Képes beszámoló a csatkai gyógyító alkalomról

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók Megjelent: 2018. június 16. szombat

2018. június 9-én Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ünnepén gyógyító alkalmat szerveztünk Csatkán a Csatka-szentkúti kegykápolnában. Mint székesfehérvári lakos a Zsolt utcai templomban több alkalommal részt vettem gyógyító összejövetelen. Onnan jött az ötlet, hogy itt is jó lenne ilyen alkalmat tartani. Idén már harmadszor rendeztük meg.

Engedélyt kaptam a helyi plébánostól a szervezésre és vendégpap hívására. A hetedik pap felkérése sikerrel járt, Baladincz József atya köveskáli plébános elvállalta a közreműködést.
A szombat délután 2 órakor kezdő programra kb. 40 ember gyűlt össze, megtelt a kápolna középső része. A résztvevők fele Székesfehérvárról érkezett. Onnan jöttek a zenészek is. A hangosításban egy szakember és annak profi berendezése volt segítségünkre, mindenki nagy megelégedésére. Amíg a zenészek hangoltak az egybegyűltek két tized rózsafüzér imádkozásával hangolódtak a szép délutáni programra. Az énekes és zenés dicsőítés és Szentlélek hívás után, mint a kegyhely gondnoka köszöntöttem a résztvevőket és ismertettem a kegyhelyet, kiemelve, hogy itt már számos csodás gyógyulás történt.
15 órakor Sipos Gyula a Szeretet Földje Szolgálat vezetőjének előadása következett. Mindig élmény őt hallgatni, mert nem hamis pátosszal szól, nem kioktat, nem tudományosodik, nem kelt bűntudatot, nem az egyházi hivatal tekintélyének kivagyiságával, hanem egyszerű, szelíd szavakkal szól Isten gyógyító szeretetéről, melyet ő maga is megtapasztalt. Ezután szentségimádás keretében imádkoztunk a betegekért.
16 órakor került sor a gyógyító szentmisére, melyet Baladincz József atya mutatott be. A misére érkeztek még további hívek, így már 50-en lehettünk. Az ünnepi szentmisén látva a tele templomot, hallva a gyönyörű zene és énekszót én is elérzékenyültem. Szentáldozás után hallhattuk az ismeret szavát, mely többeket megérintett. A szentmise után megkezdődött a személyes közbenjáró imádság. Három imádkozó párnál is lehetett imát kérni. Ezzel párhuzamosan gyónási lehetőség is volt, amit többen igénybe is vettek. Eközben a zenészek halkabb és bensőségesebb énekekkel fokozták az áhítatot.
A gyógyító alkalom végén 6-7 fő jelentkezett, hogy valamit érzett. Azóta mások is jelezték, hogy jobban vannak.
A napot agapéval zártuk. A Csatkai Mária Kegyhelyért Alapítvány helyi aktivistái sült zsíros kenyérrel, lila hagymával és az általam sütött fánkkal kínálták a vendégeket. Ezúton is köszönöm minden kedves közreműködőnek szíves szolgálatát.
Surinás Ferenc gondnok

 Surinás Ferenc gondnok

 Sipos Gyula

 Zenész lányok a dicsőítő csapatból

 Baladincz József atya (két szín alatt áldoztunk)

 

You have no rights to post comments