"Istenhez, Istenről és Istennek szólt" - beszámoló a 2019. évi Szeretet Földje Találkozóról

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók Megjelent: 2019. szeptember 30. hétfő

„Azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen” (Jn 10, 10) – ez volt a mottója a szeptember 22-én megtartott Szeretet Földje Találkozónak, amelyet Törökbálinton a művelődési házban tartottunk. A Találkozó egész napos programot kínált a résztvevőknek: imaóra, dicsőítés, tanúságtételek és előadások, gyógyító mise, amelyet Bohn István atya celebrált, közbenjáró imaszolgálat. A teremben megtekinthetők voltak az alkotóközösségünk által készített művészeti alkotások is. A szervezők gondoltak arra is, hogy ne csak a lélek töltődjön fel, hanem a test is, pogácsával és üdítővel kínálták vendégeinket.

A Te Deum zenekar dicsőítő dalaival megalapozta a Találkozó hangulatát. Istenhez, Istenről és Istennek szólt ez a zenés meghívó. Bátran állíthatom – Isten elfogadta a meghívást és ott volt közöttünk, velünk. Szívesen hallgatta a dalokat, de ugyanakkor tanított, gyógyított, bátorított és vigasztalt is minket.
Az első előadást Éberlein Éva tartotta. Előadása egyben az életéről szóló tanúságtétel is volt. Őszintén beszélt megtéréséről, ifjúkori identitászavarairól, hitválságáról, élete hepe-hupáiról. Eközben lassan körvonalazódott előttünk az út, amit simának semmiképp sem nevezhetünk. Isten átalakította őt, hogy a sok megpróbáltatás után alkalmas legyen elfogadni a mostani boldog életét. Mindemellett egy pillanatra sem hagyta abba Isten szolgálatát. Mindenkit arra bátorított, hogy bár életünk tele van hepe-hupával, ezt így kell elfogadnunk. Isten mindig velünk van, szeret minket és hűséges hozzánk. Akkor is, amikor mi nem vagyunk hűségesek Hozzá. Isten kezében vagyunk mindannyian, bármi is történjen velünk, hiszen azért jött, hogy életünk legyen és bőségben legyen.
Regina Collins nővér tartotta a következő előadást, ami lebilincselően izgalmas volt. Többek között elmondta, hogy minden nap igyekezzünk irgalmasak, szeretetre méltók és örömteliek lenni. De mindez nem elég! Kérjük Jézus segítségét, hogy ezeket a tulajdonságokat sugározni is tudjuk az emberek felé, mert ennek hatására az emberek reakciói pozitív irányba fognak változni. Ezek mellett törekedjünk a béke megőrzésére, elsősorban magunkban, és a környezetünkben is. A nővér beszélt Isten humoráról is. Elmesélte, hogy amikor először Magyarországra küldte, mínusz 30 celsius fok volt. Megkérdezte Istent, hogy nem lehetett volna egy kicsit melegebb? Isten válasza az volt, hogy a következő missziójára Indiába kellett mennie, ahol 40 fokos hőség volt – úgyhogy nagyon kell vigyázni, hogy mi kérünk Istentől…
Istennek semmi sem lehetetlen. Ez a mondás be is igazolódott a magyarországi missziós ház megvételével. A nővér elmondta, hogy amikor becsöngetett a házba, amit Isten megmutatott neki, azt mondta, hogy Isten meg akarja venni a házat. Némi kételkedést látott a tulajdonos arcán, aki azt mondta, majd gondolkodnak rajta, jöjjön vissza két hónap múlva. „De én csak egy hétig vagyok itt!” – mondta a nővér. És nem is ez volt az egyedüli probléma. A ház nem volt eladó, több tulajdonosa is volt, és törvény tiltotta, hogy külföldiek ingatlant vegyenek Magyarországon. Regina nővér ekkor társaival 24 órás szentségimádást tartottak. Isten válasza az volt, hogy mindent elrendezett. Az i-re a pont akkor került fel, amikor másnap reggel a magyar parlament feloldotta a külföldiek vásárlási tilalmát.
