Botrányos Szeretet

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. augusztus 19. szerda

"Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok?” (Mt 20,1–16a)
Isten szeretete túlnyúlik az emberi igazságérzeten, az Irgalom mélységéig és magasságáig.
Jöjj Szentlélek, Szeretet Lelke, taníts szeretni minket! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Áldozat és ajándék

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. augusztus 18. kedd

"Sőt mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyját, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, és az utolsókból elsők.” (Mt 19,23–30)
Jézust követni áldozatokkal jár ugyan, mégis a legjobb döntés, amit meghozhatunk...
Adj erőt Uram, gyenge vagyok, nélküled élni nem tudok... ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Az Isten jó

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. augusztus 17. hétfő

"Csak egyedül Isten a jó. Ha pedig el akarsz jutni az életre, tartsd meg a parancsokat!” (Mt 19,16–22)
A parancsok pedig Isten és a felebarát szeretetéről szólnak, azt segítik.
Kérlek Uram, adj a Te jóságodból, hogy én is jó lehessek és jót tehessek! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Legyen úgy!

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. augusztus 16. vasárnap

„Asszony! Nagy a te hited! Legyen úgy, amint szeretnéd!”  (Mt 15,21–28)
Kitartóan kérünk, és kapunk, keresünk és találunk, zörgetünk és ajtót nyitnak nekünk...
Köszönöm Uram, hogy nem fordulsz el tőlünk, hanem meghallgatod imáinkat! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Máriával együtt...

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. augusztus 15. szombat

„Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék..." (Lk 1,39-56)
Máriával együtt dicsérjük az Urat...
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled... ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A hűségről

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. augusztus 14. péntek

„Mózes a keményszívűségetek miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de kezdetben nem így volt." (Mt 19,3–12)
Ha engedjük, hogy a Szeretet meglágyítsa a szívünket, hűségesek tudunk maradni és kitartunk...
Adj erőt Uram, gyenge vagyok, nélküled élni nem tudok. Kérlek segíts... ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Isten irgalmas szeretetének viszonzása

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. augusztus 13. csütörtök

„Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer? Jézus így felelt: Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer." (Mt 18,21–19,1)
Isten megbocsátott nekünk, nekünk is meg kell bocsátanunk embertársainknak...
Irgalmas Istenünk jóságát mindörökké éneklem. Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Az egyetértés erejéről

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. augusztus 12. szerda

"Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól." (Mt 18,15–20)
A szívbéli közösség mindent ki tud esdeni Istentől.
Istenem, teljes szívemből megbocsátok mindenkinek, hogy kiengesztelődhessek veled és embertársaimmal! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A Szeretet útján

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. augusztus 10. hétfő

"Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre." (Jn 12,24–26)
Az önigazultság és önszeretet terméketlen, az Isten- és emberszeretet termékeny és örök.
Segíts Uram, hogy mindig a Szeretet útján tudjak járni! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Gyermeki lelkülettel

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. augusztus 11. kedd

"Aki tehát olyan kicsinnyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában." (Mt 18,1–5.10.12–14)
A világ gyerekessé (infantilissé) tesz, Isten viszont gyermekévé fogad.
Tiszta szívet teremts bennem, ó Istenem! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Miért kételkednél?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. augusztus 09. vasárnap

"Péter felkiáltott: Ments meg, Uram! Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá: Te kicsinyhitű, miért kételkedtél?” (Mt 14,22–33)
Nem szabad kételkednünk Isten szeretetében...
Köszönöm Uram, hogy mindig velünk vagy, mert szeretsz minket! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult