Beszámoló a 2008. október 11-i Szeretet Földje Találkozóról

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók Megjelent: 2010. július 26. hétfő


Hálásan köszönjük Istennek, és minden résztvev?nek, akik eljöttek, az idei Találkozóért. A törökbálinti templom teljesen megtelt a lelki napra, és az Úr gyógyulásokkal is megajándékozott minket. A kiállítás megyitója és a zenés m?sor is jól sikerült, s?t ezen az utolsó programon a fiatalok többször is lelkes tapssal jutalmazták az el?adókat már a m?sor közben…

A lelki nap f? témája az életrendezés és megújulás volt. Regina n?vér az életszentség útjáról beszélt, én az életrendezés fontosságáról, Bocsa József atya pedig a megbocsátás útján vezetett végig minket. Tarnóczi Marika és Márton Gábor tanúságtétele él? példákat mutatott nekünk Isten szeretetér?l és a ráhagyatkozó életr?l. (A három tanítás rövid összefoglalóját T?késné Papp Erika készítette, ezt lentebb olvashatjátok.)

A gyógyító misén Bohn istván atya tanított minket. Isten több gyógyulást is megmutatott, amit a testvérek visszaigazoltak. (Pl. egy szívbillenty?-zavarban szenved? asszony sírva-örülve mondta, hogy úgy érezte, kitágult a mellkasa a mise alatt, ahogy átjárta az Úr szeretete, s mintha egy hatalmas súly hullott volna le róla, az egész testér?l – s most rendesen tud lélegezni is és könny?nek érzi magát. Egy er?s gerincfájdalmakkal küzd? és betegállományban lév? férfi háta is meggyógyult, elt?nt minden fájdalom bel?le. Egy másik férfi olyan betegen jött el a találkozóra a feleségével, hogy azt hitte, a ment?k fogják elvinni. A mise alatt átjárta Isten szeretete és meggyógyult. Egy id?s asszony a szent vér felmutatásakor azt érezte, hogy kétszer is átjárja Jézus gyógyító vére, és meggyógyult…) A mise után az imaszolgálatban hat csoportban imádkoztunk a személyes kérésekért.

 

Rövid összefoglaló az el?adásokról:

Regina Collins n?vér

 

Imádkozzatok Magyarország megtéréséért!

Megtartani Isten törvényeit, a Tíz parancsolatot.

Ima azért, hogy az ország és vezet?i is , térjenek meg.

(A n?vér tiltakozó levelet írt az angol parlamentnek az embriókon végzett kísérletek ellen)

 

hazugság, rossz gondolatok b?ne (Mt. 15.:)

lustaság b?ne: lustaság miatt nem segíteni a rászorulónak

Mt. 12.

Colossei levél, 3. fejezet

5 vers: paráznaság

8. vers: vessétek el magatoktól: haragot, indulatot, káromkodást, rossz akaratot

ha szeretünk valakit, azzal tiszteletteljesen beszélünk, bármit is érzünk iránta sz adott pillanatban

9. vers: Ne hazudjatok egymásnak! Akinek szokásává

Válik a hazugság, nehéz leszokni róla. Jézust kell kérni, hogy megszabadítson.

És böjtölni kell!!! Gyakran fogyókúrázunk, böjtölünk, hogy szebb legyen a testünk. Mindig böjtölnünk kell, ha lelkileg szebbek akarunk lenni.

12. vers: Viseljétek el egymást, bocsássatok meg egymásnak..

 

Ha életünkben állandóan a jó dolgokra koncentrálunk BOLDOGOK leszünk

Ha -„- rossz -„- DEPRESSZIÓSOK leszünk.

 

8- parancsolat:

Ne hazudj, ne mondj rosszat másokról:

Ne mondjunk másokról hamisat,

S?T mások hibáit kibeszélni, pletykálkodni, kritizálni is tilos.

Kerüljük még az ilyen társaságot is, vagy tereljük át másra a beszélgetést. Aki pletykál, azt szeretetb?l állítsuk le, hogy ? se vétkezzen. Kérjük hozzá Jézus segítségét ( ha megkérjük, segít!)

 

Okkult dolgok: jós, kártyajóslás (tarot, nagyon gonosz dolgok kapcsolódnak hozzá), halott lelkek megidézése, reiki (ha megtörtént a beavatás, gyógyító imát kell kérni

 

Öröklött rossz: Jézus nevében ellene mondunk minden öröklött rossznak: a haragnak, ami családunkat rombolja. Jézus nevében megkötözünk minden er?szakos, gonosz lelket, ami családunkban, ?seinkben volt. Keresztségünk mossa le.

