A Szentlélek meggyőzi...

Kategória: A mai napra Megjelent: 2019. május 28. kedd

"Amikor eljön a Vigasztaló, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről." (Jn 16,5–11)
A Szentlélek eljött, de vajon a világ meghallja-e szavát? Vagy legalább mi, keresztények számot adunk-e a bűnről, igazságról és ítéletről?
Drága Szentlélek, segíts, hogy távol maradjunk a bűntől, hirdessük az Igazságot, hogy a világ megmenekülhessen az ítélettől! Ámen.  (S)