Jézus tettei és a mi tetteink

Kategória: A mai napra Megjelent: 2019. május 18. szombat

"Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek." (Jn 14,7–14)
Ha hiszünk Jézusnak, akkor tanítását kell követnünk életünkben, hogy tettei is megjelenhessenek tetteinkben.
Uram én hiszek, segíts az én hitetlenségemen! Ámen.   (S)