Nincs más Megmentő

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 24. csütörtök

Te vagy az Isten Fia!” (Mk 3,7–12)
Az Ég és a Föld megvallja, még a tisztátalan lelkek is elismerik, hogy Jézus Krisztus az Úr az Atyaisten dicsőségére - csak mi késlekedünk még mindig, óvatosságból, félelemből, rosszul értelmezett toleranciából...
Köszönöm Uram, hogy hozzád tartozhatom és a Te védelmed alatt, a Te tanácsaid szerint élhetek! Ámen. (S)

Vállalom-e a kockázatot?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 23. szerda

"Állj ide középre!" (Mk 3,1–6)
Mit érzett a béna kezű ember? Reményt, hogy Jézus meggyógyítja? Vagy rémült feszengést, hogy szombaton kihívják mindenki elé és botrány törhet ki? Elutasítanak, vagy elfogadnak, ha engedelmeskedem Istennek?
Istenem, adj nekem bátorságot és erőt a krisztusi élethez! Ámen.   (S)

Felszabadulás a törvény átka alól

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 22. kedd

"A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért." (Mk 2,23-28)
Tele vagyunk elvárásokkal Isten és a többi ember felé, de közben törvények mögé bújunk, hogy ne kelljen szembesülnünk saját, sebzett szívünkkel - Jézus azonban elvezet minket a belső szabadságra.
Az ítélkező, törvénykező lelkülettől ments meg Uram minket!

Szeretet, öröm és béke

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 21. hétfő

Vajon böjtölhet-e a násznép, míg velük van a vőlegény?" (Mk 2,18–22)
Lakoma, öröm, tánc, elrejtett kincs, odaadás, együttlét - lehet, hogy még tanulnunk kell megélni Isten jegyesi szeretetét?!
Istenünk, segíts, hogy a Szentlélek gyümölcseit teremjük: szeretet, öröm, türelem, kedvesség, jóság... és ajándékozz meg minket az Élet örömével és szeretetével! Ámen.   (S)

"Nincs több boruk"

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 20. vasárnap

"Tegyetek meg mindent, amit csak mond!"
Csodálatos, a Szűzanya milyen bizalommal fordul fia felé, s ugyanakkor kételkedés nélkül, határozottan cselekszik, ugyanerre biztatva mindenkit.
Istenünk, add meg nekünk az együttérző szeretet cselekedeteiben megmutatkozó hit és bizalom ajándékát! Ámen.   (S)

Jézus botrányos szeretete

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 19. szombat

Kövess engem!”  (Mk 2,13–17)
Elképesztő, milyen rossz "káderpolitikát" folytat Jézus. A vámos Máté, a terrorista, zelóta Simon, a halász Péter és a gazdag Natanaellel... hát így nem lehet egy vállalkozást felépíteni! És ami még elképesztőbb, Jézus, a maga "isteni oktlanságában" még minket is bevbálasztott a csapatba...
Istenem, Te vagy a szívek vizsgálója - óvj meg minket az elpártolástól és vezess az Élet útján! Ámen.   (S)

 

Ébredj, ki alszol, és Krisztus rád ragyog!

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 18. péntek

"Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak." (Mt 25,1–13)
Félálomban botorkálunk a hajnali szürkületben - ha ugyan nem alvajárókként -, s azt gondoljuk, mi már ébren vagyunk...
Drága Istenünk, ments meg minket a kegyes hazugságainktól és az önbecsapástól! Ámen.   (S)

Mindenkivel együttműködve

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 17. csütörtök

„Nézd, senkinek se szólj erről, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért ajánld fel a Mózes által rendelt áldozatot, bizonyságul nekik.” (Mk 1,40–45)
Jézus a papokat is be akarja vonni megváltó művébe. Teljesíti a törvényt és a meggyógyított embert elküldi hozzájuk, hogy tanúságot tegyen nekik...
Drága Istenünk, kérlek segíts, hogy nagylelkű szeretettel forduljunk mindenki felé, az alázatos lelkületet újítsd meg bennnünk! Ámen.   (S)

Jézus és a gonosz lelkek

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 15. kedd

Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!” (Mk 1,21–28)
A gonosz keveri az igazságot és hazugságot -hiszen Jézus nem pusztít, szemben a gonosszal -, és amikor igazat mond, azt is azért teszi, hogy vádoljon és viszályt szítson.
Drága Istenünk, fejleszd bennünk a jó és a rossz, az igaz és hamis megkülönböztetésének képességét és add meg a megkülönböztetés ajándékát! Ámen.   (S)

Élő kapcsolat nélkül lehetetlen

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 16. szerda

Jézus kora hajnalban felkelt, kiment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. (Mk 1,29–39)
Ha Jézusnak, a megtestesült Igének, a Fiúnak szüksége volt arra, hogy imában kutassa az Atya akaratát és kérje erejét, mennyivel inkább szükségünk van erre nekünk!
Drága Istenünk, add meg nekünk az ima szeretetét és adj bölcsességet és erőt, hogy veled járjunk az Élet útján! Ámen   (S)

Isten országában

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 14. hétfő

Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.” (Mk 1,14–20)
Vajon hiszünk-e még az örömhírben? Tudunk-e még lelkesedni, van-e bennünk várakozó hit és remény, hogy Isten országa bennünk és közöttünk megvalósul?
Drága Istenünk, add meg nekünk a megtérés és a növekvő hit ajándékát! Ámen.   (S)