Pataki Mihály Mária: Tanúságtétel a napi szentségimádásról

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók Megjelent: 2021. április 12. hétfő

2020. március 19.-én Szent József, Szűz Mária jegyese napján történt. (Ha jól számolom, immár 338 napja!) Laci atyával megbeszéltük a templombezárás utáni teendőket. Megkérdeztem: azért néha körbe nézhetek, hogy ellenőrizzem a templomot: - Minden rendben? Laci atya azt válaszolta: - „Természetesen, akár minden nap is jöhetsz!” Bensőmben felujjongtam: Lám megkaptam azt az engedélyt, amelyre oly régóta vágytam!

Amikor a járvány miatt, sok-sok templom bezárult, akkor számomra pedig éppen ellenkezőleg: kinyílt! Azóta minden nap találkozhattam a legméltóságosabb Oltáriszentséggel. Mivel nyugdíjas vagyok; - igazán ráérek korán felkelni! – gondoltam. Így is történt. Reggel öttől hét óráig templomunk állandó látogatója lettem. Remete alkatomnál fogva ez a kegyelmi ajándék nagyon is kedvezett nekem. Azt képzeltem, hogy az Oltáriszentségben elrejtőzködő, de valóságosan jelen lévő Jézus Krisztusunk előtt - ezen szolgálatommal - talán képviselhetem Szent István Király plébániánk egész hívő közösségét. Mintegy plébániai „egyszemélyes engesztelője” próbáltam a reám bízottakért (ilyen formában) mintegy összeköttetésben maradni az Égiekkel, az Éggel. S pont akkor nyílt meg erre a lehetőségem, amikor a korábban megszokott és bejáratott nyilvános liturgikus élet betiltatott! Köszönöm ezt az ajándék kegyelmet…
MINDEN TETTNEK KÖVETKEZMÉNYE VAN
Igen. Senki és semmi sincs egyedül.  Az emberek, a tettek, sőt még a szándékok is függnek egymástól. Semmi sem maradhat sokáig titokban. Egyszer csak kiderült, hogy a templom reggelenként nyitva van és mások is szívesen betérnének akár néhány percre is a kitett Oltáriszentség előtt leborulni, vagy Vele néhány baráti szót váltani… Így történt, hogy Laci atya engedelmével megindulhatott a mindenki számára nyilvános, hétköznap reggel héttől fél kilencig tartó szentségimádás. Istennek legyen hála!

http://users.atw.hu/patakimihaly/irasok.htm  

Szentistvántelep 2021. 02. 21. PMM

You have no rights to post comments