Beszámoló az adventi lelkigyakorlatról és gyógyító összejövetelről

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók Megjelent: 2015. november 28. szombat

Beszámoló a 2015. november 20-22 között megrendezett kunszentmártoni találkozóról, amit a karmelita lelkigyakorlatos házban tartottunk. A Szeretet földje törökbálinti tagjain kívül részt vettek rajta az ország minden tájáról ide érkezett testvérek is.

Az előadásokat Sipos Gyla tartotta, illetve Horváth-Varga Lóránt beszélt Isten irgalmas szeretetéről. A családfa-gyógyító szentmisét és a többi szentmisét is Zselepszki Fábián atya celebrálta. A nyitott gyógyító összejövetel alatt imapárok is imádkoztak azokért, akik ezt kérték.

Történtek csodálatos gyógyulások. Például egy idősebb asszonynak úgy meggyógyult a térde, gerince, hogy örömében - és hogy ezt bebizonyítsa -, a többiekkel együtt körbetáncolta a kápolnát. Egy konyhás néni pedig vasárnap mesélte el, hogy szombaton nagyon leforrázta a kezét, vörös volt és fájt, aztán délután - ők a konyhában a hangszórón keresztül hallgatták az előadásokat, de lélekben együtt voltak velünk -, a gyógyító összejövetel után azt vette észre, hogy a keze bizsereg és elmúlik róla a forrázottság és a fájdalom. Nagyon sokat jelentett nekünk a családfa-gyógyító szentmise hatása is.

Előadónk, Sipos Gyula ismertette Isten országának, Krisztus király uralmának alaptörvényeit, Lóránt pedig a Ferenc pápa által meghirdetett irgalmasság éve kapcsán beszélt Isten irgalmasságáról.

Krisztus király uralma alatt élünk, de egy tanulási folyamatban vagyunk. A kisbaba is lassan ismeri meg saját magát, a természet törvényeit, majd a társadalmi törvényeket. A gyerek azt gondolja, hogy amit megismert (törvényeket, családot, viselkedési formákat), az a világ - ez nincs így. Ez csak egy része a világnak. Ugyanígy meg kell tanulnunk Isten országának törvényeit. A négy előadást nem tudom itt ismertetni, de szó volt arról, hogy Isten jónak teremtette a világot, az embert pedig benne nagyon jónak, a bűn azonban elrontotta azt - ez a bűn törvénye (van bűn és azzal lehetetlen kiegyezni...). Szó volt a hitben járásról, hogy mit jelent a hit és hogyan növekedhetünk, és arról, hogy a hit cselekedetek nélkül halott - ez a szeretet törvénye. Szó volt az ingyenesség törvényéről (Isten ingyen adta az életet, a tehetségeket, képességeket, stb. - ingyen kaptátok, ingyen adjátok.) Vigyáznunk kell a mértékkel, mert amilyen mértékkel mi mérünk, olyannal mérnek nekünk is. Az adás törvénye kapcsolódik az ingyenesség törvényéhez. (Adjatok, és nektek is adnak majd...) Szó volt az uralom és hatalom kettősségéről és arról, hogy hogyan vistzonyulunk az uralomhoz és a hatalomhoz, az meghatározza az életünket., jövőnket. Ehhez kapcsolódott a szolgálat törvénye - mi pedig Krisztust akarjuk szolgálni, Őt akarjuk követni! Ez pedig szenvedéssel is jár (szenvedés törvénye), mert mindig az szenved jobban, aki jobban szeret. Isten minden betegségtől, bűntől, megkötözöttségtől meg tud szabadítani, de ettől nem, ez Krisztus keresztje...

Végül arról is szó volt - és ezt is gyakoroltuk -, hogy elmélkedő módon kell olvasnunk a szentírást (az Ige testté lőn!). Igyekeznünk kell, hogy Jézus mindig és mindenhol előtérbe kerüljön, mi viszont a háttérbe. Hívnunk kell a Szentlelket - és imádkoztunk is egymásért ezért -, hogy elnyerhessük ajándékait. A Szentlélek kegelme megerősíti, kibontakoztatja bennünk a tehetségeket, képességeket, ajándékokat és karizmákat. Hitben növekszünk - ez történt ezen a lelkigyakorlaton is. Köszönjük a tanításokat is, és várjuk a következő kunszentmártoni lelkigyakorlatot.

S.-né Margit

You have no rights to post comments