Bocsánatot kértek a 2016-os vallásgyalázó akció résztvevői

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2021. december 12. vasárnap

"Kedves Gyula, Örömmel értesítjük, hogy bocsánatkéréssel lezárult a négy és fél éve tartó vallásgyalázás abortusztablettával ügy. Biztosan emlékszik még arra a megdöbbentő esetre, amikor 2016-ban a budapesti lengyel nagykövetség előtti abortuszpárti demonstráción egy püspöknek beöltözött férfi „abortusztablettával” „áldoztatta” társait.
„Járuljatok szentáldozáshoz!", szólt hozzájuk, és egy jól láthatóan címkézett, „abortusztabletta” feliratú zacskóból „Krisztus teste” kijelentés kíséretében fehér tablettákat helyezett az „elé járulók” nyelvére.

Ezzel az akció résztvevői az életet jelentő Jézust a halált hozó abortusztablettával azonosították.
A megdöbbentő vallásgyalázó akció után petíciót indítottunk, amelyhez több mint 12 000-ren csatlakoztunk. Közösen arra kértük a vallásgyalázó akció résztvevőit, hogy kérjenek bocsánatot.
Miután a vallásgyalázásban résztvevők 12000 ember kérése után sem kértek bocsánatot, keresztény barátaink, jogászok és civil aktivisták polgári pert indítottak az ügyben, mivel fontosnak tartották a keresztény hitük és Jézus Krisztus melletti ilyen módon való kiállást. Magyarország Alaptörvénye kimondja, mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához, viszont annak gyakorlása nem irányulhat vallási közösségek méltóságának megsértésére.
A per elindítói, Dr. Lábady Tamás volt ítélőtáblai bíró, alkotmánybíró és címzetes egyetemi tanár, Dr. Frivaldszky Gáspár jogász és Zarka Rozina egyetemista életvédő voltak. Dr. Lábady Tamás fájdalmas elvesztése után felesége, Dr. Lábady Tamásné csatlakozott a nemes ügyhöz, belépve a felperesek körébe.
Miután a pert másodfokon jogerősen megnyerte a keresztény csapat, úgy döntöttek, hogy a 600 000 Ft sérelemdíjat egy életvédő szobor felállítására fogják fordítani. Így készült el és indult el magyarországi útjára Martin Hudacek szobra, a Szobor az életért.
A szobor árát a CitizenGO közössége állta, azzal az egyezséggel, hogy amennyiben aa felperesek megkapják a sérelemdíjat, azt a szobor létrejöttére fordítják.
Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult az életvédő vándorszobor létrejöttéhez és útjához, ami azóta is tart. A Szobor az életért közösségről közösségre utazik az országban, segítve az abortusszal és magzatvesztéssel kapcsolatos gyógyulásokat, felnyitva az emberek szemét és szívét az abortusszal kapcsolatban.
A jogi hercehurca a másodfok után is éveken át folytatódott, majd 2021 végén megegyezéssel lezárult, miután az Alkotmánybíróság kimondta, hogy a Jézust abortusztablettával azonosító megnyilvánulás túlmutat a szólás- és véleményszabadság határán. A vallásgyalázó akció résztvevői bocsánatot kértek, eljuttatva az alábbi nyilatkozatot a felperesekhez, akik pedig eltekintettek a 600 000 Ft-os sérelemdíjtól.
„Alulírottak bocsánatot kérünk azoktól a katolikus hívektől, akiknek megsértettük a hitbéli érzékenységét, amikor 2016. április 10-én, a Lengyel Nagykövetség épülete előtt tartott demonstrációnkon – számunkra fontos politikai véleményt kifejező, részvételünkkel zajló performansz során – abortusztablettával imitáltuk az áldozást. - Türei Dénes, Barna Emília, Antoni Rita”
Természetesen megbocsátunk.
Köszönjük mindannak a 12 731 embernek, aki felszólalt az ügyben, mindazoknak, akik imával, anyagilag vagy idejükkel támogatták a meg nem született gyermekek szobrának létrejöttét és utazását. Köszönjük az Emberi Méltóság Központnak és Frivaldszky Editnek a szobor útjának folyamatos szervezését.
Hálával őrizzük Dr. Lábady Tamás volt ítélőtáblai bíró, alkotmánybíró és címzetes egyetemi tanár emlékét, aki egy sikerekben bővelkedő jogászi pályafutás csúcsán, betegséggel küzdve vállalta a keresztény emberek méltóságáért folytatott küzdelmet. Köszönjük feleségének, Éva asszonynak, hogy férje halála után – mintegy őt képviselve – eltökélt társunk lett ebben a küzdelemben. Köszönet illeti Dr. Frivaldszky Gáspárt és Zarka Rozinát, akik vállalva a perrel való fáradságot éveken át kitartottak. Dr. Frivaldszky Gáspár a felperesek csapatának operatív vezetőjeként különösen sok energiát áldozott az ügyre.
Itt meg kell említenünk Dr. Lábady Tamásné és Zarka Rozina ügyvédjét, Dr. Sobor Dávidot is, aki részben pro bono vitte az ügyet, illetve az Alapjogokért Központot, amely felbecsülhetetlen értékű szakmai támogatást nyújtott a felpereseknek.
Megtapasztaltuk, hogy érdemes volt felszólalni, érdemes volt kiállni a hitünk mellett. Mára már több tízezren találkozhattak a petíción, a peren és a Szobor az életért alkotáson keresztül az életvédelemmel, így a felháborító és fájdalmas akció után a Jóisten segítségével gyümölcsöző szolgálat indulhatott el. Együtt átélhettük, hogy Isten a rosszból is jót tud kihozni.
Megerősítő volt Önnel együtt küzdeni a hitünkért, Jézusért, az életért. Isten áldása kísérje minden további szolgálata során!
Köszönettel és imával:
Schittl Eszter, Dr. Faragó Renáta és a CitizenGO csapata"

You have no rights to post comments