Koronavírus, Leonardo Da Vinci és a józanság lelke

Kategória: Eheti
Megjelent: 2020. február 17. hétfő

Pál apostol azt írja Timóteusnak, hogy „nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.”  (2Tim 1,7) Erre a józanságra pedig nagy szükségünk lenne. Most egy esemény – koronavírus járvány -, és egy ember – Leonardo -, esetén szeretném ezt illusztrálni.

Bővebben...

Nézzünk szembe az igazsággal

Kategória: Eheti
Megjelent: 2020. február 10. hétfő

Szeretjük azt hallani, hogy az Isten szeret minket – és ez igaz -, de azt már nem szeretjük hallani, hogy attól, hogy az Isten szeret minket, még elkárhozhatunk – pedig ez is igaz. Jézus nagyon súlyos szavakat mondott az ítéletről, a kárhozatba vezető széles útról, a megbocsáthatatlan bűnről és Isten haragjáról – most akkor szeret minket az Isten, vagy nem?

Bővebben...

Újjászületés

Kategória: Eheti
Megjelent: 2020. február 03. hétfő

A bűnbánat és megtérés meghirdetése nem öncél. Amikor Keresztelő János bűnbánatot hirdet, nem az a célja, hogy lelkiismeret-furdalást ébresszen – ez csak eszköz -, vagy hogy kínozza az embereket, esetleg ilyen módon nyerjen befolyást felettük. János célja a Messiás útjának előkészítése, hogy az emberek az újjászülethessenek Isten országába. De hogyan lehetséges ez?

Bővebben...

Megtérési tapasztalatok

Kategória: Eheti
Megjelent: 2020. január 27. hétfő

A Szentírásban a megtérésre való felhívás elhangzik úgy is, hogy tartsunk bűnbánatot és úgy is, hogy változtassuk meg gondolkodásmódunkat, újuljunk meg, forduljunk vissza Isten felé, illetve szülessünk újjá. Ez azt is jelzi, hogy megtérni többféleképp is lehet – most erre mutatunk néhány példát.

Bővebben...

Mi a helyzet a bűntudattal?

Kategória: Eheti
Megjelent: 2020. január 20. hétfő

Keresztelő János bűnbánatot hirdet, Jézus Krisztus bűnbánatot hirdet, Péter apostol bűnbánatot hirdet, mert szerintük így lehet felszabadulni a bűn uralma alól. A modern világ szerint épp ellenkezőleg, a bűn fogalmától kell megszabadulni, mert a bűntudat megnyomorítja az embert és megakadályozza, hogy felszabadult életet éljen.

Bővebben...

Az Örömhír kezdete

Kategória: Eheti
Megjelent: 2020. január 13. hétfő

Ha örömöt akarunk szerezni valakinek, nem szoktuk azzal kezdeni, hogy a hibáiról beszélünk. Úgy tűnik azonban, mintha Isten nem értene velünk egyet ebben a dologban, szerinte az Örömhírt a bűnbánattal kell kezdeni… Mielőtt rátérnénk arra, mit is jelent a bűnbánat-tartás, megtérés, érdemes erről a vallások között egyedülálló módszerről és követelésről beszélni néhány szót.

Bővebben...

A jövő vallása

Kategória: Eheti
Megjelent: 2020. január 06. hétfő

A szentté avatott Newman bíboros szerint a jövő vallása a kereszténység lesz – de ezt nem történelmi vagy társadalmi okok miatt mondta! Pedig az ő életében, a 19. század végére a Brit Birodalom hatalma csúcsán állt, s általában is a „fehér ember civilizációja” a Föld 85%-át tartotta befolyása alatt. Általános volt az a felfogás, hogy ez a kulturális felsőbbrendűség miatt lehetséges - aztán jött a 20. század, és Európa kollektív öngyilkossága a két világháborúval…

Bővebben...

Néhány lelki tapasztalat

Kategória: Eheti
Megjelent: 2019. december 30. hétfő

Gondolom, hogy mindannyiunknak, akik imádkozunk, és keressük Isten akaratát, néha vannak olyan lelki tapasztalataink, amelyekről tudjuk, hogy Istentől származnak. Egy álom, ami nem hagy nyugodni, egy szentírási ige, ami szíven üt, egy sugallat, egy társunk néhány szava… most néhány ilyen tapasztalatomat írom le az elmúlt időszakból, tanúságul.

Bővebben...

A lelki erőről

Kategória: Eheti
Megjelent: 2019. december 16. hétfő

És a lelki erőtlenségről. Rögtön egy példa: Nem oly régóta történik, s még hasznos is, hogy gyerekek és felnőttek vizes palackot hordanak magukkal, amibe csapvizet töltenek - így egy liter víz századrészébe kerül, mintha boltba vennék, és műanyag hulladék se keletkezik. Hasznos kezdeményezés ez, a gyakorlat azonban magával hozott egy lelki erőt romboló tendenciát is…

Bővebben...

Ahogy mi karácsonyozunk

Kategória: Eheti
Megjelent: 2019. december 23. hétfő

Kövezzenek meg, én szeretek ajándékot kapni is, adni is. Megértem, ha valaki ajándékokért mászkál a boltokban, mert én is azt teszem. Hiszen a háromkirályoknak is be kellett valahol szerezni a tömjént és mirrhát! Persze, nekem biztos az ajándékozás a szeretetnyelvem, hát ezen beszélek. Ezen szólt Isten is, amikor nekünk ajándékozta Fiát, bár igaz, hogy az nem a műanyag világítós Jézuska volt...

Bővebben...

A legnagyobb Ismeretlen

Kategória: Eheti
Megjelent: 2019. december 09. hétfő

Okos emberek szerint a megismerés és feldolgozás útja az ismeretlentől az ismertig néhány egyszerű lépésben összefoglalható.  Kezdetben van az „ismeretlen”, aminek a létéről sem tudunk (azaz ismeretlen az ismeretlen), majd megértjük, hogy van valami, amit még nem ismerünk (ismert ismeretlen), és a megismerő, feldolgozó folyamat során az ismeretlen ismertté válik (ismert ismert). Nem bonyolítom tovább: a legnagyobb ismeretlen Isten, aki ismertté tette magát előttünk…

Bővebben...