Regina nővér Istentől nagyon komoly figyelmeztetést tartalmazó próféciát kapott, amit megosztott velünk: a magyarok csúnya, tisztátalan beszéde, a sok hazugság, az alaptalan  pletykák megsebeznek engem. Tartsatok bűnbánatot, mert ha nem tesztek ellene semmit, nem tudom megállítani a sokasodó katasztrófákat. A helytelen beszédnek megbetegítő hatása is van. Hiszen ezzel bűnt követünk el. Ne felejtsük el, hogy a betegség a bűn után jelent meg.
Gyakran kellene olvasnunk Isten igéjét a szentírást, és próbáljuk Jézust követni. Jézus szereti, ha nap közben, ha rövid ideig is, de szólunk hozzá. Szinte állandóan kapcsolatban kell lennünk vele, csak így tud minket átalakítani úgy, hogy alkalmasakká legyünk arra, hogy új életünk legyen és bőségben legyen.
A harmadik előadást Sipos Gyula testvérünk tartotta. Többek között Isten – számunkra szinte felfoghatatlan -, csodálatos teremtett világáról beszélt. A teremtett világból példának hozta a kis hernyót, amelynek látszólag az a célja, hogy leveleket egyen és egyre nagyobbra nőjön. Életének egy meghatározott szakaszában azonban bebábozódik, és a csúnyácska hernyóból csodaszép, színes pillangó lesz. Mi ez, ha nem Isten csodája? Ez az átváltozás pusztán az evolúcióval nem magyarázható, ehhez szükség van Isten teremtő bölcsességére, tervére és átváltoztató erejére. Isten ilyen átváltoztató munkát végez el bennünk is…
Gyula előadása második részében Isten Szentlelkéről, a Szeretet lelkéről beszélt. Ő az, aki meggyújtja az emberek szívében a Szeretet tüzét, hogy egyre jobban vágyakozzunk Isten után. Ő az, aki segít nekünk Istent és embertársainkat szolgálni. Ő a vigasztaló, gyógyító, üdvözítő. (Előadása közben kétszer is közösen imádkoztunk a Szentlélek kegyelmének kiáradásáért minden jelenlévőre, de egész egyházunkra és hazánkra is.) Jézus Krisztus Testének tagjai és a Szentlélek templomai vagyunk! Jézus meghalt értünk a kereszten, hogy megváltson minket és feltámadásával szabaddá tette az utat Isten Szentlelkének kiáradása előtt. Az Ő kegyelme által minden embernek lehetősége nyílt arra, hogy részesüljön Isten életéből – mert Jézus azért jött, hogy életünk legyen és bőségben legyen…
Az ebédszünet után következett a gyógyító szentmise, ami megható és ünnepélyes volt. Utána közbenjáró imaszolgálatosoknál lehetett imát kérni. Sokan vették igénybe ezt a szolgálatunkat. (Egy ember az alkalom végén már tanúságot tett lábának gyógyulásáról. Istennek legyen hála! Kérünk benneteket, jelezzetek vissza, ha ti is megtapasztaltátok Isten gyógyító, szabadító kegyelmét! Különben a Találkozón 200-nál valamivel több ember vett részt...)
A Találkozó záróakkordjaként a Te Deum és a Caleum együttes dicsőítő koncertjén énekelhettünk, imádkozhattunk a zenészekkel és a többi testvérrel együtt.
Végül köszönetet mondunk minden résztvevőnek, szervezőnek, szolgálónak, akik segítettek a Találkozó megrendezésében. Külön köszönet illeti a művelődési ház vezetőségét és dolgozóit, akik támogatásukkal hozzá járultak hogy a résztvevők kellemes környezetben, otthonosan érezhessék magukat. Isten kegyelméből szeretnénk jövőre is megrendezni ezt a Találkozót. Ebben a reményben bízva úgy búcsúzom tőletek: jövőre veletek ugyanitt!
Isten áldásával: Somogyi Margit

Az előadások videói megnézhetők honlapunkon a Videók menüpont alatt: http://szeretetfoldje.hu/index.php/videok 

You have no rights to post comments