Személyes és országos bűnlista

Kategória: Eheti
Megjelent: 2020. március 09. hétfő

Isten kegyelmei bőségesen áradnak ránk. Ha nem akarunk olyanok lenni, mint egy nokedliszaggató, tele lyukakkal, amiken keresztül a kegyelem elfolyik, bűnbánatot kell tartanunk személyesen, de közösségileg is. Itt egy rövid, szubjektív bűnlista, a hét főbűnt alapul véve:

A kegyelem megsokszorozása

Kategória: Eheti
Megjelent: 2020. március 02. hétfő

Kegyelmi időben vagyunk, közeledik az Eucharisztikus Kongresszus is, és rengeteg nagyon jó keresztény program van most hazánkban. Isten kiárasztja ránk áldásait, kegyelmeit, amit megsokszorozhatunk és százszoros termést hozhatunk. Mit kell tennünk, hogy ez megtörténjen?

Cigány vagyok

Kategória: Eheti
Megjelent: 2020. február 24. hétfő

Amikor meghallottam, hogy milyen kérdések lehetnek az új „nemzeti konzultáció” kérdőívén, arra gondoltam, hogy kiteszek magamról egy fotót, azzal az aláírással, hogy „cigány vagyok”. Aztán láttam, hogy beindul valamilyen társadalmi immun-reakció, pedagógusok, pszichológusok, szociológusok, komoly emberek tiltakoznak – de azt gondolom, hogy nekünk, keresztényeknek nagyon fontos ehhez még egy szempontot hozzá tennünk, nehogy úgy járjunk, mint hazánk az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszus után.

Koronavírus, Leonardo Da Vinci és a józanság lelke

Kategória: Eheti
Megjelent: 2020. február 17. hétfő

Pál apostol azt írja Timóteusnak, hogy „nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.”  (2Tim 1,7) Erre a józanságra pedig nagy szükségünk lenne. Most egy esemény – koronavírus járvány -, és egy ember – Leonardo -, esetén szeretném ezt illusztrálni.

Nézzünk szembe az igazsággal

Kategória: Eheti
Megjelent: 2020. február 10. hétfő

Szeretjük azt hallani, hogy az Isten szeret minket – és ez igaz -, de azt már nem szeretjük hallani, hogy attól, hogy az Isten szeret minket, még elkárhozhatunk – pedig ez is igaz. Jézus nagyon súlyos szavakat mondott az ítéletről, a kárhozatba vezető széles útról, a megbocsáthatatlan bűnről és Isten haragjáról – most akkor szeret minket az Isten, vagy nem?

Újjászületés

Kategória: Eheti
Megjelent: 2020. február 03. hétfő

A bűnbánat és megtérés meghirdetése nem öncél. Amikor Keresztelő János bűnbánatot hirdet, nem az a célja, hogy lelkiismeret-furdalást ébresszen – ez csak eszköz -, vagy hogy kínozza az embereket, esetleg ilyen módon nyerjen befolyást felettük. János célja a Messiás útjának előkészítése, hogy az emberek az újjászülethessenek Isten országába. De hogyan lehetséges ez?

Megtérési tapasztalatok

Kategória: Eheti
Megjelent: 2020. január 27. hétfő

A Szentírásban a megtérésre való felhívás elhangzik úgy is, hogy tartsunk bűnbánatot és úgy is, hogy változtassuk meg gondolkodásmódunkat, újuljunk meg, forduljunk vissza Isten felé, illetve szülessünk újjá. Ez azt is jelzi, hogy megtérni többféleképp is lehet – most erre mutatunk néhány példát.

Mi a helyzet a bűntudattal?

Kategória: Eheti
Megjelent: 2020. január 20. hétfő

Keresztelő János bűnbánatot hirdet, Jézus Krisztus bűnbánatot hirdet, Péter apostol bűnbánatot hirdet, mert szerintük így lehet felszabadulni a bűn uralma alól. A modern világ szerint épp ellenkezőleg, a bűn fogalmától kell megszabadulni, mert a bűntudat megnyomorítja az embert és megakadályozza, hogy felszabadult életet éljen.

A jövő vallása

Kategória: Eheti
Megjelent: 2020. január 06. hétfő

A szentté avatott Newman bíboros szerint a jövő vallása a kereszténység lesz – de ezt nem történelmi vagy társadalmi okok miatt mondta! Pedig az ő életében, a 19. század végére a Brit Birodalom hatalma csúcsán állt, s általában is a „fehér ember civilizációja” a Föld 85%-át tartotta befolyása alatt. Általános volt az a felfogás, hogy ez a kulturális felsőbbrendűség miatt lehetséges - aztán jött a 20. század, és Európa kollektív öngyilkossága a két világháborúval…

Az Örömhír kezdete

Kategória: Eheti
Megjelent: 2020. január 13. hétfő

Ha örömöt akarunk szerezni valakinek, nem szoktuk azzal kezdeni, hogy a hibáiról beszélünk. Úgy tűnik azonban, mintha Isten nem értene velünk egyet ebben a dologban, szerinte az Örömhírt a bűnbánattal kell kezdeni… Mielőtt rátérnénk arra, mit is jelent a bűnbánat-tartás, megtérés, érdemes erről a vallások között egyedülálló módszerről és követelésről beszélni néhány szót.

Néhány lelki tapasztalat

Kategória: Eheti
Megjelent: 2019. december 30. hétfő

Gondolom, hogy mindannyiunknak, akik imádkozunk, és keressük Isten akaratát, néha vannak olyan lelki tapasztalataink, amelyekről tudjuk, hogy Istentől származnak. Egy álom, ami nem hagy nyugodni, egy szentírási ige, ami szíven üt, egy sugallat, egy társunk néhány szava… most néhány ilyen tapasztalatomat írom le az elmúlt időszakból, tanúságul.