Csaba László: pontos diagnózisra és társadalmi összefogásra van szükség

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2012. március 03. szombat
A Bank Gutmann Fórum meghívott előadója március 1-jén Csaba László, a Közép-Európai Egyetem professzora volt. A Fórumon elhangzott előadás napjaink gazdasági válságával és annak jövőbeni kihatásaival, megoldási lehetőségeivel foglalkozott. Csaba László  megállapította: a válság mindenekelőtt azt jelzi,  hogy a korábbi folyamatok nem mehetnek tovább, ahogy eddig; középtávon meg kell változnia a világnak.

Európa gazdasági modelljében alapvetően a szociális piacgazdasági és a jóléti gazdasági modell keveredik – mutatta be Csaba László. A professzor úgy véli, a szociális piacgazdaság az egyéni felelősségre, az egyéni szabadságjogokra helyezi a hangsúlyt, és a polgári középosztályra építi a fejlődést, elsősorban a hazai kis és középvállalkozásokat támogatva. A modell az emberi léptékű régiókat és a helyi gazdaságokat fontosabbnak tartja a monopóliumokkal és az óriásvállalatokkal szemben. Ezzel szemben a jóléti rendszerekben a társadalom résztvevőinek állampolgári jogon, a teljesítményüktől függetlenül jár a közös kasszából. A jóléti államban a multikulturalizmust részesítik előnyben a nemzeti és nyelvi alapú kultúrával szemben.

Az akadémikus szerint Magyarországhoz egyértelműen a szociális piacgazdaság útja áll közelebb.  A jövő szempontjából viszont központi feladat, hogy a közpénzügyeket fenntartható útra tereljük, mivel ez a tartós gazdasági növekedés egyik feltétele. Létre kell hozni a szabályok, adósságfékek és intézmények hatékony rendszerét, amelyek széleskörű társadalmi és szakmai konszenzuson alapulnak.

Ami az Európai Bizottság és a magyar kormány közötti konfliktust illeti, Csaba László úgy vélekedett, hogy a  konfliktusnak elsősorban „politikai és presztízstartalma” van, a gazdaságpolitikai jellegű nézetkülönbségek könnyen feloldhatóak. A stabilitást biztosító lépéseket amúgy is végre kell hajtania a magyar kormánynak, ebben nincsenek nagyobb nézeteltérések. A többi kérdésben az Európai Bizottságnak nincs kompetenciája. Ha az Európai Bizottság nem lépi túl a hatáskörét, akkor nincs komolyabb akadálya a magyar kormány és a Brüsszel közötti megegyezésnek.

Ami Magyarország jövőjét illeti, a fő baj az – véli az előadó –, hogy a politikusok a terápiás kezelést az előtt kezdik meg, hogy a pontos diagnózist felállítanák. Ez magyar sajátosság. Előbb mindenképpen kasszát kell csinálni, ehhez jó szakemberek és a szövetek mélyére látó mikroszkóp szükséges. Tervezni ezután kell. Az, hogy Magyarországon válság lesz, már 2006-ban köztudott volt a szakemberek előtt. Most a csődtömeg eltakarítása és a cselekvési terv felvázolása a kormány feladata – hangoztatta Csaba László.

Ahhoz, hogy Magyarország sikeres legyen és elérje céljait, Csaba László szerint a szociális piacgazdaság számos modellje közül a kultúránkhoz és lehetőségeinkhez mérten a legmegfelelőbbet kell kiválasztani, és közösen, a ma még hiányzó társadalmi összefogással kiépíteni, hogy le tudjuk győzni a Magyarországon és a világban egyaránt jelen lévő társadalmi, gazdasági és politikai bizalom hiányát.

Magyar Kurír

You have no rights to post comments