Irgalmas Atyánk és mi

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 31. vasárnap

"A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. „Ez szóba áll bűnösökkel, sőt eszik is velük” – mondták." (Lk 15,1–3.11–32)
Jézus válasza a tékozló fiúról szóló példabeszéd. Isten irgalmas Atyánk, Ő keres minket és fut elénk, bűnösök elé, hogy magához ölelhessen minket. Nekünk is ezt kell tennnünk embertársainkkal...
Irgalmas Atyánk, ölelj át minket, bűnös gyermekeket, hogy megtapasztalhassuk szeretetedet! Ámen.   (S)

Milyen a lelki állapotod?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 30. szombat

"Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt felmagasztalják.” (Lk 18,9–14)
Az ember eredeti természete a szelídség és a szeretet volt, a bűn azonban gőgössé és önteltté tett minket.
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te Szent Szíved szerint! Ámen.   (S)

Melyik az első?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 29. péntek

"Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól: Melyik az első a parancsok közül?” (Mk 12,28–34b)
Jézus válasza a tökéletes Isten- és tökéletes emberszeretet: szeresd! Bárcsak az én életemben is ez lenne az első helyen!
Drága Jézus, taníts minket szeretni és segíts, hogy mi is oda tudjuk ajándékozni az életünket Istennek és embertársainknak! Ámen.   (S)

Összeomlás és megújulás

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 28. csütörtök

Minden önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik." (Lk 11,14–23)
Mi pedig telve vagyunk viszállyal, ellenségeskedéssel, kirekesztéssel és kiátkozással - hová vezet mindez?
Drága Istenünk, Te tudod, milyen nagy veszélyben van egyházunk és hazánk - kérlek segíts, hogy egymással kiengesztelődve, nagylelkű, tiszta és szeretetteli életet élhessünk, a Te dicsőségedre és az emberek javára! Ámen.   (S)

A törvény tökéletessé tétele

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 27. szerda

Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni." (Mt 5,17–19)
A törvény tökéletessége az önfeláldozó szeretet. Az Isten Szeretet, a törvények értelme csak Szeretetben érthető és valósítható meg. 
Drága Isteünk! Járj át minket a Szeretet Lelkével, hogy tökéletessé lehessünk, amint azt Te kívánod tőlünk! Ámen.   (S)

Megbocsátani mindenkinek

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 26. kedd

Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?” Jézus így felelt: „Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer!" (Mt 18,21–35)
Isten az Irgalom és a Szeretet, aki megbocsátja a bűnöket és önmagát adta értünk. Ha hozzá akarunk tartozni, nekünk is ezt kell tennünk...
Istenem, most tiszta szívből megbocsátok mindenkinek, aki valaha is vétett ellenem: Kérlek segís, hogy a jövőben is ezt tudjam tenni! Ámen.   (S)

Legyen!

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 25. hétfő

Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint.” (Lk 1,26–38)
Az Isten akaratának való engedelmesség a lehetetlent is lehetségessé teszi, megváltoztatja a történelmet és a világ sorsát.
Magasztaljuk Istent a Szűzanyával együtt a Magnificat-tal: "Magasztalja lelkem az én Uramat. Örvendezve élek, szárnyai alatt..."   (S)

Jézus figyelmeztetése 2.

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 24. vasárnap

"Idejárok három év óta, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki! Miért foglalja itt a helyet? De az így válaszolt: Uram, hagyd meg még az idén. Körülásom és megtrágyázom, hátha terem majd jövőre. Ha mégsem, akkor ivághatod" (Lk 13,1–9)
Az egykor, az ószövetség népének szóló figyelmeztetés most nekünk, az újstzövetség népének szól: ha bűnbánatot nem tartunk elveszünk mi is.
Tiszta szívet teremts bennünk Istenünk, az erős lelket újítsd meg bennünk! Ámen.   (s)

Jézus figyelmeztetése

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 22. péntek

"Ezért mondom nektek: Az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét.” (Mt 21,33–43; 45–46)
Jézus figyelmeztetése most nekünk szól. Hiába valljuk magunkat kereszténynek, ha tetteinkben pogányok maradunk, kívül maradunk az Országon.
Drága Jézus! Áraszd ki ránk Szentlelked, hogy a Te gondolataidat gondoljuk, a Te szavaidat szóljuk, a Te tetteidet cselekedjük, szívünk és életünk egészen a Tiéd legyen! Ámen.   (S)

Mi, tékozló fiak

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 23. szombat

"Felkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz..." (Lk 15,1–3.11–32)
Tékozló fiúk vagyunk és hazánk is gondatlanul és pazarlóan bánik a neki adott anyagi és lelki javakkal. Itt az ideje, hogy visszaforduljunk...
Az önző és önigazult élettől ments meg Uram, minket! Ámen.   (S)

Jézus tragédiája

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 21. csütörtök

"Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek.” (Lk 16,19–31)
Ez Jézus tragédiája: életét adta értünk, feltámadt a halálból, de sokaknak ez is kevés ahhoz, hogy higgyenek és így elkerüljék a "gyötrelmek helyét".
Drága Istenünk! Segíts, hogy úgy tudjunk tanúságot tenni az embereknek a Te szeretetedről és a megváltás művéről, hogy hitre jussanak és életük legxen Benned és bőségben legyen! Ámen.   (S)