Válasz a meghívásra

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. november 30. csütörtök

"Így szólt hozzájuk: „Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!” Erre azok otthagyták hálóikat, és követték őt." (Mt 4,18–22)
Van-e elég bátorságunk és elszántságunk, hogy Jézust kövessük?
Adj erőt Uram, gyenge vagyok, nélküled élni nem tudok! Kérlek segíts... ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Állhatatosan és kitartóan

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. november 29. szerda

"Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket." (Lk 21,12–19)
Kitartani minden körülmények között Isten, az Igazság és Szeretet mellett...
Jöjj Szentlélek, Szeretet Lelke és adj erőt, hogy mindig tanúságot tudjunk tenni rólad, ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Ne rémüldözzetek

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. november 28. kedd

"Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!" (Lk 21,5–11)
Nem rémüldözünk, hanem bizalommal Isten tenyerébe helyezzük az életünket...
Drága Istenünk! Add meg a Te békédet a szívünknek és az egész világnak! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Mindent odaadni

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. november 27. hétfő

„Bizony, mondom nektek, ez a szegény özvegy többet dobott be, mint bárki más. A többiek ugyanis abból adakoztak, amiben bővelkednek, ez azonban mindent odaadott, ami szegénységéből telt: egész megélhetését.” (Lk 21,1–4)
Jézus mindent megvizsgál, mindent figyelembe vesz, őt nem lehet becsapni...
Add Uram, hogy úgy éljek, hogy az a Te dicsőségedre, és az emberek javára váljon! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Jézus azonosítja magát velünk

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. november 26. vasárnap

"Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!" (Mt 25,31–46)
Ez a szeretet mércéje és mértéke...
Segíts Uram, hogy megkülönböztetés nélkül tudjak szeretni és szolgálni, ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Örökké élni Istenben

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. november 25. szombat

"Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, ahol az Urat Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákob Istenének nevezi." (Lk 20,27–40)
Isten életre kelt és életben is tart Szentlelke által.
Köszönöm Uram, hogy megmentettél, és Országod polgárává tettél minket! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Az ostor

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. november 24. péntek

"Jézus ezt mondta nekik: Írva van: Az én házam az imádság háza. Ti pedig rablóbarlanggá tettétek." (Lk 19,45–48)
Érezzük-e már a hátunkon az ostor csapkodását?
Könyörülj rajtunk Urunk és tisztíts meg minket! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Örül vagy sír?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. november 23. csütörtök

"Amikor Jézus közel ért Jeruzsálemhez, és megpillantotta a várost, sírva fakadt. Azután ezt mondta: Bárcsak felismernéd te is, legalább ezen a napon, ami üdvösségedre szolgál!" (Lk 19,41–44)
Vajon, ha ma ránk néz az Úr, egyházunkra és hazánkra, örül vagy sír?
Drága Istenünk, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Az Emberfia azért jött...

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. november 21. kedd

"Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett." (Lk 19,1–10)
Jézus most is itt van és keres és kopogtat, és minket is erre hív...
Jöjj Uram, mert nélküled elveszünk és elvész az egész világ! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Hidd el, és cselekedj

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. november 22. szerda

"Mondom nektek: Mindenkinek, akinek van, még adnak, hogy bővelkedjék. Attól azonban, akinek nincs, még azt is elveszik, amije van." (Lk 19,11–28)
Adottságaink, képességeink és tehetségeink kibontakoztatását Isten megáldja és segíti, csak kezdjük el...
Adj erőt Uram, gyenge vagyok, nélküled élni nem tudok! Kérlek segíts... ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Bátran és őszintén

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2023. november 20. hétfő

"Jézus ekkor megállt, és szólt, hogy vezessék hozzá. Amikor odaért, megkérdezte: Mit akarsz, mit tegyek veled?" (Lk 18,35–43)
Jézus tőlünk is ezt kérdezi, hogy segíthessen...
Add Uram, hogy bátran és őszintén tudjunk válaszolni a kérdésedre! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult