A békesség Istenének kegyelme

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. június 09. vasárnap

"Aztán újra szólt hozzájuk: Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket." (Jn 20,19-23)
Jézus az életét ajándékozza nekünk, s ezzel együött a küldetését, hogy egészen az Atyáé legyünk.
Köszönöm Uram, hogy kilehelted ránk Szentlelkedet, hogy életünk legyen benned, és bőségben legyen! Ámen.   (S)

Szeretett tanítvány

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. június 08. szombat

"...utána jön az a tanítvány, akit Jézus szeretett..." (Jn 21,20–25)
János meri "szeretett tanítványnak" nevezni magát, ez az ő mennyei identitása. És mi merjük-e ezt vallani magunkról?
Hálát adunk neked Istenünk, hogy szeretsz, és tanítványodul fogadtál minket! Ámen.   (S)

Háromszori megvallás a gyógyulásért

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. június 07. péntek

"Majd harmadszor is megkérdezte tőle: Simon, János fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: Szeretsz engem?, és ezt válaszolta: Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!” (Jn 21,15–19)
Péter háromszori tagadása okozta lelki sebeket Jézus háromszori kérdéssel gyógyítja, és megerősíti tanítványát küldetésében.
A sebzett szívemet hadd adjam néked, ó Uram! Ámen.   (S)

A legtöbb, mi adható

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. június 06. csütörtök

"Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én is őbennük legyek." (Jn 17,20–26)
Jézus a legtöbbet és legjobbat akarja nekünk: a Mennyei Atya szeretetét és a velünk való teljes közösséget.
Drága Istenünk, ölelj át minket a Szeretet Lelkével, hogy egészen a Tiéd legyünk! Ámen.   (S)

Értünk szentelt Isten

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. június 05. szerda

"És értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban.” (Jn 17,11b–19)
Isten Fia értünk szenteli, azaz értünk egészen elkülöníti magát - ki foghatja fel ennek a szeretetnek teljes mélységét és magasságát?
Istenem segíts, hogy mi pedig szeretetből egészen neked tudjuk szentelni magunkat! Ámen.   (S)

Mi a feladatunk?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. június 04. kedd

"Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem." (Jn 17,1–11a)
Azzal dicsőítjük meg Istent, ha megtesszük mindazt, amit a Szeretet kér tőlünk.
Istenem segíts, hogy megértsük, mi a feledatunk itt a földön, és teljesíthessük akaratodat! Ámen.  (S)

Bízzatok!

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. június 03. hétfő

"Mindezt azért mondtam nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek; de bízzatok! Én legyőztem a világot.” (Jn 16,29–33)
Vajon éljük-e annyira a kereszténységünket, hogy az már a világ ellenállásával találkozzon?
Ments meg minket Uram a rossz kompromisszumoktól és a megalkuvásoktól, és add meg nekünk a Te békédet! Ámen.   (S)

Erő a magasból

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. június 02. vasárnap

"Én majd elküldöm nektek azt, amit Atyám ígért. Ti csak maradjatok a városban, amíg el nem tölt az erő benneteket a magasságból." (Lk 24, 46-53)

A türelmes és kitartó imádság mindig kiesdi a kegyelmet Istentől.

Jöjj Szentlélek a Te erőddel, hogy győzelmes életet élhessünk, Isten dicsőségére és az emberek javára! Ámen.   (S)

 

A mindig megmaradó öröm

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 31. péntek

"Most ti is szomorkodtok, de újra látlak majd titeket, a szívetek örülni fog, és örömötöket nem veszi el tőletek senki." (Jn 16, 20-23)
Az öröm a Szentlélek ajándéka és egyben gyümölcse. És milyen nagy szükségünk van rá ebben a szorongó és örömtelen világban!
Uram, benned öröm van és béke - köszönöm, hogy hozzád tartozhatom! Ámen.   (S)

Isten győzelme

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. június 01. szombat

"A világban megpróbáltatások érnek titeket, de bízzatok, én legyőztem a világot." (Jn 16,23-28)"

Bármilyen sötétségben vagyunk is, hinnünk és tudnunk kell, hogy Jézus már győzött, és ez a győzelem a miénk.

Köszönöm Uram, hogy benned győzelmes életet élhetek! Ámen.   (S)

Szomorúság és öröm

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 30. csütörtök

"Bizony, bizony, mondom nektek: Sírni fogtok és jajgatni, a világ pedig örül. Szomorkodni fogtok, de szomorúságtok örömre fordul.”  (Jn 16,16–20)
A világ a maga természetét követi, amikor Krisztus és a keresztények ellen fordul. Jézus azonban már győzött a keresztfán...
Drága Istenünk, segíts, hogy a Szentlélek örömében és békéjében tudjunk élni a nehézségek idején is! Ámen.   (S)