Beszámoló a Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány 2005. évi munkájáról

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók Megjelent: 2010. július 26. hétfő

Az az álom lebeg a szemünk előtt, hogy a Magyarországon élő emberek megbékélnek egymással, elfordulnak a rossztól és jó célokat tűznek ki maguk és közösségeik elé. Lehetőségeket teremtenek  képességeik és tehetségeik kibontakozásához, és megerősítik egymást a szeretet útján. Ezt szolgálja a Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány is a maga eszközeivel, együttműködve minden lehetséges partnerrel: emberekkel, közösségekkel és szervezetekkel, hiszen nélkülük csak töredékét valósíthatnánk meg programjainknak.
A Szeretet földje kibontakozása érdekében támogatunk könyveket és ingyenes kiadványokat, részt veszünk programok szervezésében, és igyekszünk lehetőséget biztosítani tehetséges embereknek képességeik kibontakoztatásához.
- Újra megjelentettük – és az iskoláknak kiajánlottuk - a tizenéveseknek szóló ingyenes felvilágosító szórólapsorozatot (drogokról, abortuszról, függőségekről, a helyes életvezetésről, stb.), amely egy új levéllel is gazdagodott az idén. Ezekhez kapcsolódva előadásokat is tarthattunk néhány iskolában.
- Továbbra is megjelentettük a két ingyenes időszaki kiadványunkat és néhány egyéb ingyenes kiadványt. Kiemelkedik ezek közül a Nemzeti Imanapra szerkesztett imafüzet, amelyből a nagy érdeklődésre való tekintettel idén is 5.000 darabot kellett nyomtatnunk.
- Alapítványunk adományokat gyűjtött és ilyen módon is segítette több szép könyv megjelentetését. Ezek közül is kiemelkedik Tóth József költő és P. Boros Ilona képzőművész közös kötetének címe: A kristálytengerek gyöngye. Miklós Erzsébet szép meséit pedig Mester Béla illusztrálta, a könyv címe: Vadóc világgá megy. Mindkét könyv megjelenését külön összejövetellel, kiállítással ünnepeltük meg.
- Továbbra is igyekszünk a tehetséges művészeknek bemutatkozási lehetőséget biztosítani. Ez egyrészt megvalósul az interneten keresztül, hiszen a zarándok honlapon Galéria található, ahová ingyenesen felkerülhetnek alkotásaik. Másrészt idén is képzőművészeti kiállításokat szerveztünk Gödön (Olajfa művészház), Buapesten (Újpesten és a Kráter könyvműhelyben), valamint Törökbálinton.
- Mivel hisszük, hogy Isten szeretete gyógyít, ezért folyamatosan szervezünk gyógyító miséket - Törökbálinton és Makkosmárián több alkalommal, valamint Máriabesnyőn -, illetve elkezdtünk egy kilenc alkalomból álló imasorozatot a rák gyógyszeréért és a rákos betegekért.
- Több lelkigyakorlatot - Törökbálinton, Dorogházán – valamint konferenciát és találkozót is szerveztünk. Ezek közül kiemelkedik a Korforduló konferencia Budapesten a Magyar Szentek templomában, részvételünk az alcsútdobozi Regionális Karizmatikus Találkozón, az idei Szeretetláng Országos Találkozó szervezése, valamint a Törökbálinton immár VIII. Szeretet Földje Találkozó megrendezése (lelki nap, gyógyító mise, kiállítás és táncház, stb.)
- Ezen túl evangelizációs, missziós napokat és előadásokat tartottunk Budapesten több helyszínen,Törökbálinton, Szabadbattyánban, Tatabányán, stb.
- Kiemelt rendezvényünk továbbra is a Nemzeti Imanap január 18-án, Szent Margit ünnepén, amelyet immár második alkalommal szervezünk. Több mint 200 helységben többezer ember vesz részt ezen a fontos eseményen. A programra szórólapot, plakátot és ingyenes imafüzetet adtunk ki.
Az Alapítvány munkáját Törökbálint Önkormányzata, Törökbálint Római Katolikus Egyházközsége, a Budapest Önkormányzata (egy pályázaton keresztül) valamint számos cég és magánszemély anyagi támogatása tette lehetővé. Köszönjük a 2005-ben kapott 1%-os támogatást is. Ennek összege mintegy 330.000 Ft, amelyet közösen gyűjtöttünk a Lendvai Károly Férfikórussal és a törökbálinti baba-mama klubbal. Az összeget e két szervezet támogatására és a Nemzeti Imanap imafüzeteinek kinyomtatására fordítottuk.
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik munkánkat anyagiakkal, ötleteikkel, szervezői munkával, illetve imáikkal segítették. Nélkülük egy programunk sem valósulhatott volna meg.
Továbbra is bízunk segítségükben és közreműködésükben. Kérjük azt is, ha tehetik, az 1% felajánlásával segítsék munkánkat: Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány Asz.: 18684319-1-13.
(Bővebb információ a 23/330-585-ös telefonszámon.
Tisztelettel: Sipos Gyula alapítványi képviselő, 2006.01.03.

You have no rights to post comments