Ima az őrangyalunkhoz

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2018. október 02. kedd

Isten angyala, kedves védelmezőm, akire az Ő szeretete engem bízott, légy mellettem a mai napon és minden napon, és vezess, védelmezz, pásztorolj, vezérelj! Segíts, hogy az Atya szeretete és hatalma, a Fiú bölcsessége és vágyódása, és a Szentlélek ereje és kegyelme töltsön el egészen! Köszönöm, ámen!

"Akkor is virrasszatok..." + ima a Találkozóért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2018. szeptember 15. szombat

"Akkor is virrasszatok, amikor eltűnik a fény, vagy amikor maga Isten burkolózik homályba, amikor kísértést éreztek arra, hogy meghátráljatok, és amikor a mindig lesben álló gonosz ravaszul azt suttogja, hogy sosem köszönt már be a hajnal. Épp akkor újból boruljatok a földre (vö. Ter 17,3), hogy hallgassátok Istent, aki szól és megújítja ígéretét, melyet sosem von vissza. Akkor is maradjatok hűségesek, amikor a nap hevében megfogyatkozik az állhatatosság ereje, és az erőfeszítés eredménye többé nem meglévő erőforrásainktól függ." (Ferenc pápa szeptember 13-i beszédéből) + Ima a mai Szeretet Földje Találkozóért:

Bővebben...

Teréz anya imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2018. szeptember 06. csütörtök

Az ima, amit Kalkuttai Teréz anya minden nap elmondott:

Bővebben...

Szent Ágoston imái

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2018. szeptember 04. kedd

Koldusként jövök hozzád, mert te hívsz, aki gazdag létedre értem szegény lettél, hogy szegénységeddel gazdaggá tedd koldus voltomat. Gyengélkedőként jövök hozzád, mert nem az egészségeseknek, hanem a betegeknek van szükségük orvosra. Bicegve jövök hozzád és ezt mondom: Irányítsd lépteimet a te ösvényeiden! Mint vak tapogatózom hozzád és ezt mondom: Világosítsd meg szememet, hogy soha ne aludjam a halál álmát!

Bővebben...

Szeptember 1. Teremtésvédelmi imanap - ima

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2018. szeptember 01. szombat

Mennyei Atyánk! Te látod, milyen nehéz helyzetbe kerültünk. Felbolydult az egész természet, az időjárási viszontagságok veszélybe sodorhatják a növényeket, állatokat, embereket, az idei termést és mindannyiunk megélhetését. Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy Szentlelked hatalmas erejével járd át a teremtett világot!

Bővebben...

Pio atya áldása házaspárokra

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2018. június 22. péntek

Áldjon meg benneteket az Úr,  és tegye könnyüvé számotokra  a család igáját!
Legyetek mindig jók!

Bővebben...

Egy indonéz atya imája Magyarországért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2018. június 11. hétfő

Elias Ohoiledwarin Magyarországon élő indonéz verbita szerzetes gyönyörű imát írt hazánkról, nemzetünkről és rólunk magyarokról:

Bővebben...

Lengyel engesztelő ima az abortusz bűne miatt

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2018. június 02. szombat

A lengyel püspöki konferencia ajánlotta ima június 1-én, amikor a világ a nemzetközi gyermeknapot ünnepli:

Bővebben...

Ima hazánkért és a természeti csapások ellen

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2018. március 18. vasárnap

Mennyei Atyánk! Te látod, milyen nehéz helyzetbe kerültünk. Felbolydult az egész természet, az időjárási viszontagságok veszélybe sodorhatják a növényeket, állatokat, embereket, az idei termést és mindannyiunk megélhetését. Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy Szentlelked hatalmas erejével járd át a teremtett világot!

Bővebben...

Szent Ágoston pünkösdi imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2018. május 13. vasárnap

Te lélegezz bennem, Szentlélek Isten,
hogy ami szent, azt akarjam.
Te parancsolj nekem, Szentlélek Isten,
hogy ami szent, mindig azt tegyem.
Te hívogass engem, Szentlélek Isten,
hogy ami szent, azt szeressem.
Erősíts meg engem, Szentlélek Isten,
hogy ami szent, hűséggel megvédjem.
Te őrizz engem, Szentlélek Isten,
hogy szent kegyelmed el ne veszítsem.

"Isten, hazánkért térdelünk elődbe..."

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2018. március 16. péntek

Áldd meg, Uram, Magyarországot!

Áldd meg, Uram, a te magyar néped!
Oldozd fel és szabadítsd meg
ellened elkövetett bűneitől,
mások ellen elkövetett bűneitől,
önmaga ellen elkövetett bűneitől,

Bővebben...