Beszámoló a 2017. évi Szeretet Földje Találkozóról

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók Megjelent: 2017. október 04. szerda

Sajnálhatja, aki kihagyta a Szeretet Földje Találkozó lelki napjátt, amit Törökbálinton a római katolikus templomban tartottunk szeptember 23-án, szombaton. A lelki napot Sipos Gyula nyitotta meg, aki a program ismertetése mellett buzdított mindenkit, hogy nyissuk ki a szívünket a Szentlélek befogadására. A dicsőítő zenét a Te Deum zenekar szolgáltatta, a tőlük megszokott magas színvonalon. Ezzel segítettek minket, hogy a dicsőítés alatt közelebb kerüljünk Istenhez.

A dicsőítés után Hankovszky Béla atya tartotta meg előadását, amelynek fő témája a prófétai élet volt. Elsősorban az Ószövetség tartalmazza a prófétákat és az ő próféciájukat. A próféták társadalomkritikát és valláskritikát fogalmaztak meg. Tették mindezt elég keményen és sarkosan fogalmazva. Ezt tette jézus is a tanításaiban és a példabeszédeiben. Miért? Mert fel akarta hívni az emberek figyelmét. Jézus hármas szerepben jelenik meg előttünk: királyi, papi és prófétai szerepben. Ebben részesedünk mi is a keresztelkedésünk során. Azt gondolhatnánk, hogy lezárult a próféták ideje, de ez nem így van, mert nekünk is van prófétai feladatunk például a családunkban, közösségünkben, munkahelyünkön, stb., vagyis éppen ott, ahol vagyunk.
Béla atya még több fotos témát is említett. Például a tized-fizetést, ami nem az egyházadó, vagy templomi adakozás, hanem az ószövetségben kifejezetten a szegények számára szóló adomny volt. Nekünk fel kell kutatnunk azokat a szervezeteket, amelyekről biztosan tudjuk, hogy adományunkat célba juttatják. Érintette még az Egyházban ma is jelen lévő babonák kérdését és még sok egyéb témát is.
Béla atya utánkét tanúságtétel következett, Tarnóczi Marikáé és Éberlein Éváé. Marika azt a találó címet adta tanúságtételének, hogy "az állóvíztől a tanodáig". Sokáig a vallási tevékenysége abban merült ki, hogy eljárt szentmisékre, a gyerekeit pedig hittanra járatta. Ez volt az állóvíz számára. Egyszer úgy érezte, hogy Isten arra kéri, tegyen valamit az elesettekért. Szociális vonalon kezdett el dolgozni, ingyen konyha, kórházi látogatás, cigány családok segítése, stb. Utána jött a cigány misszió, amit Sipos Gyulával kezdtek el. Sok visszautasítás és bántás után jött a Tanoda gondolata. Béla atya kérésére kidolgozta a programot, a tematikát. Kiderült, hogy ez bizony sokféle anyagi, erkölcsi, emberi és intézményi problémát rejt. Ekkor Isten kegyelméből jelentkezett egy ember, aki vállalta a költségeket. Ma már képzett tanárok segítik a hátrányos helyzetű és tehetséges gyerekek tanulását. Úgy vélem, ez egy sikertörténet isteni segítséggel.
Éberlein Éva tanúságtételében elmondta, hogy nem csak akkor kell Istenhez fordulni, ha valami bajunk van. Istent folyamatosan dícsérnünk kell, imádkoznunk kell hozzá, de szolgálnunk is kell Őt. Éva folyamatosan ezt tette és egy nehézségekkel teli élet után párt talált magának. Összeházasodtak és most már egy új kis életet is hord a szíve alatt. Istennek legyen hála!
A tanúságtételek után Sipos Gyula előadása következett, aki mint mindig, most is gördülékenyen és érdekesen fogalmazott. Előadásában a ma megélhető prófétai életről beszélt. Bibliai példákban Illés prófétáról, Pál apostolról és az Apostolok cselekedeteiben olvasható próféciák beteljesüléséről is zsólt, különös tekintettel a körülményekre. A hozzánk közelebb eső időkben is találhatunk hazánkban két nagyra becsült prófétai életű embert: a stigmatizált Galgóczy Erzsébetet és Kindelmanné Erzsébet asszonyt, akinek a nevéhez fűződik a Szeretetláng lelki napló leírása és a Szeretetláng mozgalom kezdete, amely mára egyre jobban elterjed az egész világon. Sok ember munkálkodik azon, hogy ez a mozgalom megvalósítsa az Erzsébet asszonynak Isten által adott szent célokat.
Az előadás után gyógyító misét celebrált Béla atya és Baladincz József atya, majd ezt közbenjáró imaszolgálat követte. Az imacsoportoknak többen visszajeleztek és írásban is érkezett egy visszajelzés egy térd gyógyulásáról. Bízunk benne, hogy még többen eggyógyultak, s talán majd visszajeleznek... Köszönjük a szervezőknek és a közreműködőknek a szolgálatot!
Szeretettel várunk mindenki a következő rendezvényeinkre is, honlapunkon ezekről időben tájékoztatást adunk.

Somogyi Margit

A Találkozó előadásairól és tanúságtételeiről felvett videók megnézhetők itt: http://szeretetfoldje.hu/index.php/videok

A térd gyógyulásáról a tanúságtétel: http://szeretetfoldje.hu/index.php/beszamolok-tanusagtetelek/9410-meggyogyult-a-terdem

You have no rights to post comments