Beszámoló a Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány 2006. évi munkájáról

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók Megjelent: 2010. július 26. hétfő

Igen, mi mélységesen hiszünk abban, hogy ez az ország a Szeretet földje lehet. Bár látjuk az ezzel ellentétes jeleket, eseményeket, de nem ezekre nézünk, hanem a szívünkben lévő vízióra - hogy a Magyarországon élő emberek megbékélnek egymással, elfordulnak a rossztól és jó célokat tűznek ki maguk és közösségeik elé. Lehetőségeket teremtenek  képességeik és tehetségeik kibontakozásához, és megerősítik egymást a szeretet útján. Ezt szolgálja a Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány is a maga eszközeivel, együttműködve minden lehetséges partnerrel: emberekkel, közösségekkel és szervezetekkel egyaránt.
- Harmadik alkalommal szervezzük országosan a Nemzeti Imanapot (január 18, Szent Margit ünnepe). A három év alatt összesen 14.000 ingyenes imafüzetet adtunk át azoknak, akik kérték, és most új füzeteket is nyomtattunk (Magánkinyilatkoztatások Magyarorszáról), amelyek a lelki megújulást segítik. (A Nemzeti Imanapot már sok helyen megtartják az országban, egyének is, közösségek is. Van, ahol a templomban gyűlnek össze imaórára, van ahol egész napos szentségimádás van, vagy épp szentmise, más helyeken pedig lakáskokban jönnek össze, hogy közösen imádkozzanak hazánkért e napon.)
Tovább folytattuk a rák gyógyszeréért, a rákos betegért és minden betegért tartott gyógyító összejövetel-sorozatot az országban, valamint egyéb előadásokat és missziós alkalmakat (Budapesten több helyszínen, Makkosmárián, Mátraverebély-Szentkúton, Csömörön, Vácott, Csóron, Érden, Törökbálinton, stb.).
- Egy ingyenes füzetbe (Engedélyezett gyilkosságok) összefoglaltuk a tizenéveseknek szóló felvilágosító szórólapsorozatot (drogokról, abortuszról, függőségekről, a helyes életvezetésről, stb.). Ezekhez kapcsolódva előadásokat is tartottunk néhány iskolában.
- Továbbra is megjelentettük a két ingyenes időszaki kiadványunkat (Élő Szeretetláng, Fordulat). Újra kinyomtattuk a keresett, de már elfogyott ingyenes füzeteket és újat is adtunk ki.
- Alapítványunk továbbra is szeretné elősegíteni a kreativitás és alkotókészség kibontakozását. A Zarándok Kiadóval együttműködve a zarandok.hu honlapon a képzőművész galéria mellett létrejött az irodalmi galéria is, mindkettőben egyre több alkotó bemutatkozásával. Támogattuk két könyv megjelenését. (Szeretet történetek – irodalmi antológia, és a Magyar jelenség). Sikerült megvalósítani néhány képzőművészeti kiállítást is (Fény Galéria, Dávid ház).
- Törökbálinton – székhelyünkön – bekapcsolódtunk az egyházközségi zsinat, valamint a lelki napok, házas találkozók szervezésébe. Ugyancsak itt kezdődött az espereskerületi kapcsolatok kiépítése és találkozó szervezése, amibe szintén örömmel bekapcsolódtunk. Ezen kívül több nagyobb jelentőségű találkozó munkájában is részt vettünk (Magyar Könyv Ünnepe, Szeretetláng Országos Találkozó Budapesten, Regionális Karizmatikus Találkozó Alcsútdobozon, az évente megrendezett Szeretet Földje Találkozó Törökbálinton, az Isteni Szeretet Közösségbe szervezett lelki napok, a zarándok honlap baráti társaságának találkozói, stb.).
- Továbbra is lehetőséget és segítséget biztosítottunk adománygyűjtésre az Alapítványon keresztül más – céljainkkal egyező – szervezeteknek. Így tudtuk támogatni a Lendvai Károly Férfikórust és az óvodába fel nem vett gyerekek számára szervezett keresztény baba-mama klubot (délelőtti foglalkozások).
Az Alapítvány munkáját Törökbálint Önkormányzata, Törökbálint Római Katolikus Egyházközsége, valamint cégek és magánszemélyek anyagi támogatása tette lehetővé. Köszönjük a 2006-ban kapott 1%-os támogatást is. Ennek összege mintegy 441.000 Ft volt. Az összegből 70.000 Ft-ot a Baba-Mama klub támogatására, 100.000 Ft-ot a zarandok.hu támogatására, 200.000 Ft-ot a Nemzeti Imanap költségeire, 71.000 Ft-ot pedig az Alapítvány költségeire fordítottunk.
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik munkánkat anyagiakkal, ötleteikkel, szervezői munkával, illetve imáikkal segítették. Nélkülük egy programunk sem valósulhatott volna meg.
Továbbra is bízunk segítségükben és közreműködésükben.
Kérjük azt is, ha tehetik, az 1% felajánlásával segítsék munkánkat: Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány Asz.: 18684319-1-13.  (Bővebb információ a 23/330-585-ös, a 30/3388-245-ös telefonszámon
Tisztelettel: Sipos Gyula alapítványi képviselő, 2007.01.12.

You have no rights to post comments