Boldogok vagytok...

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. június 08. hétfő

„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa." (Mt 5,1–12)
Lélekben szegényedünk, hogy Isten "beférjen" a lelkünkbe...
Igen Uram, a Te szereteted többet ér mindennél! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Isten ajánlata az örök életre

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. június 07. vasárnap

"Aki hisz Jézusban, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában." (Jn 3,16–18)
Jézus Krisztus életében mutatta meg Isten irgalmas szeretetének teljességét - aki elfogadja, az élni fog...
Köszönöm Uram, hogy szeretsz, és megtartasz minket! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Mit adsz Istennek?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. június 06. szombat

„Bizony, mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe.” (Mk 12,38–44)
A szegény özvegy mindenét Istennek adta - mi vajon Istennek tudjuk-e adni magunkat egészen?
Tiéd vagyok Uram, és a Tiéd is akarok maradni, most és mindörökké! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Dávid Fia, Megváltó

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. június 05. péntek

"Ha tehát maga Dávid a Messiást Urának nevezi, akkor hogyan lehet az ő fia?” (Mk 12,35–37)
A názáreti Jézus a Krisztus, Dávid fia, a megtestesült Fiú, a Szentháromság második személye, később született, de előbb volt...
Köszönöm Uram, hogy eljöttél közénk és kiváltottál minket a bűn uralma alól! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Az Oltáriszentség alapítása

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. június 04. csütörtök

„Ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.” (Lk 22,14–20)
Jézus mondja, mégsem hisznek neki...
Igen Uram, hisszük, hogy valóságosan jelen vagy az Oltáriszentségben! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A helyes ismeretről

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. június 03. szerda

"Jézus azt felelte nekik: Nyilván azért tévedtek, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát!" (Mk 12,18–27)
Mennyi mindent tudhatnánk és megérthetnénk, ha Istenre figyelnénk!
Jöjj Szentlélek, értelem és tudomány, bölcsesség és jótanács lelke, növeld bennünk a helyes ismeretet! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Adó Istennek

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. június 02. kedd

„Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené!” (Mk 12,13–17)
Adózni ugyan adózunk a világnak, de megadjuk-e Istennek is, ami az övé?
Tiéd vagyok Uram, és a Tiéd is akarok maradni! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Közösségben Máriával

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. június 01. hétfő

"Jézus a kereszten így szólt anyjához: Asszony, íme, a te fiad! Azután a tanítványhoz szólt: Íme, a te anyád! Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány." (Jn 19,25–27)
Élet és sorsközösségben vagyunk Máriával, Jézus Anyjával.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes... Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Jöjj Szentlélek, nyisd meg a szívünk

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. május 30. szombat

"Jézus még sok mást is cselekedett. Ha egyenként mind megírnák, azt hiszem, az egész világ sem tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene." (Jn 21,20–25)
Az egész világ nem, de a szívünk mégis be tudja fogadni Jézust
Jöjj Szentlélek, nyisd meg a szívünk Jézus Krisztus valóságára! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Krisztus küldetésében járni a Szentlélekkel

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. május 31. vasárnap

„Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: Vegyétek a Szentlelket!" (Jn 20,19-23)
Jézus meghív, megadja a segítséget, a Szentlelket, és munkába küld...
Jöjj Szentlélek, Krisztus Lelke, tégy küldöttekké minket! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Jézus kérdése hozzánk

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. május 29. péntek

'Jézus harmadszor is megkérdezte tőle: Simon, János fia, szeretsz engem?” (Jn 21,15–19)
Jézus nem szűnik meg vágyódni a szeretetünk után.
Uram, Te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult