Jézus figyelmeztetése 2.

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 24. vasárnap

"Idejárok három év óta, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki! Miért foglalja itt a helyet? De az így válaszolt: Uram, hagyd meg még az idén. Körülásom és megtrágyázom, hátha terem majd jövőre. Ha mégsem, akkor ivághatod" (Lk 13,1–9)
Az egykor, az ószövetség népének szóló figyelmeztetés most nekünk, az újstzövetség népének szól: ha bűnbánatot nem tartunk elveszünk mi is.
Tiszta szívet teremts bennünk Istenünk, az erős lelket újítsd meg bennünk! Ámen.   (s)

Mi, tékozló fiak

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 23. szombat

"Felkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz..." (Lk 15,1–3.11–32)
Tékozló fiúk vagyunk és hazánk is gondatlanul és pazarlóan bánik a neki adott anyagi és lelki javakkal. Itt az ideje, hogy visszaforduljunk...
Az önző és önigazult élettől ments meg Uram, minket! Ámen.   (S)

Jézus figyelmeztetése

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 22. péntek

"Ezért mondom nektek: Az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét.” (Mt 21,33–43; 45–46)
Jézus figyelmeztetése most nekünk szól. Hiába valljuk magunkat kereszténynek, ha tetteinkben pogányok maradunk, kívül maradunk az Országon.
Drága Jézus! Áraszd ki ránk Szentlelked, hogy a Te gondolataidat gondoljuk, a Te szavaidat szóljuk, a Te tetteidet cselekedjük, szívünk és életünk egészen a Tiéd legyen! Ámen.   (S)

Jézus tragédiája

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 21. csütörtök

"Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek.” (Lk 16,19–31)
Ez Jézus tragédiája: életét adta értünk, feltámadt a halálból, de sokaknak ez is kevés ahhoz, hogy higgyenek és így elkerüljék a "gyötrelmek helyét".
Drága Istenünk! Segíts, hogy úgy tudjunk tanúságot tenni az embereknek a Te szeretetedről és a megváltás művéről, hogy hitre jussanak és életük legxen Benned és bőségben legyen! Ámen.   (S)

A pogányság jele

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 20. szerda

Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető emberek: akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így legyen! (Mt 20,17–28)
A hatalmaskodás mindig a pogány lelkület jele. Óvakodjunk tőle, mint a tűztől!
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te Szent Szíved szerint! Ámen.   (S)

Megfoganni a Szentlélektől

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 19. kedd

József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fiad születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől!” ( Mt 1,16.18–21.24a)
Megtérésünk kezdete ez: megértjük, hogy bár bűnösök vagyunk, Jézus Krisztus kiváltott minket a halál karmából és Isten országának polgárává tett. Félelem helyett öröm és ujjongás töti el a szívünk...
Drága Istenünk! Foganj meg minket is a Szentlélektől és növekedj bennünk, hogy mi is elmondhassuk Pál apostollal együtt: "élek, de már nem én, hanem a Krisztus él bennem"! Ámen.   (S)

Isten irgalmas szeretetéről

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 18. hétfő

"„Legyetek irgalmasok, amint mennyei Atyátok is irgalmas. (...) Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.” (Lk 6,36–38)
Isten irgalma nélkül mindannyian odalent végeznénk. Jézus azoban emlékeztet a felelősségünkre: nem élhetünk vissza Isten szeretetével, mert az Irgalomban ott rejtezik az Igazság is.
Bocsásd meg Istenem, hogy olyan sokszor vagyok önző és szűkkeblű, és vezess engem a nagylelkű szeretet útján! Ámen.   (S)

Isten igazolása

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 17. vasárnap

"Míg imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehéren ragyogott. S íme két férfi beszélgetett vele: Mózes és Illés."  (Lk 9,28b–36)
Az átváltozás hegyén megjelenik a két addigi "elragadtatott": Mózes (törvény) és Illés (próféták), hogy a végső küzdelme előtt megerősítsék Jézust. Utána pedig az Atya hangja hallatszik: "Ez az én szeretett Fiam..."
Drága Istenünk! Erősíts meg minket is, hogy a Krisztus által mutatott úton tudjunk járni egész életünkben! Ámen.   (S)

A tisztító tűzről

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 15. péntek

"Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted." (Mt 5,20–26)
Isten a bíró, a börtön pedig a tisztítótűz, ami rettenetes hely. Itt kell a tisztulás útján járnunk - ahol még sokkal könnyebb -, hogy ettől megmenekülhessünk!
Drága Istenünk, add meg neünk a bűnbánat és megtérés ajándékát, a nagylelkű élet útján vezess minket! Ámen.   (S)

 

Legyetek tökéletesek, mint mennyei Atyátok

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 16. szombat

"Imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszakra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek." (Mt 5,43–48)
Jézus Krisztus tökéletességre hív minket, a Szeretet tökéletességére.
Adj erőt Uram, gyenge vagyok, nélküled élni nem tudok... Ámen.   (S)

Aranyszabály

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 14. csütörtök

"Amit tehát akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük! Ez ugyanis a mózesi törvény és a próféták tanítása.” (Mt 7,7–12)
Ha ezt a kriisztusi aranyszabályt betartanánk, egészen más lenne az élet a földön, egyházunkban és hazánkban, családunkban, és a szívünkben is béke és öröm lenne.
Uram, a testvéri szeretetre taníts meg minket! Ámen.   (S)