Beszámoló a Szeretet Földje Közh. Alapítvány 2004. évi munkájáról

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók Megjelent: 2010. július 26. hétfő

Célunk ebben az évben is az volt, hogy minél több olyan programot szervezzünk, illetve támogassunk, amelyek elősegítik a Magyarországon élő emberek kiengesztelődését egymással, tehetségeik kibontakozását, és megerősítik őket a szeretet útján. Ennek érdekében:
- támogattuk hasonló célú szervezetek és magánszemélyek adománygyűjtő munkáját (Baba-mama klub, Walla Óvoda, Lendvai Károly Férfikórus),
- felvilágosító és ismeretterjesztő előadásokat, művészeti eseményeket, lelki napokat szerveztünk,
- az Alapítvány idén is támogatta felvilágosító szórólapok, plakátok, valamint az Élő Szeretetláng és a Fordulat című ingyenes negyedévi kiadványok megjelentetését és terjesztését. Törökbálinti programjainkhoz kapcsolódva megjelentettük a Törökbálinti Harangszó három különszámát és az eljuttattuk minden házba.
- Az 1%-os felajánlásokból kapott összeg – 604.260 Ft -ből segítettük a Lendvai Károly Férfikórust, a Walla Óvodát és a törökbálinti Baba Mama Klubot, valamint a Nemzeti Imanap szervezését.

- Részt vettünk az Imalánc Határok Nélkül program szervezésében,
- idén is megrendeztük a Szeretet Földje Találkozót szeptember 10-12 között Törökbálinton, közösen az Isteni Szeretet Közösséggel, (ahol egyébként minden szerdán és szombaton van összejövetel) A rendezvény szervezését Törökbálint Nagyközség Önkormányzata támogatta. Az országos találkozó programjaira – lelki nap, kiállítás és könnyűzenei koncert a művelődési házban, képzőművészeti kiállítás és táncház a Falumúzeumban, háromnapos lelkigyakorlat az Isteni Szeretet Közösség házában, gyógyító mise a római katolkus templomban – összességében mintegy 250 ember volt kíváncsi. A törökbálinti lakosokon kívül az ország sok településéről is jöttek az érdeklődők. (Budapest, Érd, Diósd, Budaörs, Tatabánya, Miskolc, Győr, Veszprém, Szentendre, Cegléd... stb.)
- részt vettünk a Szeretetláng Mozgalom szervezői munkájában. (Törökbálinton minden kedden van összejövetel és minden hónap utolsó szombatján lelki nap 9-16 óráig a Szeretetláng-kápolnában.),
- idén is szerveztünk – többek között Törökbálinton, Budaörsön, Budapesten, Győrött, Makkosmárián, Dabas-Sáriban -, missziós alkalmakat, gyógyító misét, közösségi összejövetelt, lelki hétvégét és az iskolai korosztályoknak szóló előadásokat,
- részt vettünk a nemzetközi interaktív Jézus-ház program szervezésében, és a március 17-21 közötti törökbálinti programokon,
- szervezőként több nagy rendezvény, így az alcsútdobozi karizmatikus találkozó és a Budapesten rendezett Országos Szeretetláng Találkozó munkájában is segítettük,
- Törökbálinton igyekeztünk előmozdítani egy ifjúsági szolgálat beindítását (felmérés, javaslattétel, stb.),
- az utolsó negyedévben kezdtük el a Nemzeti Imanap szervezését, amely 2005. január 18-án, Szent Margit ünnepén több mint 200 helyen megtartottak az országban. A programra szórólapot, plakátot és ingyenes imafüzetet adtunk ki.
Az Alapítvány munkáját Törökbálint Önkormányzata, Törökbálint Római Katolikus Egyházközsége, valamint számos magánszemély anyagi támogatása tette lehetővé.
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik munkánkat anyagiakkal, ötleteikkel, szervezői munkával, illetve imáikkal segítették. Nélkülük egy programunk sem valósulhatott volna meg.
Reméljük, hogy a 2005-es évben is folytatni tudjuk eddigi munkánkat. Ehhez kérjük továbbra is minden – céljainkkal egyetértő – ember segítségét és közreműködését.. Programjainkról részletes információval szolgálunk a 23/330-585-ös telefonszámon (Sipos Gyula, 2045 Törökbálint, Templom u. 13.).

Tisztelettel: 
Sipos Gyula
al. képviselő
2005.01.26.

1% felajánlása: Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány Asz.: 18684319-1-13

You have no rights to post comments