 

Nov 29.: Írjuk le azok nevét, Akiknek még nincs hitük. Minden nap imádkozzunk értük. A találkozó el?tt rövid id?vel hívjuk meg ?ket erre a találkozóra.

 

 

Sípos Gyula:

A gyógyulás csak els? lépés Istenhez.

A gyógyuláshoz Istennek

 • néha nem kell sok b?nön áttörnie a fizikai gyógyításhoz
 • de sokszor nem így van

Isten óvatosan, lassan vigyázva bogozza ki a bennünk lév? összegabalyodott „szálakat”, gordiuszi csomókat. Mikor Isten ezt elkezdi, számunkra nehéz: felnyílik a „tályog”, életünk sötét oldala. DE ezen is keresztül kell menni a gyógyuláshoz.

Cél az elrendezett, krisztusi élet - Mária példája a krisztusi életre.

 

 

Bocsa József (Váci piarista szerzetes pap)

Kiengesztel?dés, megbocsátás, gyógyulás

(ez a három összefügg)

Egy kis kitér?:

Elmesélt egy történetet, egy n?r?l, aki s?r? rosszullétei miatt felkészült arra, hogy rákbeteg. Elment a n?gyógyászhoz, aki hosszasan megvizsgálta. Utána mosolyogva gratulált. „Asszonyom, Ön gyermeket vár”.

Utalt Magyarország nehézségeire, „Magyarország sem rákos, csak gyermeket vár”

Említette..???Csirik??. atya könyvét: címe „Az öt seb titka” (talán nem pontos a cím és az atya neve). Ebben áll: A trianoni békekötés Jézus szíve ünnepének napján történt. Akkor hasították ki Magyarországból az öt részt (= öt seb), akkor kaptuk ezt a stigmát, akkor váltunk hasonlóvá Jézushoz

Az ember akkor m?ködik helyesen, ha a szép, jó, egység=harmónia, (ezek a transzcendetális értékek) átvisznek minket Isten világába.

 

A baj oka:

 • Leromboltuk (= döntéseink által) magunkban ezeket a transzc. értékeket, vagy
 • Mások lerombolták bennünk (pl. ?seink is lerombolhatták, akor születésünkt?l hozzuk ezeket a sérüléseket.)

 

Hogyan jöhet létre a transzc. értékekkel való helyes viszony az életünkben ?

 

Küls?, bels? ellenségek számbavétele és kiiktatása életünkb?l.

 

Küls? ellenségei a transzc. értékeknek:

 • Minket bántó emberek (TEST)
 • Istennel szembefordult világ (VILÁG)
 • Bukott angyalok(ördögök) (SÁTÁN)

 

Bels? ellenségei a transzc. értékeknek:

 • Saját megromlott természetünk
 • Meglév? betegségeink
 • Szenvedélyeink
 • Rossz szokásaink

Mi betegedhet meg az emberben?

 

 • ÉRTELME, ami jó felé vezetne
 • HITE, ami a jó felé vezetne

 

És minden más, de az el?z? kett? a legf?bb betegségforrás. Továbbá:

 • Akaratunk, ami a jó mellett döntést irányítja
 • Szemünk, fülünk, érzékszerveink,
 • Szívünk, amivel szeretet kellene befogadni és továbbadni
 • BIZALOM, amivel Isten és a többi ember felé kellene fordulni.

 

A legf?bb káros hatások más emberekt?l:

 • Megaláztatás,
 • Er?szak,
 • Elnyomás,
 • Becsületünkben okozott károk.

 

A küls?- bels? sebek a bántás után megmaradnak, képtelenné tesznek arra, hogy a transzc. értékek mellett döntsünk.

 

Bukott angyalok = véglegesen megromlott az értelmük, véglegesen Isten ellen fordultak

- Hamis, fantom képet alakítanak ki Istenr?l („Isten irígy, féltékeny”)

- Hamis képeket alakítanak ki bennünk egymásról,

- Önmagunkról.

 

- a megbocsátásban, szeretetben okoznak zavart a fejünkben, így nem tudunk megfelel?képpen dönteni

- betegséget okoznak, megszállják az embert

 

Hol van az ember gyógyulásának legf?bb kulcsa

 • Istenben: ? a jó, szeretet, szép legf?bb eszközl?je számunkra

 

(B.J. ??Csirik?? atyát idézte: nem csak az angyalokkal kell szövetséget kötnünk, hanem az emberekkel, akik egyfelé mozdítanak minket.)

