Kunszentmártonban jártunk lelkigyakorlaton

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók Megjelent: 2018. április 12. csütörtök

Ismételni tudom csak magamat, amikor a kunszentmártoni lelkigyakorlatunknak helyet adó karmelita házról van szó. Az ódon ház valamennyi szeglete át van imádkozva. Szinte érezni lehet az áradó kegyelmet.

Itt tartottuk tavaszi, nagyböjti Szeretet földje lelkigyakorlatunkat (március 23-25). Gyula itt tartotta előadásait "Keresd a békét és járj nyomában" címmel. Ezt a napjainkban nagyon is aktuális témát vettük végig - a teljesség igénye nélkül megpróbálom összefoglalni az előadottak tartalmát.
A mi Istenünk a békesség Istene. A békesség pedig Isten ajándéa nekünk. Szent Pált idézte, aki azt mondja, hogy ahhoz, hogy megkapjuk Isten békéjét, először ki kell engesztelődnünk Istennel.
Vigyáznunk kell, mert van hamis béke is. Pl. a gazdagság nem hozza el számunkra a békét. Át kell lépnünk a bizalom és a hit világába. Jézusnak is szüksége volt erre a bizalomra és hitre, ezt jól mutatja Lázár feltámasztásának története. Jézus hitte, hogy az Atya vele van és megcselekszi, amit kér tőle...
A lelkigyakorlat alcíme az volt, hogy "Béke a szívben, béke a családban, béke a hazában". Pünkösdkor Isten békéje (és ereje) jött el Péter szívébe - és a beszéde után többezren megtértek.
A házasság és család békéjéről Gyula elmondta, hogy ez akkor lesz igazi, ha Istent is családtagnak fogadjuk el, mi pedig mindig az Ő tanítványai maradunk. A családban lehet a legnagyobb sebeket kapni de ugyanott lehet a legjobban gyógyulni is. Előfordulhat, hogy nincs béke a házasságban. Mit tehetünk ilyenkor? El kell fogadnunk, megbocsátanunk, továbblépnünk...
Béke a hazában. Jézus nem "politizált". Sosem beszélt például a római megszállásról és kora politikai áramlataiba se kapccsolódott be (bár részt vett a "közéletben" és mindenkit meg akart nyerni, "pártállástól" függetlenül). Elvetette a hamis alternatívákat, az igazi választási lehetőség ugyanis az Isten országa. Jézus ide mindenkit meghív pártállástól függetlenül. Imádkoznunk kell hazánkért, mert imádság nélkül szűkölködünk a kegyelemben...
Szombat délután Kalaman jános atya celebrálta a szentmisét, ami után a nyitott gyógyító alkalom keretében közbenjáró imaszolgálat volt. Mindeközben gyónási lehetőséget is biztosítottak számunkra.
Az esti megosztásnál a tanúságtételek között volt olyan, aki arról számolt be, hogy ő az előző évi kunszetmártoni lelkigyakorlaton gyógyult meg több belső szervi betegségéből. Mindezt az utána elvégzett orvosi vizsgálatok is igazolták. Istennek legyen hála minden gyógyulásért!
Köszönet illet mindenkit, aki közreműködött a lelkigyakorlat szervezésében és lebonyolításában. Lélekben és testben feltöltődve, hitünkben megerősödve tértünk haza, azzal az elhatározással, hogy nemsokára újra visszatérünk.

Somogyi Margit

You have no rights to post comments