Jézus családjában lenni

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. július 13. szombat

"Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van." (Mt 10,24–33)
Milyen csodálatos ígéret! Jézus még az ítélet napján is megvall és a családjához tartozónak ismer el engem, ha én hajlandó vagyok hozzá tartozni...
Igen Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, Megváltónk vagy! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Bárányok és farkasok

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. július 12. péntek

"Íme, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek mint a galambok!" (Mt 10,16–23)
A világ sötétsége szembeszáll Krisztus világosságával. Jézus azonban győzött a gonoszság minden ereje felett...
Drága Istenünk, adj nekünk erőt, bátorságot, bölcsességet és szeíséget, hogy minden körülmények között ki tudjunk tartani melletted! Ámen.   (S)
---
Minden nap megkaphatod a mobilodra az aznapi üzenetet: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Isten nagylelkű ajánlata

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. július 11. csütörtök

"Sőt mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyját, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet.” (Mt 19,27–29)
Ki tudna ennél többet, ennél jobbat ajánlani?
Köszönöm Jézus, hogy hozzád tartozhatunk! Ámen.   (S)
Minden nap megkaphatod a mobilodra az aznapi üzenetet: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Hatalom a gonosz felett

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. július 10. szerda

"Jézus odahívta magához tizenkét tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget." (Mt 10,1–7)
A gonoszság természetfeletti ereje élő és ható, de Isten erejével győzedelmeskedhetünk felette.
Adj erőt Uram, gyenge vagyok, nélküled élni nem tudok! Ámen.   (S)

Megesett rajtuk a szíve

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. július 09. kedd

"Amikor látta a népsokaságot, megesett rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora." (Mt 9,32–38)
Jézus irgalmas szíve mindig megindul az emberek nehéz sorsán, és minket is arra hív, hogy segítsünk...
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te Szent Szeíved szerint! Ámen.   (S)

Hit és bizalom

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. július 08. hétfő

"Jézus erre megfordult, ránézett, és így szólt: Bízzál, leányom! Hited meggyógyított téged.” (Mt 9,18–26)
Ha hittel és bizalommal közeledünk Jézushoz, mindig nyitott szívre találunk.
Drága Istenünk, kérlek növeld hitünket, hogy bizalommal tudjunk fordulni feléd és embertársaink felé! Ámen.   (S)

Megmentett emberként élni

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. július 07. vasárnap

"Mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek. Inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben.” (Lk 10,1–12.17–20)
Bűnöket elkövető, megváltott emberek vagyunk...
Köszönöm Uram, hogy kimentettél minket a halál torkából! Segíts, hogy méltón éljünk hivatásunkhoz! Ámen.   (S)

A Szentlélek új bora

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. július 06. szombat

"Új bort sem töltenek régi tömlőkbe: mert így kiszakadnak a tömlők, a bor kiömlik, és a tömlők is tönkremennek. Az új bor új tömlőkbe való; akkor mindkettő megmarad.” (Mt 9,14–17)
Begyakorolt, de elszürkült vallásosságunkat a mindig új Szentlélek felfrissíti és élettel tölti meg.
Életem Tiéd, én átadom Neked, minden percemet, ezután Veled kezdem el! Ámen.   (S)

Hitük láttára

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. július 04. csütörtök

"Hitük láttára Jézus így szólt a bénához: Bízzál fiam! Bocsánatot nyernek bűneid!” (Mt 9,1–8)
Vajon Krisztus elé visszük hitben, bizalomban és szeretetben embertársainkat, egyházunkat és hazánkat?
Drága Jézusom! Add, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Suzeretet földje! Ámen.   (S)

Irgalmasságot akarok

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. július 05. péntek

„Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot! Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.” (Mt 9,9–13)
Isten irgalmasságát szemlélve megértjük milyen messze távolodott a világ Istentől.
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te Szent Szíved szerint! Ámen.   (S)

Boldog, aki hisz

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. július 03. szerda

"Jézus ezt mondta neki: Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!" (Lk 1,39–56)
Tamás belső gyötrődésére Jézus válaszol és látható jelenlétével ajándékozza meg apostolát.
Drága Istenünk, növeld bennünk a hitet és segíts, hogy egészen a Tiéd legyünk! Ámen.   (S)