 

 • Jézus tanításával, „testével” kell táplálkoznunk.

 

Miért jött el Jézus, miért lett emberré?

 

 • Hogy a sátán ( a hazugság atyjának) erejét megtörje
 • Mivel saját magunkkal sem élünk harmóniában, ez a megbomlott összhang ismét helyreáljon.
 • Megmutassa: mindannyian ugyanannak az Atyának a gyermekei vagyunk. Egymásnak testvérei, nem ellenségei.

 

Miben áll Jézus kiengesztel? m?ve?

 • Megbocsát annak, aki bánja b?nét (amíg nem látjuk b?neinket, Isten sem tud megbocsátani)
 • A megbocsátás után Jézus soha többé nem tartja számon b?neinket (nem úgy, mint mi!)
 • Megszabadít a függ?ségekt?l, gonosz lelkek általi kötöttségekt?l
 • Meggyógyítja betegségeinket

És

 • Felszólít: bocsássunk meg az ellenünk vétkez?knek.

( Hiába megyünk a gyóntató székbe b?neink bocsánatáért, ha mi tovább ápolgatjuk a minket ért sérelmeket. )

„Minden lehetséges annak aki hisz” Jézus.

 

(Mit jelent a megbocsátás. Ez a rész id? hiányában nem került el?adásra)

 

Hogyan végezzük a megbocsátást?

Ez akarati, nem érzelmi.

 • Le akarok mondani a bosszúról, elengedem
 • Ez az elengedés „Méregtelenít”.
 • Felszabadulnak azok az energiáink, amelyet a visszavágás lehet?ségére szántunk.
 • Eltávoznak azok a „mérgek”, amik bent voltak a sérelmek miatt (idézet v.-kit?l: „olyan volt, mint egy vesetisztítás, míg végig imádkoztam a megbocsátást.”)

Lemondok a bosszúról, Istennek adom a dolgot (és az ellenségem javát akarom ?!)

 

Kinek kell megbocsátani?

 • Minket bántóknak
 • Önmagunknak
 • Istennek (mit bocsátunk meg Istennek? - pl. azt hogy nem úgy bánt velünk, ahogyan szerettük volna, engedte a nehézségeket. A sátán ülteti el ezeket a gondolatokat bennünk. Isten jobban tudja mire van szükségünk.)

 

Kit?l kérünk bocsánatot?

 • Istent?l
 • A bántott személyt?l
 • Önmagunktól, ha olyannal bántottam magamat, amiért nem vagyok felel?s. (A gyerek életébe beépül, ha a szülei között viszály van. Azt hiszi a gyermek, a viszály miatta van.)

 

Hogyan bocsáthatunk meg konkrétan?

Egy lelkigyak-on sorba veszem, ki bántott meg?

Ima:

„ Jézus nevében megbocsátok X.Y.-nak (vagy, neked), azért, hogy ezt meg ezt tetted velem.”

 

Hogyan kérhetünk bocsánatot magunktól? Hogyan bocsáthatunk meg magunknak?

 • Bánjuk meg
 • Gyónjuk meg
 • Utána kérjünk bocsánatot

Ima:

„Köszönöm , Jézus, Hogy megbocsátottál nekem, a Te nevedben én is megbocsátok magamnak és ellene mondok az önvád lelkének és Te rendelkezz vele.”

 

Ha a gyerekek szülei viszálykodását magukra veszik:

Ima:

„Uram bocsásd meg Szüleim és azok b?neit, akik miatt én magamat vádoltam. Szabadíts meg ett?l a hamis b?ntudattól. A te nevedben ellene mondok annak az önvád lelkének, aki engedi bennem a hamis b?ntudatot. Önvád lelke, Jézus nevében parancsolom neked, hogy távozz t?lem, menj Jézushoz és ? rendelkezzen veled.”

 

Milyen bántások történnek?

Nem csak minket bántanak, mi is bántunk másokat.

Kibékülés

 • El?ször lélekben kérjünk bocsánatot a bántottól
 • Utána négyszemközt Jézussal Isten jelenlétébe helyezkedni
 • Jézus nevében bocsánatot kérni
 • Ha alkalom adódik, akkor szóban a bántottól bocsánatot kérni

és

 • Kérni: Jézus szabadítsa meg ?t a gonosz lelkekt?l.

You have no rights to post comments