Beszámoló és tanúságtétel a nagyböjti lelkigyakorlatról

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók Megjelent: 2017. április 05. szerda

"...Ezen a szentmisén sokan meggyógyultak, szabadultak. Egyik testvérünk elmondta, hogy egy belső elnyomásból szabadult és megerősödött hitében. Egy református testvérünk az áldoztatás után szomorú lett, mert vágyakozni kezdett az Oltáriszentségre. Én személyesen megtapasztaltam, hogy a családomnak súlyosan ártó két embernek őszintén meg tudtam bocsátani.
A szentmise után közbenjáró imaszolgálattal fejeződött be a nap. Többen jelezték, hogy meggyógyult a szemük, a mi egyik közösségi tagunknak pedig meggyógyultak a térdei..."

Szeretet földje nagyböjti lelkigyakorlaton vettünk részt március 24-26-án Kunszentmártonban, a karmelita lelkigyakorlatos házban. Törökbálintról 25 fő, az ország több városából pedig még ugyanennyien voltak jelen. A lelkigyakorlat témája: „Szólj Uram, hallja a Te szolgád!”, az előadó Sipos Gyula volt.
A pénteki nap (délután) szentmisével kezdődött, és a keresztúti elmélkedéssel fejeződött be. Utána minden résztvevő kapott egy személyes szentírási igét, ami utat mutat egész évre, és amelyen elmélkednünk kellett. Isten szólni akar hozzánk, és Ő kezdeményezi is a beszélgetést. Nem a mi alkalmasságunk és képességünk kell a párbeszédhez, hanem Isten kegyelme – elég a csend és figyelem, a többit Ő megcselekszi bennünk.
Isten mindent jónak teremtett. Isten a Szeretet és a teremtett világ visszatükrözi ezt a szeretetet. Az egymás közötti odaadás, párbeszéd, szeretetközösség szintén. A megromlott, bűnbe esett világban az ember is romlott állapotban van. Isten segíteni akar abban, hogy újra „nagyon jók” legyünk. Kihívások elé állít, hogy jobban megismerjük önmagunkat. A hívás nem csak az egyén számára szól, hanem a közösség részére is nagyon fontos. Ma ez a Szentlélek kiáradásával mindannyiunk életében érzékelhető. Az előadó beszélt arról is, hogy mit jelent krisztusi életet élni egy krisztusgyűlölő világban.
Az előadást egyéni munkaként elmélkedés követte az éves igéről, aminek eredményét kiscsoportokban osztottuk meg egymással és imádkoztunk egymásért, egymás szándékáért. A mi csoportunkban egy asszony a közbenjáró imára kapott elhívást.
ezután meghallgattunk egy tanúságtételt egy asszony testvérünktől, aki elmondta, hogy Isten elhívta zarándoklatokra. Ezeken az utakon sok erőt, bátorságot kapott. Isten minden embert olyan módon szólít meg, ahogy az az ő számára a legjobb.
Délután a gyógyító összejövetelre megtelt a kápolna (kb. kétszer annyian lettünk, mint eddig). Zsadányi József atya arról beszélt, hogy a gonosz milyen módokon működik a világban, milyen eszközökkel, módszerekkel téveszti meg az embereket. Az előadáson belül egy asszony tanúságot tett arról, hogyan szabadult meg Zsadányi József atya segítségével az okkultizmus csapdájából.
Utána családfa-gyógyító szentmise következett. A generációk bűnei és megkötözöttségei, amelyek a késői utódok életében is megjelennek, sok bajt és szerencsétlenséget okoznak a mai embereknek. Jézus előtt képviseltük őseinket, bocsánatot kértünk őseink és saját bűneinkért és Jézus gyógyító, szabadító, megbocsátó erejét József atya szolgálatán keresztül tapasztaltuk meg.
Ezen a szentmisén sokan meggyógyultak, szabadultak. Egyik testvérünk elmondta, hogy egy belső elnyomásból szabadult és megerősödött hitében. Egy református testvérünk az áldoztatás után szomorú lett, mert vágyakozni kezdett az Oltáriszentségre. Én személyesen megtapasztaltam, hogy a családomnak súlyosan ártó két embernek őszintén meg tudtam bocsátani.
A szentmise után közbenjáró imaszolgálattal fejeződött be a nap. Többen jelezték, hogy meggyógyult a szemük, a mi egyik közösségi tagunknak pedig meggyógyultak a térdei.
A harmadik nap szentmisével kezdődött, amelyen a szintén épp Kunszentmártonban lévő Sillye Jenő zenei szolgálatát is élvezhettük. A misét Gyula előadása követte, amelynek a témája a kapott próféciák megítélése volt. Fontos, hogy meg tudjuk különböztetni, hogy a prófécia Istentől való, vagy más forrásból. Ennek szempontjai: Egyezik-e a Szentírás tanításával? Jó dolog összehasonlítani a szöveget az Egyház által elfogadott magánkinyilatkoztatásokkal is. Aztán, ha az üzenet zavaros, titkos tudásokra hivatkozik, valószínűleg hamis. Az üzenet következményeiből is lehet következtetni, a jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa rosszat. Ha az üzenetek félelmet keltenek remény nélkül, vagy oktalan bizakodásra buzdítanak hit és tettek nélkül (úgy élek, ahogy akarok), akkor azok hamisak.
Azt hiszem, minden résztvevő a Szentlélek ajándékaival, örömmel gazdagodva tért haza a lelkigyakorlat után. Köszönjük azoknak, akik ezt a három napot szolgálatukkal segítették.
D. Nani

You have no rights to post comments