Gondolatok „ az Ige ereje” lelkigyakorlatról

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2012. február 27. hétfő

Tarnóczi Marika testvérünk is részt vett sokunkkal együtt Damian Stayne lelkigyakorlatán és a nyitott gyógyító összejövetelen. Beszámolójában ír a gyógyulásokról is és Damian Magyarországról szóló próféciájáról is:

"Úgy tűnik Damian Stayne lelkigyakorlata a karizmatikusságban hosszú időt eltöltött testvérekre is katartikus erővel hatott.

Mindazokat amit az Ige erejéről elmondott, már tudhatjuk, de be kell vallani, hogy ezzel az erővel -  hit által a Szentlélek erejével, az Ige erővel való kimondásának lehetőségével - nem élünk elég gyakran.

Átütő ereje van Isten Igéjének és ez olyan eszköz a kezünkben ami megváltoztathatja a világot.

Az elmúlt 4 nap alatt nem csak a Szentlélek kiáradását élhettük meg hanem azt is hogy Isten milyen végtelen szeretettel szeret minket. Milyen fölfoghatatlan az a szeretet amivel meg akar menteni bennünket .Elénk tárja csodáit. Átélhettük azt a pünkösdi élményt, amikor Jézus azt mondta elmegyek, de nem hagylak egyedül benneteket mert elküldöm Szentlelkemet ami kiárad rátok és ti még több csodát tesztek mint amit eddig láttatok - és láthattuk, megtapasztalhattuk a csodákat..

Láthattuk a csodákat a szemünkkel és megtapasztalhattuk magunkban. Kifogyhatatlan, kimeríthetetlen eszköz van azoknak a kezében akik hittel élik Isten Igéjét...

A Gazdagréti Szent Angyalok templomában sok azonnali gyógyulás következett be, de engem mégis az ragadott meg legjobban amikor egy fiatal embernek egy dió nagyságú zsírcsomó borsó nagyságúra húzódott vissza. Ilyen zsírcsomóval tulajdonképpen el lehetett volna még élni, de Isten a jelenlétét akarta megmutatni ennek az embernek: behívta, megszólította őt, jelezvén itt vagyok szeretettel várlak.

A gyógyítás ideje Istennél van, de Ő mindannyiunkkal kapcsolatban akar lenni.

Az erő ami Istent jellemzi kézzel fogható volt az elmúlt napokban.

Azokat a papokat akik jelen voltak néhányukat szinte sokkolt Isten fölfoghatatlan csodájának kézzel fogható megtapasztalása.

Vasárnap Damiannak volt egy egész Magyarországra szóló próféciája. Magyarországról hidak nyúlnak az elszakított területekre, ezeken a hidakon forrás megy át, az élet vize csordogál át, ez összeköti és megerősíti az ott élőket. Ez a forrás ebből az országból ered és árad szét minden irányban.

Akik ezen a lelkigyakorlaton rész vettek (háromszázan) érett keresztények, akik szolgálják Krisztus egyházát, az elmúlt negyvenöt év karizmatikus megújulása nagyon sok lelkes hívőt növesztett az egyházban.

Azt gondolom vagyunk az országban néhány ezren akik Isten győzelmében, erejében megújíthatjuk a világot körülöttünk és Isten dicsősége felragyoghat Európában Magyarország felett."

                                                                             Tarnóczi Mária

You have no rights to post comments