A Szentlélek jelenlétének jele

Kategória: A mai napra Megjelent: 2019. április 28. vasárnap

"Jézus megismételte: Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: Vegyétek a Szentlelket!" (Jn 20,19–31)
A Szentlélek jelenlétének jele életünkben a késztetés a tanúságtevő életre.
Jöjj Szentlélek, járj át minket békességeddel és biztatásoddal, hogy krisztusi életet élhessünk, Isten dicsőségére és az emberek javára! Ámen.   (S)