"Talált süllyedt" - Szeretetláng lelki napra történő visszatekintés

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók Megjelent: 2019. július 09. kedd

A lelki napot megelőző héten, egy közösségi oldalon leltem a lelki nappal kapcsolatos hirdetésre. Töprengtem, hogy elmenjek-e végül egy kedves ismerősöm invitálására elmentem. Pestiesen szólva nagyon kapóra jött, mert lelki életem nagyon zaklatott volt.

Összeveszések, kibékülések sorozatát éltem meg. Úgy gondoltam hangszer nélkül megyek a lelki napra, mert nem akartam „szerepelni”, hanem ezt az időt csak az Úrnak szántam. Sikerült időre odaérnem. Lenyűgözött a hely ahol elhelyezkedik a Szeretetláng kápolna és a közösségi ház. Több helyről jöttünk el erre az imahelyre. Nem csak Törökbálint és környékéről érkeztek testvérek, hanem még Mohácsról is, akikkel beszélgettem a lelki nap folyamán. Több kedves testvért ismertem meg.
A programot imaórával kezdtük, mellyel ráhangolódtunk az azt követő tanításra, és a nap csúcspontjára, a Szentmisére. Sipos Gyula tanításának témája a Pünkösdi Szeretetláng volt. Már maga a cím is felkelti az ember figyelmét, arra a kapcsolatra mely a Szeretetláng és a Pünkösd között van. A tanításban fény derült arra, hogy milyen lelkiségű maga a Szeretetláng. Máriás, Jézusi központú vagy Szentlelkes? A Szeretetláng mindhárom lelkiséghez kapcsolódik, mozgatója maga kegyelem, ami Isten ajándéka. A tanításban először a Szeretetláng napló alapján, Erzsébet asszony imáiból idéztünk. Ezek közül nagyon megérintett Erzsébet asszony Isten utáni vágyódása. Ő egy ima keretében azt kérte, hogy a Szeretet úgy lángoljon a szívében, hogy az elérjen egészen a Mennyei Atya trónja elé.
Erzsébet asszony imáinak rövid ismertetését követően az előadás utalt Jézusnak és Máriának Erzsébet asszony részére történő üzeneteire. Ezek közül legjobban az fogott, meg amikor Erzsébet asszonyt arra kérte Jézus, hogy amit általa leírt vigye el a püspök atyához. Hát becsülettel megvallom nekem nem biztos, hogy lett volna elég bátorságom, de Erzsébet asszony megtette. „ Erőt Mi adunk ehhez. S közben sokat beszélt nekem a kegyelmi időről és a Szeretet Lelkéről. Ez szinte olyan lesz, mint az első Pünkösd, mely elárasztja Szent Lelkének erejével a Földet, és ez a nagy csoda, melyre felfigyel az egész emberiség, ez mind a Szent Szűzanya kegyelmi hatásának kiáradása. Az emberiség lelkében a hitetlenség által elhomályosuló Föld nagy megrázkódtatáson meg keresztül. Utána hinni fogna, és ez a megrázkódtatás a hit erejének értelme által új világot teremt. A Szent Szűz Szeretetlángja által a hitbe vetett bizalom gyökeret ver a lelkekben, és újra megújul a Föld színe. Mert ilyen még nem volt, mióta az Ige testté lett. A szenvedésekkel elárasztott Föld megújhodása a Szent Szűzanya közbenjáró hatalmának ereje által történik.”
A tanítás felhívta a figyelmünket, arra, hogy gondolkodjuk el azon, hogy mi keresztények mennyire tudjuk, leküzdeni az akadályokat vagy inkább azokat kikerüljük Isten országának építésénél? Van elegendő erőnk, alázatunk és bátorságunk? Ez csak a mi erőnkből nem megy, hanem csak Isten kegyelmével és a mi alázatunkkal és bátorságunkkal. Honnan kapjuk meg a kegyelmet? Úgy ha kérjük a Szentlélek megvilágosító, bátorító és erőt adó Lelkét. A tanítás vége felé megerősödhettünk abba a tudatban, hogy a Mennyei Atya szeretett gyermekei vagyunk. Ez határozza meg az identitásunkat, az csak másodlagos, hogy férfi, apa, vagy nő anya stb. vagyok. Így kellene élni mindennapjainkat, mert nagyon kiváltságosak vagyunk.
Ezt rossz szemmel nézi a sátán, mert gyűlöli a Földet, melyet el akar pusztítani és az ember vesztét akarja, mert ő a vádló a megosztó ő lebukott angyal. 
Nagy kegyelemben van részünk, hogy bennünk van Isten lelke, aki segít, támogat, bátorít, erősít az egész földi vándorlásunk alatt. A tanítás végén imádkoztunk a Szentlélek kiáradásáért, és mindenki megkapta a Lélek egy-egy ajándékát, melyet Szentlélek a tanító Sipos Gyula által küldött. Én a bátorság ajándékát kaptam. Talált süllyedt.
A tanítást követően Baladincz József atya bemutatta a Szentmisét, melyen acapella gitáros énekekkel emeltük az ünnep fényét. Tanításában Szent Péter és Szent Pál lelkiségére fókuszált.
A Szeretetvendégséget követően az imaóra keretében a jelenlevők személyes szándékaira imádkoztunk ismert kötött imával vagy ismert énekkel, amit az imát kérő határozott meg.
Összességében nagyon örültem, hogy elmentem erre a lelki napra, és még szolgálatra is volt lehetőség ének, olvasás imádkozás vezetése kapcsán. Aki még nem volt ilyen jól megszervezett, tartalmas, gyümölcsöző lelki napon annak teljes szívvel javasolom, hogy ha ideje engedi, és az Úr hívja, úgy vegyen részt rajta.
Hálás köszönet szeretnék mondani magam és a többi testvérem nevében Sipos Gyulának a Szeretetláng lelkiségi mozgalom jeles képviselőjének és segítő társainak, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy a lelki nap gördülékeny legyen. Végig éreztem a Szentlélek jelenlétét, a belső békét. Még most is amikor e sorokat írom hálatelt szívvel gondolok erre a szép lelki napra.
Drága Szűzanyánk!
Kérünk, áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását ránk és az egész emberiségre! Amen
Imával és szeretettel: L. József

Az előadás megtekinthető a honlapunkon a videók között: http://szeretetfoldje.hu/index.php/videok

You have no rights to post comments