Élők és holtak

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. július 01. hétfő

Jézus azonban így válaszolt: „Kövess engem, és hagyd a holtakra, hogy eltemessék halottaikat!” (Mt 8, 18-22)
Isten országában van az élet teljessége, azon kívül ami élőnek látszik, az is haldoklik, vagy halott.
Jézus add, hogy hozzád tárjek, veled haljak, veled éljek! Ámen.   (S)

Önismeret nélkül lehetetlen

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. június 30. vasárnap

"Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az Emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem hogy megmentse.” (Lk 9,51–62)
Az önismeretben való előrehaladás előre visz minket az Isten-ismeretben is.
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te Szent Szíved szerint! Ámen.   (S)

Ki neked Jézus?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. június 29. szombat

„Hát ti, kinek tartotok engem?” (Mt 16,13–19)
Jézus ezt kérdezi tőlünk is, és nem csak szavainkkal, de tetteinkkel is jó választ kell adnunk...
Uram Jézus Krisztus, élő Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön! Ámen.   (S)

Hol vannak az igazak?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. június 28. péntek

"Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége megtérésre." (Lk 15, 3-7)
De hol vannak az igazak? Én bűnös vagyok és körülöttem is bűnösök élnek...
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te Szent Szíved szerint! Ámen.   (S)

A főparancs

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. június 27. csütörtök

„Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat." (Mt 22, 34-40)
Isten a Szeretet, az jár Isten útján, aki növekszik a szeretetben...
Jöjj Szentlélek, Szeretet Lelke, hadd lángoljunk az Isten iránti szeretettől, és tégy késszé minket egymást is szeretni! Ámen.  (S)

A Szeretet gyümölcsei

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. június 26. szerda

"Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt." (Mt 7,15–20)
A Szentlélek gyümölcsei pedig szeretet, öröm, türelem, békesség, kedvesség, jóság, szelídség, fegyelmezettség...
Istenünk, kérünk gyomlálj ki belőlünk minden rossz gyümölcsöt termő rossz gyökeret és vezess minket az élet útján! Ámen.   (S)

Egy egyszerű tanács

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. június 25. kedd

"Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik! Ez ugyanis a Törvény és a próféták tanítása." (Mt 7,6.12–14)
Milyen egyszerű tanács! Ha csak ezt betartanánk, béke és öröm lenne a földön.
Drága Istenem! Add, hogy a Te gondolataidat gondoljam, a Te szavaidat szóljam, a Te cselekedeteidet cselekedjem, szívem és életem a Tiéd legyen! Ámen.   (S)

János a neve

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. június 24. hétfő

Atyja írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá: „János a neve.” Erre mindnyájan meglepődtek. Neki pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve: szólni kezdett, és magasztalta Istent (Lk 1,57–66. 80)
A János név azt jelenti, Isten (Jahve) megkegyelmezett.
Magasztalunk Téged, ég és föld ura, mert könyörültél rajtunk és megmentettél minket! Ámen.   (S)

Aggódás és félelem nélkül

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. június 22. szombat

"Ne aggódjatok hát a holnap miatt! A holnap majd gondoskodik magáról! Elég a mának a maga baja." (Mt 6,24–34)
Jézus fel akarja szabadítani a szívünket a belső szabadságra és az Istennel való együttlét örömére.
Istenünk, te tudod, mennyi félelem és szorongás, nyugtalanság és aggódás gyötör minket. Kérünk, gyógyítsd szívünk sebeit szereteteddel! Ámen.   (S)

Az Úr a mi Istenünk!

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. június 23. vasárnap

"Ő szívesen fogadta őket, és beszélt nekik Isten országáról, akik pedig gyógyulást kerestek nála, azokat meggyógyította." (Lk 9,11 b–17)
Jézus szívesen fogad minket, gyógyít és szabadít és azt kéri, hogy mi is ezt tegyük embertársainkkal.
Köszönöm Uram, hogy ennyire szeretsz minket! Hálát adunk neked megváltásunk nagy művéért! Ámen.   (S)

Kincsek a szívben

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. június 21. péntek

"Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott van a szíved is." (Mt 6, 19-23)
Milyen sok zagyvasággal van teli a szívünk, ami elválaszt minket Istentől és egymástól is!
Bocsáss meg Uram azért, hogy olyan földhöz tapadt életet élünk és emelj magadhoz minket! Ámen.   (S)