A tanúságtétel erejéről

Kategória: A mai napra Megjelent: 2019. január 05. szombat

Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak: a názáreti Jézust, József fiát.”  (Jn 1, 43-51)
Fülöp tanúságot tesz Nátánáelnek Jézusról és elviszi hozzá, Jézus pedig tanúságot tesz neki magáról és arról, hogy ismeri Nátánáelt. A tanúságtétel által az emberek életre kelnek és így növekszik a krisztusi testvéri közösség, az egyház.
Urunk, add meg nekünk a megtérés és a tanúságtevő élet kegyelmét! Ámen.   (S)