Evezz a mélyre! – Regionális karizmatikus találkozót tartottak Székesfehérváron

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók Megjelent: 2019. május 07. kedd

Huszonegyedik alkalommal szerveztek regionális karizmatikus találkozót a Székesfehérvári Egyházmegyében. Az „Evezz a mélyre!” címmel meghirdetett alkalmat a székesfehérvári Magyarok Nagyasszonya-templomban rendezték meg.

Tornyai Gábor plébános – az Effeta közösségre bízva a szervezést – hívta össze az egyházmegye karizmatikus közösségeit. „Az egyházközség számára a Szentlélek az életet jelenti, hiszen olyan közösségként létezünk, amit a Szentlélek hívott és gyűjtött egybe. (...) a mai nap különösen is fontos közösségünk számára, hiszen a plébánia egyik imacsoportja, közössége, az Effeta szervezte ezt az alkalmat. Az egyházmegye minden pontjáról meghívták a karizmatikus lelkiséghez tartozó embereket, csoportokat. Ez így nemcsak helyi ünnep lett, hanem közösségi ünnep, az Egyház ünnepe. Emberek, akiket az Isten szeretete megragadott, és úgy ragadott meg, hogy rá tudnak csodálkozni saját megajándékozottságukra, azok tudtak így együtt lenni és ünnepelni” – mondta köszöntőjében a plébános.

Az alkalmon dicsőítés, tanítás és a szokásostól eltérő formában tanúságtételek hangzottak el. Egy Lélek – három út címmel Kunszabó Zoltán állandó diakónus, az Új Jeruzsálem közösség alapító-vezetője, a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Nemzeti Szolgáló Bizottságának elnöke; Sipos Gyula, a Szeretet Földje Szolgálat vezetője és Magasi Mónika csákvári hitoktató beszélgetés keretében vallottak arról, hogyan szólította meg és hívja ma is őket a Szentlélek az Egyház szolgálatára, Krisztus követésére. Gyógyító imaalkalmat tartott Gerendai Sándor csákvári plébános. Az egész napos szentségimádás mellett gyónásra, lelki beszélgetésekre és közbenjáró imára is volt lehetőség. A gyermekeknek hitoktatók és az Antióchia közösség tagjai szerveztek programot.

A találkozón Tornyai Gábor plébános arról beszélt, a lelkiségi napot azzal a szándékkal hozták létre, hogy akik eljönnek, azok hallják meg újra Jézus hívó szavát. „Jézus szólít minket, és a karizmák által követésére hív. Jézusnak szokása, hogy kihív bennünket, kihív a megszokásainkból, az önzésünkből, a biztonságunkból. Az apostolok ezt élték meg, amikor a csodálatos halfogás élményét átélték. Egész éjszaka dolgoztak, küszködtek, de amikor Jézussal találkoztak, akkor azt mondta nekik: Evezzetek ki a mélyre, és vessétek ki újra a hálót, hogy a biztonságotokból, a megszokásaitokból, a rutinotokból lépjetek ki – hangzott el a beszédben. – Nagyon nagy kísértése a kereszténységünknek, de a hétköznapjainknak is az, hogy a rutin és a megszokás rabjaivá válunk. (...) ha nem halljuk meg az ebből kihívó szót, akkor beszűkül az életünk. De ha meghalljuk azt, hogy »Evezz a mélyre«, lépj ki vagy hagyd a megszokottat, akkor ez az élet felé vezet bennünket. Az egyik legfontosabb dolog, hogy a kereszténységünk az egy élettel teli, örömmel teli valóság.”

A találkozó egyik csúcspontja volt a közös szentségimádás Spányi Antal megyéspüspök vezetésével, majd a főpásztori szentmise. A püspök beszédében hangsúlyozta: amikor fogyatkozóban van a hit a világban, nagyon fontos kérdés, hogyan tudjuk megélni kereszténységünket, Krisztus-követésünket. „A hit talán azért van fogyatkozóban a mai világban, mert kevés a hitről szerzett tudásunk, bizonytalan a hitünk. Ezeket a fehér foltokat, hiányosságokat szeretnénk sokszor betölteni olyan gesztusokkal, olyan formákkal, amelyekkel a világ nem tud mit kezdeni. Ezek csak önmagunk számára lesznek fontosak” – emelte ki a főpásztor, majd így folytatta: „A keresztény ember küldetése, hogy a világ felé tudjon tanúskodni. Az igazi karizma arról szól, hogy megtalálom ennek a módját, mert kinyílok a Szentlélek számára, magamat átadom Neki. Nem a Szentlelket akarom saját céljaimra felhasználni, hanem hagyom, engem használjon fel a Szentlélek. Hogy tudjak világos fogalmakkal, világos élettel, vonzó élettel hitről szóló példát mutatni a világnak. Amiről Szent Pálnál is olvasunk, amikor a karizmákról szól, a nyelveken való beszélésről. Nagyon fontos, hogy a hitben való elmélyedésre nagyon nagy hangsúlyt fektessünk, és tanuljuk, ismerjük meg a hitet. Nem azt, hogy el tudjuk mondani az Egyház imáit tökéletesen, hanem hogy azt az igazságot, amit Krisztus hozott, azt a tanítást, amit az Egyház közvetít, azt fogadjuk be, és életünket ez formálja. A mai világban sokan vannak, akik ezt a tiszta, világos, határozott tanítást hiányolják és várják az Egyház részéről” – zárta beszédét Spányi Antal.

A szentmise végén, a püspöki áldás után a találkozó imádsággal és dicsőítő dalokkal zárult.

Forrás és videó: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír

You have no rights to post comments