Pataki Mihály Mária: Aranyfonál

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók Megjelent: 2021. szeptember 21. kedd

Szentségimádás közben, egyszer, váratlanul, képzeletbéli meglátást, finom-képet észleltem. Nagyon természetes és egyszerű volt. Az Oltáriszentségből kiinduló, abból kisugárzó nyílegyenes, ugyanakkor tűvékony aranyfonal-fénysugarat észleltem, amely homlokom közepét finoman érintette. Ennyi. Nyilván elgondolkodtam ezen és úgy véltem: valamiféle kapcsolat létrejöttének jelzése lehetett ez. Igen ám, de néhány napra rá, váratlanul, ugyan ezt a jelenséget, egy előttem messze térdelő (hölgy) szentségimádónál is látni véltem.

Később ez a megjelöltetés úgy „fejlődött tovább”, hogy az, a jelenlévő szentségimádók mindegyikét is összekötve jelent meg. Megint egy újabb talány. Tehát, Oltáriszentség a személlyel külön-külön is keresi a kapcsolatot, de ugyanakkor egymással is egybe von?
A következő tanítás számomra egészen megrendítő volt. Hiszen határozottan úgy tűnt, hogy minden egyes jelenlévőből aranyfonál sugár-nyaláb indult a templomon kívülre. Tudva tudtam, hogy ezek az arany fonalak elérik mindazokat a távolban lévő személyeket, akiket az Oltáriszentségben jelenlévő Úr Jézus elé vittek! Csodálatos látvány, ilyet én magamtól sohasem tudnék kitalálni! Lám, az egyszemélyes meg-jelöltség víziója végül is kibontakozott, és egy egész arany fonal hálózat szövetté terebélyesedett bennem… Aztán csak váratlanul, azt láttam, hogy az Oltáriszentségből a gyóntató fülke előtt lévő, kereszt nélküli Krisztus korpuszt kötötte össze a szemmel láthatatlan, de számomra nagyon is létező aranyfonal érintés. Tehát, nem csak emberek lehetnek ennek a krisztusi arany hálózatnak tagjai, hanem tárgyak is?
Idővel azt is beláttam, hogy ha homlokunkon, értelmünkön, választott döntésünkön (- szellemünkön -) keresztül lehetünk egy aranyfonal hálózat élő tagjai, akkor ugyanúgy elképzelhető, mondjuk vérvörös- gyűlöletfonallal egybefűzött más irányultságú ember-, csoport-, eszme-, jelkép- és tárgy-birodalom is. Ezt átelmélkedve, megértettem, azt a fékezhetetlen dühöt és romboló indulatot, amit a vallásellenes gonoszok kifejtenek a hívő emberek, szent dolgok és jelképek pusztításakor, hiszen ők ezt az aranyfonallal való lefoglaltságot - tudat alatt - úgy érzékelik, mit vesztükre törő ellenerőt.
Szeretetláng idézet. Szűzanya mondta (mondja): „Tüzet tűzzel fogunk oltani. A gyűlölet tüzét a szeretet tüzével!” (Vérvörös tüzet, aranyfényű tűzragyogással! - gondolom én.)
(Persze, lassan azért rájöttem arra is, hogy „homlokbéli, gondolatbéli kapcsolódás mellett van más lehetőség is, a Jóistennel, az „Égiekkel” való találkozásra. Például a lelki-szívbéli. Nos, nálam ez az a létterület, melyben sokkalta jobban kellene haladnom. Gondolom, erre is ragyogó alkalom lehet a szentségimádás kitartó „gyakorlása”. Persze, ezzel csak addig élhetünk, amíg erre egyáltalán lehetőségünk van!)
Amióta Jézus Krisztussal, az aranyfonallal való külső és benső összeköttetésem tényét lehetségesnek tartom, azóta a „távimádás gyakorlata, és az Ő közel levőségének” a valósága is sokat erősödött bennem. Másrészt, a mindannyiunkban, a lelkünk szentélyében élő misztikus Krisztusunkkal való tudatosabb együtt munkálkodásomban is segít…
Ez az Oltáriszentség jelenlétében kapott rendkívüli tanítás úgy gondolom elsősorban nekem (volt) fontos, nem tudhatom, másokra hogyan hat és mennyiben hasznos?

Jóistenünk áldását kérve: Pataki Mihály Mária

You have no rights to post comments