Az ördög trükkjeiből

Kategória: Eheti
Megjelent: 2017. május 15. hétfő

A régi vicc szerint tudjuk, miért karikás az ördög szeme – mert az ördög nem alszik. Az pedig biztos, hogy ébrenléte minden percét hatalmának és befolyásának erősítésére használja fel. A „hazugság atyja”, aki „embergyilkos kezdettől fogva”, ma is megtesz mindent, hogy az embereket és nemzeteket Isten ellen fordítsa és kárhozatba döntse. Íme néhány trükkje, amivel elbolondít minket:

Bővebben...

Farkasok és keresztények

Kategória: Eheti
Megjelent: 2017. május 08. hétfő

A XX. század elején kihaltak a farkasok az amerikai Yellowstone parkban. 70 évvel később – már most asszociáljunk nyugodtan a hetven éves rabságra – újratelepítettek 14 farkast a parkba, aminek elképesztő hatása lett az egész ökoszisztémára. Lehet, hogy most automatikusan rosszra gondol a kedves olvasó – a farkas szó inkább negatív jelentéseket hív elő -, de épp az ellenkezője az igaz.

Bővebben...

Nyitott kapu és a megpróbáltatás órája

Kategória: Eheti
Megjelent: 2017. április 24. hétfő

A Jelenések könyve második és harmadik fejezete a hét egyháznak írt leveleket tartalmazza – ez megfelel az egyház hét állapotának is. Ebből a számunkra a legkedvesebb, a filadelfiai egyháznak (a testvéri szeretet egyházának) írt levél, az egyetlen, amelyikben az Úrnak nincs panasza a testvérekre, ellenben több ígéretet is ad. Ezek az ígéretek pedig nekünk szólnak.

Bővebben...

A lehetetlen is lehetséges

Kategória: Eheti
Megjelent: 2017. április 17. hétfő

Nagyszombat éjjel felébredtem egy álmomból. Idős nagymamámmal álmodtam – már sok éve elhunyt -, egy szép helyen sétáltunk és ő: állapotos volt! Akikkel találkoztunk, mind nagyon kedvesek voltak és ajándékokat hoztak neki, én pedig boldogan dicsekedtem mindenkinek, hogy a nagyi gyereket vár… Ez az álom alaposan elgondolkodtatott. Miért álmodok én ilyet, hiszen ez nyilvánvalóan lehetetlen?! Aztán olyan felismerésre jutottam, ami teljesen felvillanyozott.

Bővebben...

666 – az emberi szám

Kategória: Eheti
Megjelent: 2017. április 10. hétfő

Van a Jelenések könyvében egy (valójában több) passzus, amit ma egyre inkább a totális kontrollal tudunk összefüggésbe hozni. Ami egykor egy költői kép volt – és minden műkedvelő sátánista számára nagyszerű szimbólum -, az a technikai civilizáció következtében megvalósult álom és rémálom. Érdemes tehát közelebbről is megvizsgálni a szöveget, és lecsillapítva félelmeinket, szembe nézni azzal, mit is mond valójában a szöveg.

Bővebben...

Jegyzetlapok

Kategória: Eheti
Megjelent: 2017. április 03. hétfő

A három egymást követő pápa ugyanazt mondja. Csakhogy! II. János Pál pápánál mondhattuk, hogy ő egy nagy szent, egy óriás közöttünk, ki tudná őt követni? És felmentettük magunkat. XVI. Benedek pápa hatalmas teológus, hozzá képest is porszemek vagyunk, nem tudjuk mi utána csinálni… De Ferenc pápa? Ő olyan, mint mi. Amikor a napi cselekedetek „aprópénzére” váltja elődei tanításainak nagy igazságát, szembesülünk azzal, hogy nekünk is ezt és így kellene tennünk – csak épp nem akarjuk! Mivel ezt elismernünk lehetetlen, a pápáról szedjük le (szó szerint) a keresztvizet…

Bővebben...

Az 55. évfordulóra

Kategória: Eheti
Megjelent: 2017. március 27. hétfő

Galgóczy Erzsébet, hazánk nagy engesztelője, stigmatizált, szentéletű lánya ezelőtt 55 évvel, 1962. március 27-én hunyt el. A mai napon rá emlékezve osztjuk meg misztikus életének nagy csodáját, a Szűzanya naponkénti látogatását és általa az Oltáriszentség naponkénti, gyakori vételét.

Bővebben...

Európa összeomlásának szellemi gyökere – és ellenszere

Kategória: Eheti
Megjelent: 2017. március 20. hétfő

A nemrég megtartott budapesti konferencián Damian Stayne feltette a kérdést, az elmúlt években vajon miért változott meg és vált válságossá Európa állapota? Nagy Britannia kiválása (Brexit), a szélsőséges pártok előretörése, a muzulmán áradat – sorolhatjuk azokat a dolgokat, amelyek néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlennek tűntek volna. Billy Graham, amerikai evangelista lányának is hasonló kérdést tettek fel, csak az USA-ról 2009-ben, egy ártatlan kislány iskolai lelövése kapcsán. Mindketten hasonló választ adtak.

Bővebben...

Vesztes-vesztes játszma

Kategória: Eheti
Megjelent: 2017. március 06. hétfő

Nagyon örültem, amikor meghallottam, hogy a Mindenki című rövidfilm Oscar-díjat nyert, és alig vártam, hogy láthassam. Aztán megnéztem – és elszomorodtam. Nem azért, mintha rossz film lenne, a gyerekek például olyan természetesen játszanak a kamera előtt, hogy elcsodálkoztam. De amit bemutat a film, és ahogy félreérti önmagát, az megmutatja, milyen lent is van ez az ország és milyen rossz, ha a tézisekben gondolkodunk emberek helyett.

Bővebben...

„Nagy esőzések idején” – prófécia nagyböjt idején

Kategória: Eheti
Megjelent: 2017. március 13. hétfő

Akik Istennel élő, eleven kapcsolatban élnek, azok tudják, hogy Ő valamilyen módon mindig közölni akarja magát velünk. Megérint, és hirtelen személyessé válik egy szentírási ige. Egy társasági szituáció megvilágosító erejűvé válik. Imádság közben kapunk lelki sugallatot, esetleg Isten gondviselő szeretetére csodálkozunk rá életünkben… Most egy, a hétfői közösségünkbe járó, élő hitű asszony testvérünk kapott - 2017. március 9. csütörtökön - egy olyan prófétai sugallatot, tanítást imádság közben, amit jónak tartok közzé tenni.

Bővebben...

Jézussal a pusztában

Kategória: Eheti
Megjelent: 2017. február 27. hétfő

Keresztelő János megkereszteli Jézust a Jordán vizében. Amikor a Messiás feljön a víz alól, leszáll rá a Szentlélek egy hatalmas személyes megerősítéssel – „Te vagy az én szeretett fiam” -, majd rögtön kiragadja Őt a pusztába. 40 napja van Jézusnak arra, hogy átgondolja radikálisan megváltozó életét. Eddig elrejtettségben, ezután nyilvánosan. Eddig ácsként, ezután erővel és hatalommal felkent tanítóként és prófétaként. 40 nap a pusztában, ahol vadállatok között él, angyalok szolgálnak neki és megkísérti a sátán. Mi pedig ott vagyunk vele – pontosabban, Ő van velünk…

Bővebben...