Jézus bátorít és figyelmeztet

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. november 20. szerda

"Mindenkinek, akinek van, még adnak, hogy bővelkedjék. Attól azonban, akinek nincs, még azt is elveszik, amije van." (Lk 19,11–28)
Bátran használjuk képességeinket és nagylelkűen bánjunk anyagi és lelki javainkkal, Isten dicsőségére és az emberek javára.
A félelemtől, szorongástól és szűkkeblűségtől ments meg Uram, minket! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Ez Isten akarata

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. november 19. kedd

"Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért." (Lk 6,27–38)
Ha hazánk templomaiban így imádkoznának, más lenne ez az ország.
Teljes szívemből megbocsátok mindenkinek, kérlek Uram, áldd meg őket! Ámen.  (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Mit szeretnél?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. november 18. hétfő

"Amikor odaért, megkérdezte: Mit akarsz, mit tegyek veled?” (Lk 18,35–43)
Jézus kíváncsi a véleményünkre és velünk együtt dönt minden minket érintő dologban...
Istenem, te tapintatos és figyelmes vagy, segíts, hogy példádat követve mi is azok legyünk másokkal! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Lehorgonyozva Krisztusban

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. november 17. vasárnap

"Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.” (Lk 21,5–19)
A világ jobbra-balra ingat - Jézus a horgony, ami megtart és megóv a sodródástól.
Köszönöm Uram, hogy megmentettél minket, és megőrzöl az örök életre! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Hit nélkül lehetetlen

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. november 16. szombat

"Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?” (Lk 18,1–8)
A hit emeli életünket a láthatóból a láthatatlan felé...
Hiszek Uram, segíts az én hitetlenségemen! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Ha elveszíted, megnyered

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. november 15. péntek

"Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti, megmenti azt az (örök) életre." (Lk 17,26–37)
Önzés vagy önzetlenség, elzárkózás vagy közösség, gyűlölet vagy szeretet...
Segíts Uram, hogy szeretetből oda tudjuk ajándékozni életünket Neked és embertársainknak! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Hol van Isten országa?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. november 14. csütörtök

„Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet azt mondani: Nézd itt van, vagy amott! Isten országa köztetek van.” (Lk 17,20–25)
Isten szeretetközösségében mutatkozik meg az Ország.
Köszönöm Uram, hogy szeretsz minket, és így mi is szerethetünk Téged és egymást! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A hit hatalma

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. november 13. szerda

„Kelj fel és menj! Hited meggyógyított téged.” (Lk 17,11–19)
Istenbe vetett hitünk és bizalmunk Jézust cselekvésre indítja és a lehetetlen is lehetségessé válik.
Hiszek Uram, segíts az én hitetlenségemen! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Hit, amely cselekedetekhez vezet

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. november 11. hétfő

"Az apostolok kérték az Urat: Növeld bennünk a hitet.” (Lk 17,1–6)
A hit kegyelmi ajándék is, amely növekedhet, hogy teljesebbé legyünk Istenben.
Növeld hitünket Uram, hogy tetteink mindig tetszésedre találjunk! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Minden időben...

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. november 12. kedd

"Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz..." (Lk 17,7–10)
Abban az időben és ebben az időben is Jézus szól és tanít és elmélyít és megerősít...
Köszönöm Uram, hogy nem fáradsz bele tanításunkba, életed új és új meglepetéseket tartogat nekünk! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Az élet Istene

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. november 10. vasárnap

"Az Isten nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki neki él.” (Lk 20,27–38)
Isten életet ad és örök életet.
Magadnak teremtettél minket Uram, és nyugtalan a szívünk, míg benned meg nem nyugszik! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult