvtára többnyire latin nyelvű szövegeket tartalmaz, tartalmukban is az iskolai, illetve a teológiai oktatáshoz használt írásokról van szó. Adinel Dincă szerint tudományos igényességgel összeállított, humanista könyvgyűjteményt találtak meg. „Fontos ugyanakkor, hogy a könyvtárat ott találták meg, ahová néhány száz éve került, nem mozgatták” – emelte ki a történész.
A templomtoronyban 139 1470 és 1600 közötti nyomtatott könyv, két, a 16. század első évtizedeiből származó kéziratos kötet, mintegy 60?14. és 16. század közötti eredeti okirat, néhány 17. századi eredeti és másolt okirat lapult, de megtalálták itt a medgyesi parókia körülbelül tíz, 17-18. századi regiszterét is, amelyek középkori kézirattöredékeket is tartalmaznak, eddig 9-10., 12., 13. és 14-16. századi misekönyv-részeket azonosítottak.
Mivel zárt térben őrizték őket, a könyvek és iratok állapota jó, bár néhány darab helyreállításra szorul, mondta el Adinel Dincă.
A könyv- és iratgyűjteményt két éves, a tervek szerint 2023-ban záruló kutatási projekt keretében dolgozzák fel, amelynek címe Az írás és az olvasás kultúrája Medgyesen a 14. és a 16. század között. Egy parókia és erdélyi iskola könyvtárának megőrzése, tudományos elemzése és virtuális rekonstrukciója. A kutatást Németország kultúráért és művészetért felelős minisztériuma is támogatja.
(telex.hu)

You have no rights to post comments