Jim Blount atya próféciája hazánkról

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2022. szeptember 03. szombat

Jim Blount atya, aki egy missziós közösség tagja az Egyesült Államokban, 40 éve hivatalos exorcista. A Szeretetláng fesztiválra érkezett Magyarországra előadóként. Érkezése után az Úr megmutatta neki, hogy Magyarországot a közeljövőben valamilyen támadás éri, amely azonban imával elhárítható lenne:

"Láttam egy fekete színbe öltözött, felfegyverzett hadsereget, ami megtámadta Magyarországot, és bevonult annak területére. E hadsereg szellemi háttere ugyanaz, mint a kommunizmusnak és annak mai fejlett világbeli utódainak." Még hosszabb további próféciákat is kapott, amelyeknek ez a lényege.
Székely János püspök atya, a Jim atyával való megbeszélés révén bátorított a fenyegetés elleni lépések azonnali megtételére.
A Jim atya által javasolt stratégiának a lényege az egész országra kiterjedő azonnali imahadjárat:
a Rózsafüzér otthoni és közös imádkozása lenne a legfontosabb, de minden ima, szentségimádás, szentmise stb. fontos.
Minden már meglevő imába, imaalkalomba vegyük bele ezt a szándékot, az országot fenyegető veszedelem elhárítására, de emellett a Szűzanya kérte, hogy sokkal több ima legyen!
A leghatékonyabb a rózsafüzér közös, nyilvános imádkozása rózsafüzér körmenetek formájában, azaz, ha kimegyünk együtt városaink, falvaink tereire és közösen imádkozunk.
Emellett Jim atya, mint nagy gyakorlattal rendelkező exorcista atya (más exorcista atyákkal egyetértésben) a Szeretetláng Napló Egység Imáját ajánlja, mint az általa ismert leghatékonyabb védelmi imát. Kérik, hogy azonnal kezdjük el imádkozni, és naponta többször is mondjuk el. Emellett a teljes Rózsafüzér naponkénti elmondását ajánlja (az Örömteli, a Világosság, a Fájdalmas és a Dicsőséges Rózsafüzért), de legalább közelítsük meg ezt.
Küldjük az imát a levél végén.
Nagyon kérünk, terjesszétek az imahadjáratra való felhívást, és imádkozzunk Magyarországért!
Köszönettel,
Kemenes Gábor atya, Péri Márton és Zsuzsanna
Az Egység imája:
Imádott Jézusom,
Lábunk együtt járjon.
Kezünk együtt gyűjtsön.
Szívünk együtt dobbanjon.
Bensőnk együtt érezzen.
Elménk gondolata egy legyen.
Fülünk együtt figyeljen a csöndességre.
Szemünk egymásba nézzen és összeforrjon.
Ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért.Ámen.

You have no rights to post comments