Tarnóczi Mária: Misztika és elkötelezettség a hétköznapokban

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2022. július 28. csütörtök

Néhány  évtizeddel ezelőtt, amikor megtértem eltöltött a Szentlélek, betöltött Isten szeretete, öröme, úgy éreztem minden nehézség  legyőzhető Vele - rátaláltam -, élet lett bennem. Legszívesebben mindenkinek  szerettem volna elmondani, hogy Isten téged is szeret, fogadd el Őt mert fontos vagy a számára.

Sokáig az evangelizáció  ebben a formában meg is történt. Az idők folyamán a hitem alakult, csiszolódott. A béke továbbra is megmaradt bennem, ma is bízom Istenben. A világ szenvedését,  az emberek fájdalmait, tévútjait, betegségüket és nyomorukat  nagy fájdalommal  élem át. Azt mondhatnám átalakult  az evangelizálás módja, ebben nagy segítségemre van P.Henri Bouland  jezsuita szerzetes, aki elvezet, arra, hogyan  ismerhetem fel a másik emberben Istent az emberi nyomorúság  mélységében.
A továbbiakban  néhány gondolatot  szeretnék megosztani Bouland  atya gondolataiból, hogy felismerjük, Jézusban hinni annyit jelent, hogy Isten mindenható és teremtő voltát felismerjük egy emberben, egy látszólag közönséges emberben aki eszi és iszik. Ez a valóságos botrány mely Isten és egy ember kapcsolatából fakad, az egyik sajátossága  a keresztény hitnek. A vallás egy keret egy felépítmény, ahol szertartások vannak, liturgia, dogmák, erkölcs, hierarchia  sajátos  szervezet. És közben  nagyon is könnyű az üzenet kényegéről, emberi kapcsolataink  minőségéről, egymáshoz való viszonyunk  követelményeiről elfelejtkezni. A kereszténységben  csak egyetlen cél van : a felebaráti szeretet. A  S z e r e t e t.
A megtestesülés óta az ember Isten jelenlétének  szentsége, a lélek temploma. Mt. 28, 20.: „Veletek vagyok  mindennap a világ végezetéig.” A misztika elmerülés a felebarát szívében. A hit és a felebaráti szeretet dialektikus kapcsolata. Isten iránti szeretetből szeretem a felebarátomat. Éltető lélek a misztika. A misztika nem menekülés  a világból, hanem  elmerülés a világba. A keresztény hit ruház fel bennünket  azzal a képességgel, hogy a transzcendenciát  belülről fedezzük  fel a szív mélységében.
A hit Isten arcának kifejtése az ember arcában.
Isten a világ  bensejében működő dinamika, a világot mozgásban tartja, én csatlakozom  a történelemben cselekvő Isten tevékenységéhez. Mikor megváltoztatom a világot magam is megváltozom. Bele kell élnünk magunkat Isten szándékaiba, társaivá tesz bennünket. (Ján. 15,15) Isten élő üzenete vagyok a ma embere számára.
A hit elkötelezettség, utat tör magának, életre ösztönöz bennünket. A hit mely nem cselekszik halott. A Szentírás nem pusztán kinyilatkoztatás, hanem  egyszersmind  Isten történelmi terve. Ha mi keresztények, el akarunk érni valamit, akkor induljunk el és változtassuk meg a világot, változtassuk meg az embereket.
Hatalmas feladat!  De egyszersmind  keresztényi feladat.
P. Henri Bouland  Atya gondolatait  megosztotta  Tarnóczi Mária

You have no rights to post comments