A cigány kisebbség és a többségi lakosság

Kategória: Cigánymisszió Megjelent: 2021. május 06. csütörtök

Az elmúlt  harminc  évben a cigány népesség 400 ezerről 876 ezer főre nőtt. Egy  2010 és 2013 között lezajlott adatgyűjtés  szerint a teljes népességen belül 3,7 százalékról 8,8 százalékra nőtt a cigány  népesség aránya, a falvakban 11, 5 százalék.  Megfigyelhető a cigányság növekvő urbanizáltsága, egyre nagyobb részük  él 50 ezer főt meghaladó városokban ahol számuk abszolút értekben legalább kétszeresére  gyarapodott.

Érden  a cigányság az elmúlt  30 évben megkétszereződött  . Az összlakosság is 40 ezerről 75 ezerre nőtt. Megindult  az egyes kerületek etnikai gettósodása.  Ezt a folyamatot a város vezetőinek , intézményeinek  látni kellett, de nem történt semmi . Nem épültek szociális bérlakások , az iskolák nem kaptak segítséget, a munkahelyekre nem igyekeztek felvenni őket. Az egyházak nem tartották fontosnak az evangelizálásukat, az integrálást sehol sem tartották fontosnak.
Ma  súlyos lakásproblémák vannak, iskolai  nehézségei és a tanulók lemaradásai, elmarad a 8 általános iskola elvégzése. Próbálnak  cigány fiatalok munkát találni, de ez egyre inkább nem lehetséges. A lakásokban 15-20 ember él, lakáshoz jutás  reménytelen.
Mi civilek, keresztények az elmúlt 20 évben rumungró cigányok között missziós munkával próbáltunk segíteni. Szinte beépültünk a családokba, hogy értsük a problémáikat, kapcsolataink révén  külső támogatásokat (amit ők nem érnek el) megszereztünk. Fontosnak tartottuk az evangelizációt, hisz láttuk ő érzelemviláguk a szeretetre nagyon fogékony.  Mondhatom, hogy minden jó  szándékért nagyon hálásak.
Az elmúlt évben a Kalyi Jag  roma nemzetiségi  iskolával együttműködve egy kihelyezett osztályt indítottunk, azok számára akik nem végezték el a 8 általános iskolát ,ami nélkül takarítói munkát sem lehet kapni. A pandémia igen megnehezítette a képzést, ezért azt a megoldást választottam, hogy a lakásom kapujában tankönyveket  adtam a kezükbe és kijelöltem   témát amiből beszámolót készítettem velük. Volt lehetőségem velük néhány szót váltani, amibe belefért az is, hogy  hogy megy a sorsuk. Voltak akik betegek lettek, voltak akiknek megélhetési nehézségeik voltak, de minden esetre azt lehet mondani, hogy szeretet kapcsolat alakult ki közöttünk. Nyilván ez egy kis szegmense annak amit missziónak lehet nevezni, de a szeretet cseppecskék olyanok mint az orvosság.
Nem régiben felkeresett egy katolikus  atya, hogy arra érez indítást, közelebb kerüljön a cigánysághoz, mert meg van győződve arról, hogy a cigányság elhanyagolása  nagyon súlyos  terheket fog jelenteni  egyéni és társadalmi szinten.  Ami még fontos, hogy Isten egyre erőteljesebben buzdítja a cigánymisszióra. Először találkoztunk, de 4 órás beszélgetés lett belőle. A szeretet terjed, nem rombol mint a vírus, hanem épít bennünket és Isten országát. Nagy kaland szeretni azokat akiket mások nem szeretnek, de élet van benne. Az egyházaink küldetése a legszegényebbekhez szól, ébresztő a lelkipásztoroknak és nekünk.  A társadalomnak kötelezettségei vannak, nem  azt kell átvállalnunk, hanem amire meghívást kaptunk.
Tarnóczi  Mária

You have no rights to post comments