Szentjeink választanak minket! - tanúságtétel

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók Megjelent: 2016. február 02. kedd

Merényi Lászlóné Kati néni küldte ezt a nagyszerű tanúságtételt szép szokásukról, amit évek óta gyakorolnak - érdemes elolvasni! 

"2016. január 8-án szűkebb körű elő-szentválasztást tartottunk a Jézus Szíve templom 24 órás szentségimádása keretében azoknak, akik általában ott szoktak lenni  a zenés áhitaton. Ami ott velem történt, elég egyértelmű megerősítése annak, amit eddig is tudtunk és megtapasztaltunk: szentjeink választanak minket!  

 A tavalyról maradt szenteket úgy sikerült kiegészítenem, hogy egy teljes garnitúrát tudtam vinni a szentségimádásra, ami  akkor 181 szentet jelentett, amiből 169  el is fogyott. Az elő-szentválasztáson úgy alakult, hogy csak kevés színes cédula volt, mivel a színesek úgy látszik kelendőbbek, tavalyról is csak a fehérek maradtak meg, amit csak kevés színessel egészítettem ki.  Úgy döntöttem, magamnak is itt húzok szentet, meg Natanael kisközösségemnek is, de utóbbi gondolatról letettem, nem is tudom miért.  Imádkozás  és énekelés közben olyan indíttatást kaptam, hogy kék színű cédulát húzzak. Buta ötletnek tartottam ezt: hogy is juthat eszembe ilyen gondolat, mikor jól tudom, hogy  alig van színes papírra nyomtatott szent. Mire én kimegyek, biztosan már egy sem lesz, meg különben is, a szín teljesen mindegy, ugyanazok a nagyszerű szentek vannak a fehér cédulákon is. De hiába hessegettem el a gondolatot, többször is, határozottan visszatért! Az Oltáriszentség elé térdelve  egy pillantással felmértem, hogy valóban már csak fehér cédulák vannak a dobozban. Aztán felnézve arra kértem az Urat, hogy  olyan szentet küldjön, akire a legnagyobb szükségem van. Mikor újra lenéztem, meglepődve vettem észre, hogy a fehérek alól egy vékonyka, talán 1 mm-es kék csík kandikál ki. Jé, hát mégis van egy színes, ráadásul kék cédula? Ki is húztam alulról, de egy visszahajlott kis ragasztós címkére ráragadt egy fehér is, amit hiába rázogattam, nem vált le a kékről. Biztosan ő akarja a közösségemet választani, amiről én lemondtam az imént  - gondoltam, és így lett! 

 2016-os "kék hátterű" kísérőszentem Írország és Skócia védőszentje, Szent Kolumbán lett, aki nem közismert ugyan, de hozzám nagyon közel áll, mert némi családi vonatkozása is van, hiszen fiamék a róla elnevezett utcában laknak Dublinban. Tőlük tudom, hogy ott nagyon nagy tiszteletnek örvend. Nagyon fontos, hogy harcra, bátorságra, türelemre, bölcsességre és kitartásra  buzdít egyik leveléből vett rövid idézetben, amikre bizony igen nagy szükségem van, elsősorban talán éppen dublini szeretteimmel  szemben, akik elvesztették hitüket, és nem is lehet erről beszélni velük.  Megerősítő  a kapott imaszándék is: Imádkozz  az evangélium hirdetéséhez kapott bátorságért!

Natanael közösségünket pedig Boldog VI. Pál pápa választotta, a ''párbeszéd pápája'', akit 2014-ben avatott boldoggá Ferenc pápa. Az imaszándék pedig egyértelmű a közösségi életre vonatkozóan elképzelni sem lehet jobbat: Imádkozz a testvéri szeretetben való egységért!     

Amiket  még el szerettem volna mondani utólag, de nem került rá sor: Boldog VI. Pál pápa kis céduláján szerepel egy ilyen mondat is: „...egyedül az tudja magát megóvni az elharapózó tévelygések mételyétől, akinek teljesen a magatartásába ment át a keresztény tanítás, amit vall.”  („Ecclesiam suam”kezdetű körleveléből)  Ez  azért érdekes, mert bár nem kimondottan közösségünk tagjaira vonatkozik, de egybecseng a tavalyi és tavalyelőtti  kísérőszentünkkel kapott imaszándékokkal: Imádkozz  az  áltudományok és  álpróféták  hálójába  kerültek szabadulásáért! Imádkozz a lelki világosság és tisztánlátás kegyelméért!

Nem is csodálkozunk rajta, hogy folytatnunk kell  az imát azokért, akik  tisztánlátás   hiányában tévutakra  tévedtek...

      Ágoston atya a Szentlélek ajándékairól is beszélt mai prédikációjában a Szeretethimnusz kapcsán. Eszembe jutott erről, mennyi, de mennyi ajándékot kaptam én magam is a Szentlélektől az elmúlt 23 évben, mikor a 9 éves koromban történt bérmálásom lényege a Szentlélek Keresztség által felszínre került! Nem látványos, inkább rejtett ajándékok ezek, amiket  ma is szinte nap mint nap megtapasztalok. Utólag egyértelművé vált számomra az is,  hogy a kék színt is maga a Szentlélek sugallta, rá jellemző módon: visszatérően, gyengéden, nem erőszakosan, de mégis határozottan, és némi  humorral is, hiszen Ő tudja, hogy a humor  fontos  helyet foglal el életemben. (Megjegyzem, a legnagyobb ajándék, amit a szentlélektől kaptam az, hogy egyáltalán ki merek állni és megszólalni a mikrofon előtt, ami életem első 50 évében  elképzelhetetlen volt!)

Szent Kolumbánról még annyit, -mivel valóban nem közismert szent-, hogy bencés apát volt, tehát ha valakit ő választott ma este, lehet, hogy az illetőnek valahol kötődése van a bencésekhez. Természetesen más oka is lehet, ami majd később derül ki."

Merényi Lászlóné

 

You have no rights to post comments