Reinhard Marx müncheni érsek közzétette a pápának küldött levelét lemondása okairól

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2021. június 08. kedd

A június 4-én pénteken, a pápa jóváhagyásával közzétett levélben a müncheni bíboros, érsek kifejti, miért mondott le érseki megbízatásáról: „Személyes és adminisztratív hibákat követtünk el a német katolikus egyház gyermekbántalmazási ügyeinek kezelésében.”

Reinhard Marx bíboros levelében „személyes és adminisztrációs szinten hozott intézményes és rendszerszerű téves döntéseket” említ a Németországban elkövetett visszaélések egyházi kezelésében. A müncheni érsek levelét Ferenc pápának írta, és neki küldte el május 21-én, bejelentve szándékát, hogy lemond a münchen-freisingi érseki hivatalról. A müncheni érsekség a Szentatyának küldött levelet közzétette a főegyházmegye hivatalos honlapján, a következő magyarázattal: „Ferenc pápa értesítette Marx bíborost, hogy közzé lehet tenni a neki írt levelet, és hogy a bíboros folytathatja püspöki szolgálatát mindaddig, amíg nem születik döntés a kérdésben.”

A levélben Marx bíboros – aki 2020-ig a Német Püspöki Konferencia elnöke volt – a jelenlegi németországi egyházi helyzet elemzéséből indul ki, és megállapítja, hogy „a német egyház mostani válsághelyzetét a mi személyes tévedésünk, a mi bűnünk okozta”.

Úgy tűnik – és ez az én benyomásom –, hogy most holtpontra jutottunk, de ez fordulóponttá válhat az én személyes húsvéti reményem szerint.”

A bíboros már egy éve latolgatja lemondása benyújtását: „Az elmúlt hónapokban, imádság közben, ismételten végiggondoltam lemondásom lehetőségét, a megkülönböztetés révén igyekeztem dönteni. Valójában arról van szó, hogy magamra vállaljam a közös felelősséget az utóbbi évtizedekben az egyház képviselői részéről elkövetett szexuális visszaélések okozta katasztrófa miatt.” Marx bíboros az elmúlt hónapokban felkérte a Westpfahl Spilker Wastl intézetet – mely korábban a kölni egyházmegye visszaélési ügyeinek feltárását végezte –, hogy készítsen jelentést a münchen-freisingi érsekség jelenlegi helyzetéről, azt remélve, hogy érdek- és befolyásmentes tanulmány készül. Marx bíboros az elmúlt évben Spes et Salus (Remény és Üdvösség) névvel közhasznú alapítványt hozott létre azzal a megbízatással, hogy segítse a szexuális visszaélések áldozatainak gyógyulását és kiengesztelődését.

A bíboros úgy döntött, hogy saját magánörökségének nagyobbik részét az alapítványnak adományozza.

Reinhard Marx több nyelven közzétett levele hivatkozik az utóbbi évtizedekben folytatott „nyomozásokra és szakvéleményekre”, melyek „állandóan azt jelezték számomra, hogy személyes tévedések és adminisztrációs hibák történtek, intézményes szinten, rendszeres jelleggel”. A jelenleg folyó viták kapcsán a bíboros megjegyzi, hogy „az egyházban néhányan nem akarják elfogadni ezt a közös felelősséget, sem pedig az intézmény bűnösségének fennállását”. Ebből adódik, hogy „ellenséges magatartást tanúsítanak a reform és megújulás szellemében indított bármiféle párbeszéddel szemben, a szexuális visszaélések okozta válság kapcsán”.

A főpásztor szerint két szempontot nem szabad szem elől téveszteni,

melyek az embereknek tulajdonítható bűnök, és melyek az intézményes tévedések – ezek együttesen állítják az egyházat a változás és a reform elé.

A megoldás fordulópontját a bíboros egyes-egyedül a szinodális útban látja, mely valóban lehetővé teszi a helyes megkülönböztetést.

42 éves papi és 25 éves püspöki szolgálatára visszatekintve – melyből húszat egy nagy egyházmegye élén töltött –, a bíboros e nagy tapasztalata jegyében fájdalommal állapítja meg, hogy „olyan mértékben csökkent a püspökök iránti bizalom az egyházi és a világi körökben, hogy valószínűleg a mélypontjára jutott”. „Másfelől pedig nem elegendő a felelősségvállalás és a regálás csakis abban a pillanatban, amikor különféle adatok alapján sikerül azonosítani az egyes felelősöket tévedéseikkel és mulasztásaikkal, hanem inkább az szükséges, hogy mi, püspökök vállaljunk felelősséget az egyház egészéért is. Még kevésbé szabad arra korlátozódni, hogy e rendellenességeket a múlthoz és annak felelőseihez kapcsoljuk, és ekként mintegy eltemessük azokat.”

Marx bíboros „személyesen bűnösnek és felelősnek érzi magát a hallgatás, a mulasztás és az intézmény imázsának tulajdonított túl nagy súly miatt. Csak 2002, de főként 2010 óta azonosították a szexuális visszaélések felelőseit, és ez a változás még nem ért véget. A legnagyobb vétkünk a múltban azonban az volt, hogy elhanyagoltuk és ignoráltuk az áldozatokat”.

„Hibáztunk” – szögezi le levelében Marx bíboros –, majd kifejti, hogy a „mi” alatt elsősorban önmagát érti. Ezért mond le, mintegy annak a kifejezésére, hogy kész elfogadni a felelősséget, ami egyúttal jele az új kezdetnek, az egyház újraindulásának, és nemcsak Németországban.

Szeretném megmutatni, hogy nem a megbízatás áll az első helyen, hanem az evangélium küldetése. Ez is része a lelkipásztori küldetésnek.”

Majd hozzáteszi, hogy továbbra is szívesen marad pap és püspök, és végez lelkipásztori szolgálatot, sőt még intenzívebb munkával szeretné szolgálni az egyház megújulását.

A 67 éves Reinhard Marx 1953-ban született, 1979-ben szentelték pappá a paderborni egyházmegyében, a Münsteri Egyetemen doktorált, 1996-ban szentelték püspökké, 2001-ben lett Trier püspöke, majd 2007-ben nevezte ki XVI. Benedek pápa münchen-freisingi érsekké, 2010-ben pedig bíborossá kreálta. Marx bíboros 2014 és 2020 között volt a Német Püspöki Konferencia elnöke. 2021. május 21-én nyújtotta be írásban a lemondását érseki hivataláról Ferenc pápának, aki június 4-ével engedélyezte annak közzétételét.

Forrás: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés