Hirdessétek az evangéliumot!

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 27. szombat

"Azután így szólt hozzájuk: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Mk 16,9–15)
Volt időszak, amikor a világ jött az egyházhoz, és ebbe az belekényelmesedett, elveszítette lendületét. Ma azonban a világ hallani sem akar rólunk és nem is fog, ha mi nem megyünk el, hogy hirdesük az Örömhírt.
Adj erőt Uram, gyenge vagyok, nélküled élni nem tudok! Ámen.   (S)

„Az Úr az!”

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 26. péntek

„Az Úr az!” Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét – mert neki volt vetkőzve –, és beugrott a vízbe." (Jn 21,1–14)
Bárcsak mi is ilyen buzgósággal és lendülettel igyekeznénk az Úr felé!
Drága Jézus, add, hogy a világ sodrában is felismerjem akaratodat, jelenlétedet és mindenkor kövesselek! Ámen.   (S)

Tanúnak lenni, tanúságot tenni

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 25. csütörtök

"Majd Jézus így folytatta: Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek.” (Lk 24,35–48)
Nagy ajándék és nagy feladat ez. Örömhírt mondunk, örüljetek!
Köszönjük Uram, hogy megkerestél és megtaláltál minket! Kérlek segíts, hogy a Szentlélek kegyelmével tudjunk mi is megszólítani másokat! Ámen.   (S)

Lángoló szív

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 24. szerda

"Akkor azt mondták egymásnak: Ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az írásokat?” (Lk 24,13–35)
Ugye lángolt a szívünk, amikor nekünk tanúságot tettek Jézusról, és ugye lángolt a szívünk, amikor mi tehettünk tanúságot róla?!
Istenünk, járj át minket Szentlelkeddel, hadd lángoljon a szívünk, és legyünk élő Szeretetlánggá! Ámen.   (S)

Jézus megszólít

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 23. kedd

"Jézus erre megszólította: Mária! Mária felkiáltott: Rabboni! – vagyis Mester." (Jn 20,11–18)
Jézus nevén szólította az elkeseredett Mária Magdolnát, ő pedig ráismert Mesterére. Isten minket is nevünkön szólít...
Add Uram, hogy Téged mindenkor felismerjelek és kövesselek, és mindenben megdicsőítselek! Ámen.   (S)

Ne féljetek!

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 22. hétfő

"Jézus így szólt hozzájuk: Ne féljetek!" (Mt 28,8-15)
A világ meg akar rémíteni minket, hogy ne merjünk krisztusiak lenni - de ugyan ki rémíthetné meg Krisztust, aki legyőzte a halált?
Adj erőt Uram, gyenge vagyok, nélküled élni nem tudok! Ámen.   (S)

Látta és hitt

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 21. vasárnap

"Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból." (Jn 20,1–9)
János apostol az üres sír láttán hitt. Nekünk kétezer év tanúságtétele áll rendelkezésünkre, hogy lássunk és higgyünk.
Igen Uram, Te vagy a feltámadás és az élet, az örök élet igéi nálad vannak! Ámen.   (S)

Nagyszombat, húsvét vigíliája

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 20. szombat

"Látni fogják azt, akit keresztülszúrtak." (Zak  12, 10; Jn 19, 37)

  (S)

Nem utánozni, hanem követni

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 18. csütörtök

"Ha tehát én, az Úr és Mester megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg.” (Jn 13,1–15)
Jézus példáját a szolgáló szeretetre nem utánozni, hanem követni (és folytatni) kell úgy, ahogy erre a saját életünkben lehetőség nyílik.
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te Szent Szíved szerint! Ámen.   (S)

"Én vagyok"

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 19. péntek

"Mikor Jézus azt mondta nekik: „Én vagyok”, meghátráltak és a földre estek." (Jn 18,1–19,42)
Jézus csak kimondja isteni nevét - "én vagyok -, és a katonák a földre esnek. De nem él hatalmával, mert elérkezett a végső óra és Ő be akarja tölteni küldetését...
Drága Istenem! Add, hogy akaratodat mindenkor felismerjem és teljesítsem, magamat egészen kiüresítsem és Veled egészen egyesüljek! Ámen.   (S)

Taníthatónak maradni

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 17. szerda

"Az Emberfia ugyan elmegy, amint megírták róla, de jaj annak, aki az Emberfiát elárulja! Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik!” (Mt 26,14–25)
Jézus még az utolsó vacsorán is figyelmezteti Júdást, mi lesz tetteinek következménye, de Júdás nem akar érteni a jó szóból...
Istenem segíts, hogy mindig tanítható maradjak és el tudjam engedni a saját kis igazságaimat a Te Igazságodárt! Ámen.   (S)