A katolikus, református és evangélikus egyházi vezetők állásfoglalása a tiszaeszlári vérvád parlamenti emlegetése ellen

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2012. április 20. péntek
Egyházi vezet?i szolgálatunk kötelez minket, hogy szót emeljünk a gy?löletkeltés ellen. Így utasítjuk el, hogy nemrégiben a Parlament falai között egy képvisel?i felszólalásban felidéz?dött a szégyenletes tiszaeszlári vérvád, amelynek felemlegetése egyedül az indulatkeltés eszköze lehet.

Ebben a helyzetben is emlékeztetnünk kell Krisztus tanítására: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” Hitünk, emberségünk semmilyen körülmények között nem fér össze az antiszemitizmussal, a vallási közösségek, népcsoportok elleni gyűlöletkeltéssel.
Különösen is aggasztónak találjuk, hogy a gyűlöletkeltő beszéd a Parlament falai között hangzott, hangozhatott el. A magyar törvényhozásnak, a politikai közbeszédet meghatározó képviselőknek, politikusoknak fokozott felelősségük van a gyűlöletkeltéssel való szembeszállásban. A tiszaeszlári vérvádat és az általa keltett gyűlöletet elutasítva együtt hívunk mindenkit a szeretet és az elfogadás krisztusi parancsának követésére és hirdetésére, az igazi emberi értékek alapján álló alkotó együttműködésre.

Budapest, 2012. április 19.

Erdő Péter
bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke

Bölcskei Gusztáv
püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke

Gáncs Péter
a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke

You have no rights to post comments