Néhány bekezdés Isten országáról

Kategória: Eheti
Megjelent: 2019. július 08. hétfő

A szombati Pride kapcsán feltettem egy imát a honlapunkra és a facebook-oldalunkra. Az ott folyó beszélgetésből kitűnt, hogy sokan nem értik, mit jelent az, hogy Isten országa közöttünk van, bennünk van, nem tudják, mi a bűn és annak következménye, mit is jelent a bűnt gyűlölni és a bűnöst szeretni… Következzék hát némi magyarázat:

Bővebben...

Nézőpontváltás

Kategória: Eheti
Megjelent: 2019. július 01. hétfő

A művészek élnek időnként a nézőpont-váltás eszközével, hogy egy új, szokatlan helyzetből mutassanak be valamit, így világítva rá annak furcsaságára vagy értelmetlenségére. Nagy betegségből felépült vagy halálközeli élményt átélt emberek számolnak be arról, hogy átértékelődött az életük, egy új nézőpontból látják azt és sok minden, ami eddig értékes volt, most értéktelenné vált, és fordítva. Jézus pedig arra hív minket, hogy úgy váltsunk nézőpontot, hogy ezután Isten országa szemszögéből nézzünk mindent.

Bővebben...

Felvonultak és helyet követelnek

Kategória: Eheti
Megjelent: 2019. június 24. hétfő

Önmaguk szerint ők teljesen hétköznapi emberek, ami igaz is, van köztük kedves és kevésbé kedves, férfi és nő – csak hát, amit követelnek… Képzeljük el, hogy Lopás felvonul és követeli, hogy kapjon meg minden jogot, ami mindenki másnak is jár. Hiszen már a bölcsődés kisgyerek is elveszi a tárától a játékot és nem akarja visszaadni! Látható, hogy Lopás a természetünk része, kirekesztése diszkrimináció!

Bővebben...

Lehet-e egy keresztény katona?

Kategória: Eheti
Megjelent: 2019. június 17. hétfő

Miniszterelnökünk fia, Orbán Gáspár szerződéses katona lett, az egyik legkeményebb alakulathoz, a különleges erőkhöz vonult le. Szokatlan döntés ez egy olyan fiatalembertől, aki a Felház nevű karizmatikus keresztény mozgalom egyik vezetőjeként Isten szeretetét hirdette az embereknek. Tanakodhatnánk ennek okain – kiválóságra törekvés, a kihívások keresése, megfelelni vágyás a szülőknek, esetleg „Isten hívása” – fontosabb azonban ennél a címben feltett kérdés: lehet-e egy keresztény katona? Bűn-e az önvédelem, ha Jézus is vállalta a kereszthalált?

Bővebben...

Pünkösdi prófécia 1963-ból

Kategória: Eheti
Megjelent: 2019. június 10. hétfő

Kindelmanné Erzsébet asszony 1962-ben kezdi el írni lelki naplóját, benne Jézus és a Szűzanya közléseivel. Az ebből sarjadt lelki mozgalom mára világszerte elterjedt és egyházi engedéllyel működik. A Naplóban leírt ígéretek közül azóta több beteljesedett. Most azt szeretnénk megmutatni, amit 1963. tavaszán kapott, és a megpróbáltatásokról és a nagy kegyelmi időről szól.

Bővebben...

Hogyan telhetek el Szentlélekkel?

Kategória: Eheti
Megjelent: 2019. június 03. hétfő

Pál apostol szerint „Őbenne – azaz Istenben - élünk, mozgunk és vagyunk (ApCsel 17, 28), így a legegyszerűbb válasz arra a kérdésre, hogyan telhetek el Szentlélekkel, az, hogy ugyanolyan egyszerűen és magától értetődően, mint ahogy levegőt veszünk! Ez pedig igaz is lenne, ha még mindig az Édenben élnénk, ahol együtt sétálnánk Istennel és semmi el nem választana minket Tőle. Sajnos azonban nem az Édenben élünk, hanem ebben a megrontott és bűnnel terhelt világban…

Bővebben...

Építési engedélyek Isten országához

Kategória: Eheti
Megjelent: 2019. május 27. hétfő

Tudjuk jól, hogy ma már egy ház, de még egy sufni építéséhez is számtalan engedélyt kell kérni mindenféle hivataloktól (és kiváltani, és befizetni, és…) Ezzel szemben Isten országának építéséhez ingyen kaphat bárki engedélyt, csak fogjon hozzá! Néhány történet:

Bővebben...

Átváltozások

Kategória: Eheti
Megjelent: 2019. május 20. hétfő

Kafka híres novellájában Gregor Samsa bogárrá változik, Szent Ágoston méltán híres könyvében, a Vallomásokban pedig azt olvashatjuk el, hogyan lesz a pogány fiúból keresztény férfi. De láttunk már filmet arról, hogy néhány buzgó keresztény imája és munkája városok életét formálhatja át gyökeresen és azt is tudjuk, hogy szentek egész nemzeteket emelhetnek fel, diktátorok pedig egész nemzeteket sújthatnak le. Csak két végpont van - attól függően, hogy vállaljuk-e a tisztulás útját –, Isten vagy az ördög.

Bővebben...

A szeretet mindenkié…

Kategória: Eheti
Megjelent: 2019. május 06. hétfő

Amikor a ’90-es évek első felében ezt a jelmondatot írtam a logónk alá – olykor nagy Sz betűvel, hiszen Isten a Szeretet -, még minden egyszerűnek tűnt. Lángolt a szívem Istenért és magától értetődő volt, hogy „mi” mindenkit szeretünk... Hogy aztán képesek vagyunk-e rá, valóban akarjuk-e szeretni a körülöttünk lévőket? Ez a kérdés fel sem merült…

Bővebben...

Személyes vallomás a megtérésről

Kategória: Eheti
Megjelent: 2019. május 13. hétfő

Ha én lennék Isten, egy olyan embert mint én voltam – és Ő tudja, mennyi rossz lakozik még mindig bennem -, biztos nem térítettem volna magamhoz!

Bővebben...

Reményről és reménytelenségről

Kategória: Eheti
Megjelent: 2019. április 29. hétfő

Négy évvel ezelőtt, 2015-ben jelentettük meg a"21. század - Isten évszázada - Magyarország átvilágítása" című könyvet. Fontos dolgokat szerettem volna ebben a könyvben megosztani az olvasókkal arról, hogy kegyelmi időben élünk, hogy a reménység emberei legyünk, hogynem csak az összeomlás, de a megújulás idejét is éljük... Most ebből idéznék ide egy rövid részt, biztatásul mindannyiunknak:

Bővebben...