Látni, hallani és megtenni

Kategória: Eheti
Megjelent: 2019. augusztus 26. hétfő

A XX. század sok nyomorúságot hozott a világnak, de sok jó dolgot is. Nem csak a tudományok és művészetek kiteljesedését, nagy járványok és népbetegségek legyőzését, de lelki megújulást is. A Szentlélek hatalmas módon kiáradt a világban és megújította a keresztények életét. Ennek világos bizonyítéka a II. Vatikáni Zsinat éppúgy, mint a lelki ajándékok és karizmák tömeges megjelenése az Egyházban.

Bővebben...

Mindig van egy B-terv

Kategória: Eheti
Megjelent: 2019. augusztus 12. hétfő

A Szentírást olvasva tűnhet úgy, hogy Isten időről időre kudarcot vall terveivel. Az angyalok egy része fellázad, az első emberpár elbukik, a Földet özönvízzel kell megtisztítani, Mózes nem tudja bevinni a választott népet Kánaán földjére, Dávid király házasságtörővé és gyilkossá válik, Bölcs Salamon pogányságba rontja az országot, a Messiást pedig keresztre feszítik…

Bővebben...

Magyar Medjugorje lehetett volna

Kategória: Eheti
Megjelent: 2019. augusztus 05. hétfő

Egy hely, ahol a zarándokcsoportok többször is látták a napcsodát. Egy asszony, akinek megjelent a Szűzanya, és ezért „vallási téveszmével” kezelték és elektrosokkolták. A Szűzanya által megmutatott forrás, ahol kápolna épült és gyógyulások történtek. Egy történet, ami megmozgathatta volna az egész világot…

Bővebben...

Mi történt a jövővel?

Kategória: Eheti
Megjelent: 2019. július 29. hétfő

Boldogult gyermekkoromban, az 1970-es évek elején, az iskolában képet kellett rajzolni arról, milyennek képzeljük el a jövőt. Volt ott minden: repülő autók, robotok, boldog emberek… Mire az ezredforduló beköszöntött, ezt felváltották a negatív utópiák (disztópiák): minden pusztul, az emberiség romokban… Talán II. János Pál pápa volt az egyetlen jelentős gondolkodó, aki mert pozitívan gondolkodni, meghirdetni a Jóbel-évet és reménykedve átvezetni népét a XXI. századba.

Bővebben...

Júdás tévedése

Kategória: Eheti
Megjelent: 2019. július 22. hétfő

Jézus alaposan végig gondolta, kiket választ apostolainak. „Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Amikor megvirradt, magához hívta tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt. Ezeket elnevezte apostoloknak: (…)  és a karióti Júdást, aki áruló lett.” (Lk 6, 12-16) Júdás rendes, vallásos zsidó ember volt, akit megérintett a Messiás Örömhíre és hozzá akart tartozni…

Bővebben...

Nyomasztás helyett

Kategória: Eheti
Megjelent: 2019. július 15. hétfő

Arra készültem, hogy ezen a héten Krisztus követésének nehezebbik oldaláról fogok írni, pláne, hogy most az evangéliumokból is ezeket a részeket olvastatja velünk az Egyház. Szépen meg is fogalmaztam magamban, aztán ma reggel az utolsó pillanatban meggondoltam magam – mégiscsak nyár van! Így hát következzék némi könnyű kis groteszk irodalom:

Bővebben...

Néhány bekezdés Isten országáról

Kategória: Eheti
Megjelent: 2019. július 08. hétfő

A szombati Pride kapcsán feltettem egy imát a honlapunkra és a facebook-oldalunkra. Az ott folyó beszélgetésből kitűnt, hogy sokan nem értik, mit jelent az, hogy Isten országa közöttünk van, bennünk van, nem tudják, mi a bűn és annak következménye, mit is jelent a bűnt gyűlölni és a bűnöst szeretni… Következzék hát némi magyarázat:

Bővebben...

Nézőpontváltás

Kategória: Eheti
Megjelent: 2019. július 01. hétfő

A művészek élnek időnként a nézőpont-váltás eszközével, hogy egy új, szokatlan helyzetből mutassanak be valamit, így világítva rá annak furcsaságára vagy értelmetlenségére. Nagy betegségből felépült vagy halálközeli élményt átélt emberek számolnak be arról, hogy átértékelődött az életük, egy új nézőpontból látják azt és sok minden, ami eddig értékes volt, most értéktelenné vált, és fordítva. Jézus pedig arra hív minket, hogy úgy váltsunk nézőpontot, hogy ezután Isten országa szemszögéből nézzünk mindent.

Bővebben...

Lehet-e egy keresztény katona?

Kategória: Eheti
Megjelent: 2019. június 17. hétfő

Miniszterelnökünk fia, Orbán Gáspár szerződéses katona lett, az egyik legkeményebb alakulathoz, a különleges erőkhöz vonult le. Szokatlan döntés ez egy olyan fiatalembertől, aki a Felház nevű karizmatikus keresztény mozgalom egyik vezetőjeként Isten szeretetét hirdette az embereknek. Tanakodhatnánk ennek okain – kiválóságra törekvés, a kihívások keresése, megfelelni vágyás a szülőknek, esetleg „Isten hívása” – fontosabb azonban ennél a címben feltett kérdés: lehet-e egy keresztény katona? Bűn-e az önvédelem, ha Jézus is vállalta a kereszthalált?

Bővebben...

Felvonultak és helyet követelnek

Kategória: Eheti
Megjelent: 2019. június 24. hétfő

Önmaguk szerint ők teljesen hétköznapi emberek, ami igaz is, van köztük kedves és kevésbé kedves, férfi és nő – csak hát, amit követelnek… Képzeljük el, hogy Lopás felvonul és követeli, hogy kapjon meg minden jogot, ami mindenki másnak is jár. Hiszen már a bölcsődés kisgyerek is elveszi a tárától a játékot és nem akarja visszaadni! Látható, hogy Lopás a természetünk része, kirekesztése diszkrimináció!

Bővebben...

Pünkösdi prófécia 1963-ból

Kategória: Eheti
Megjelent: 2019. június 10. hétfő

Kindelmanné Erzsébet asszony 1962-ben kezdi el írni lelki naplóját, benne Jézus és a Szűzanya közléseivel. Az ebből sarjadt lelki mozgalom mára világszerte elterjedt és egyházi engedéllyel működik. A Naplóban leírt ígéretek közül azóta több beteljesedett. Most azt szeretnénk megmutatni, amit 1963. tavaszán kapott, és a megpróbáltatásokról és a nagy kegyelmi időről szól.

Bővebben...