Jézus szavai és az Ítélet napja

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 15. szerda

"A tőlem hirdetett ige ítéli el őt az utolsó napon. Mert én nem magamtól beszéltem, hanem az Atya, aki küldött engem, hagyta meg nekem, hogy mit mondjak és mit hirdessek." (Jn 12,44–50)
Nagyon komolyan kell vennünk Jézus szavait, mert azok Isten szavai, az egész világmindenség tartóoszlopai...
Ó Uram, a Te igéd lámpás, utamon a fényforrás! Ámen.   (S)

Az Atya és a Fiú

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 14. kedd

"Én és az Atya egy vagyunk.” (Jn 10,22–30)
Igen, Jézus Krisztus valóban tökéletesen Isten és tökéletesen ember, ezért mindenben megért és mindenben segíteni tud minket.
Jézus Krisztus, élő Isten Fia, könyörülj rajtam bűnösön! Ámen.   (S)

Pásztor vagy béres?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 13. hétfő

"A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai, otthagyja a juhokat, és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas." (Jn 10,11–18)
Nem a kinevezés teszi a pásztort pásztorrá, hanem a szolgálat. A bérest pedig felismerni arról, amivel kifizették...
Uram, bocsáss mweg, hogy olyan sokszor csak megalkuvó béresek vagyunk, akik nem merik vállalni a krisztusi élet radikalitását! Ámen.   (S)

A Jó Pásztor

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 12. vasárnap

„Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem." (Jn 10,27–30)
Valóban Jézus a Jó pásztor, aki életét adta juhaiért, értünk...
Drága Jézus, vezess, védelmezz, pásztorolj, és add, hogy az Atya szeretete és hatalma, a Fiú bölcsessége és vágyódása, és a Szentlélek ereje és kegyelme töltsön el minket! Ámen.   (S)

Kihez mehetnénk?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 11. szombat

„Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak. Mi hittünk, és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje.” (Jn 6,60–69)
Péter megvallása ősmintája minden megvallásnak: Te agy a Megváltónk, nélküled semmik vagyunk...
Uam Jézus Krisztus, élő Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön! Ámen.   (S)

Valóban étel és ital

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 10. péntek

"Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van és én feltámasztom őt az utolsó napon. Az én testem ugyanis valóban étel és az én vérem valóban ital." (Jn 6,52–59)
Van-e elég hited, hogy hidd, Jézus jelen van az Oltáriszentségben?
Köszönöm Uram, hogy ilyen hatalmasan megajándékoztál minket! Ámen.   (S)

A világ életéért

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 09. csütörtök

"Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adni fogok, az én testem a világ életéért.” (Jn 6,44–51)
Jézus Krisztus az egész teremtett világ életéért adta életét: az emberekért, állatokért, növényekért, élő és élettelen anyagokért...
Drága Jézus! segíts, hogy a természeti világ összeomlása megálljon, és a Föld színe megújuljon! Ámen.   (S)

Uram, jövünk hozzád!

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 08. szerda

"Minden, amit a Atya nekem ad, hozzám jön. Aki tehát hozzám jön, nem utasítom el." (Jn 6,35–40)
Bárcsak a világ meghallaná Isten hívó szavát, hogy Isten megmenthessen minket!
Uram, jövök hozzád a nemzetért, hazánkért, egyházunkért és az egész világért - add meg nekünk az új Pünkösd ajándékát! Ámen.   (S)

Istennek az tetszik

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 06. hétfő

„Istennek az tetszik – válaszolta Jézus –, ha hisztek abban, akit küldött.” (Jn 6,22–29)
Hinni abban, amit Jézus mondott, és ezért megcselekedni azt, amit tanított - ez az életszentség útja.
Hiszek Uram, segíts az én hitetlenségemen! Ámen.   (S)

Az élet kenyere

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 07. kedd

„Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik sohasem.” (Jn 6,30–35)
Jézus Krisztus, aki valóságosan köztünk van Szentlelke által, aki valóságosan a miénk az Oltáriszentségben is.
Köszönöm Uram, hogy egészen az enyém vagy, hadd legyek én is egészen a Tiéd! Ámen.   (S)

Péter buzgósága

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 05. vasárnap

"Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét – mert neki volt vetkőzve –, és beugrott a vízbe." (Jn 21,1–19)
Szeretem Péternek ezt a buzgóságát. Felöltözik - mert az Úr elé megy -, aztán meg sem várja, hogy partot érjenek, rögtön siet Jézus elé...
Érted buzgó szívet adj nekem Istenem, és téged dicsőítő tetteket! Ámen.   (S)